Frågor & svar

På Academy Online svarar vi gärna på dina frågor. 

Längst ned till höger här på hemsidan hittar du vår chatbot Leo som du kan ställa frågor till.

Om inte Leo kan svara på din fråga eller om du vill få kontakt med oss maila då till support@academyonline.se

På vilka språk finns era yrkesutbildningar?
Från januari 2024 har vi yrkesutbildningar på de Nordiska språken, tyska, polska och engelska och senare under 2024 även på nederländska.

När börjar utbildningen?

Om du vill anmäla dig till en utbildning behöver den ske skriftligt. Du kan anmäla dig genom att skicka ett mail till support3@academyonline.se eller använda något av våra formulär på hemsidan. Vi behöver då ditt namn, din mailadress samt information om hur du vill betala. När din betalning har nått oss får du tillgång till utbildningen via ett inloggningsmail och kan påbörja dina studier.

Vad innebär certifiering/diplomering?

Certifierad eller diplomerad (beroende på yrkesutbildning) blir man om man med godkänt resultat genomfört en yrkesutbildning. Alla yrkesutbildningar har ett antal inlämningsuppgifter och prov.  

Kan man få CSN när man studerar hos er?
Nej, tyvärr inte eftersom vi är ett privat utbildningsföretag.

På vilka olika sätt kan jag betala min utbildning?
  • Betalning i förskott inför varje modul.
  • Hela utbildningen mot en faktura.
  • Lån via vår samarbetspartner Lendo.
När får jag mitt certifikat/diplom?
Certifikat/diplom erhålles endast efter fullgjord betalning och efter det att du klarat yrkesutbildningens olika prov.

Hur länge har jag tillgång till utbildningsmaterialet?
Du har tillgång till var och en av modulerna i din utbildning i ett år, från det att du har påbörjat respektive modul.

Finns det kurslitteratur?
Allt studiematerial är digitalt inne i kursportalen. Således inga fysiska böcker.

GDPR
Academy Online som utbildningsanordnare kommer i och med din anmälan till utbildning att registrera ditt namn och mailadress i vårt kundregister. Detta för att kunna kommunicera med dig och ge dig god service under din utbildningstid. I och med din anmälan samtycker du till att vi  behandlar personuppgifter om dig i enlighet med ovanstående.

Praktik
De flesta av våra utbildningar är helt webbaserade. I några utbildningar krävs ett antal veckor praktisk erfarenhet inom området för att utbildningen ska vara fullständig, så att du kan få ut ditt certifikat. Praktik måste man ordna själv. Den kan dock tillgodoräknas vid dokumenterad tidigare erfarenhet.

Academy Online Sverige
support@academyonline.se
0775-544000 vx.