DIPLOMERAD STUDIEHANDLEDARE

Vill du arbeta i skolan som en studiehandledare för elever? Vill du få jobb i skolor fort då är det denna utbildning du letar efter. Yrkesutbildningen Diplomerad Studiehandledare vänder sig till dig som vill vara en viktig resurs i skolans dagliga arbete, och stödja elevers utveckling och lärande.

Utbildningen ska ge deltagarna förutsättningar och verktyg för att kunna stödja det arbete som eleverna behöver för att nå skolans mål. Denna utbildning är för dig som vill vara en viktig resurs i skolans dagliga arbete för att stödja elevers utveckling och lärande. Studiehandledare ska kunna arbeta nära andra yrkesroller (som lärare, specialpedagoger och kuratorer) för att handleda elever.

Efter avslutad utbildning:

 • Du ska förstå skolans styrdokument och organisation,
 • Du ska kunna handleda nya elever i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen.
 • Du ska vara en viktig länk mellan elever, föräldrar, lärare och annan skolpersonal.
 • Du ska spela en viktig roll i skolans dagliga arbete.
 • Du kan också arbeta som inlärningshandledare, elevassistent, lärarassistent, inlärningsutredare och modersmålsstödjare.

ATT STUDERA TILL STUDIEHANDLEDARE INNEBÄR ATT:

- Du startar din utbildning när du vill
- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon
- Du avgör själv studietakten
- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar vår kursledare. Du kommer att få ta del av skärminspelade föreläsningar i Powerpoint.

Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter och inlämningsuppgifter som skickas in för granskning av vår personal som därefter ger dig feedback.

I kursportalen finns det ett Forum där du kan diskutera och fråga andra kursdeltagare och lärarna om kursinnehållet. Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chat, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

KURSPLAN

 • Flerspråkighet – en resurs
 • Vardagsspråk och skolspråk
 •  Studiehandledning på modersmål
 •  Bedömning av nyanlända elevers kunskaper
 • Studiehandledning som extra anpassningar
 • Studiehandledning under kortare period
 • Övningsuppgift
 • Studiehandledning under längre period
 • Övningsuppgift
 • Inlämningsuppgift

 • Studiehandledning på modersmålet
 •  Studiehandledning före lektionen
 •  Studiehandledning under lektionen
 • Studiehandledning efter lektionen
 • Språkverkstad eller studiestuga
 • Övningsuppgifter
 • Inlämningsuppgift


 • Studiehandledning i olika ämnen
 • Kurs- och ämnesplaner
 •  Skolspråk i några olika ämnen
 •  Studiehandledning interkulturellt perspektiv
 • Övningsuppgifter
 • Inlämningsuppgift


 • Studiehandledaren
 • Effektiv studiehandledning
 •  Utmaningar och framgångsfaktorer
 • Övningsuppgifter
 • Inlämningsuppgift


ACCESS

Från det att du börjar studera en kurs har du tillgång till materialet under ett år.

DIPLOMERAD

När du gjort alla övningar och inlämningsuppgifter samt avklarat examen skickar vi dig ett Diplom.

KUNDNÖJDHET

Vi är lyhörda för våra kunders omdömen och kommer därför att maila dig en kort enkät efter avslutad kurs.

KURSPORTALEN

Du läser utbildningen i vår kursportal när du vill. Där finns skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Du gör allt i kursportalen inkl examensarbetet.

MÅLGRUPP

Utbildningen är gjord för dig som vill studera var du vill, när du vill och hur du vill. Du har tillgång till kursmaterialet oavsett teknikplattform,
t ex stationär dator, laptop, surfplatta eller mobiltelefon. Eftersom utbildningen bedrivs i din valda studietakt går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete. Du väljer också själv när du vill starta utbildningen. Inga förkunskaper behövs om det inte anges att du måste ha läst en viss modul eller kurs innan.

EXAMEN

Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete har du uppnått kraven för Diplomerad Studiehandledare.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Här ovan hittar du en detaljerad kursplan. Du får tillgång till skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Övningsuppgifterna är till för att du ska träna med nyss genomgånget material. Dessa skickas inte in. Inlämningsuppgifterna skickas in för granskning av vår personal och sedan får du återkoppling på dessa.

Du läser i valfri studietakt men om heltid ca 5 veckor.

KURSAVGIFT

Kursavgiften för utbildningen till Diplomerad Studiehandledare är 16 500 kr inkl. moms. Betalning i förskott mot faktura med 4 125 kr inkl moms per modul eller hela utbildningen mot en faktura om 16 500 kr. Månadsbetalning möjlig under 12 månader med 1 583 kr per månad.

I kursavgiften ingår:

- Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom filmer och skärminspelningar
- Övningsuppgifter
- Inlämningsuppgifter
- Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning
- Utfärdande och utskick av examensbevis

SUPPORT

Om du under dina studier stöter på frågor eller problem kan du maila på support@academyonline.se så hjälper vi dig.

FRÅGOR

Om du har frågor innan du gör din anmälan maila dessa till support@academyonline.se
Du kan också ringa på 0775-544000 vx.

ANMÄLAN

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret nedan eller via mail till support3@academyonline.se
Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.