Frågor & svar

På Academy Online svarar vi gärna på dina frågor. Nedan finner du våra vanligaste frågor. Om du har frågor som inte besvaras på denna sida är du välkommen att skicka ett mail till support@academyonline.se

När börjar utbildningen?

Om du vill anmäla dig till en utbildning behöver den ske skriftligt. Du kan anmäla dig genom att skicka ett mail till support3@academyonline.se eller använda något av våra formulär på hemsidan. Vi behöver då ditt namn, din mailadress samt information om hur du vill betala. När din betalning har nått oss får du tillgång till utbildningen via ett inloggningsmail och kan påbörja dina studier.

Vad innebär certifiering/diplomering?

Certifierad kan man bli man om man genomfört en utbildning som tillhandahåller certifiering om man klarat de tester som visar på en viss kompetensnivå. Certifiering används för att visa att en person uppnått en viss grad av kunskap inom det aktuella området. Certifieringen hos oss utförs av våra kvalificerade och kompetenta utbildningsledare.
Diplomerad blir man genom att gå en utbildning där man får ett diplom. Ett diplom intygar att du har gjort en utbildning och att du varit närvarande.

Kan man få CSN när man studerar hos er?
Nej, tyvärr inte eftersom vi är ett privat utbildningsföretag.

På vilka olika sätt kan jag betala min utbildning?
  • Betalning i förskott inför varje modul.
  • Hela utbildningen mot en faktura.
  • Avbetalning under 12 månader.
  • Lån via vår samarbetspartner Lendo.
När får jag mitt certifikat/diplom?
Certifikat/diplom erhålles endast efter fullgjord betalning.

Hur länge har jag tillgång till utbildningsmaterialet?
Du har tillgång till var och en av modulerna i din utbildning i ett år, från det att du har påbörjat respektive modul.

GDPR
Academy Online som utbildningsanordnare kommer i och med din anmälan till utbildning att registrera ditt namn och mailadress i vårt kundregister. Detta för att kunna kommunicera med dig och ge dig god service under din utbildningstid. I och med din anmälan samtycker du till att vi  behandlar personuppgifter om dig i enlighet med ovanstående.

Praktik
De flesta av våra utbildningar är helt webbaserade. I några utbildningar krävs ett antal veckor praktisk erfarenhet inom området för att utbildningen ska var fullständig, så att du kan få ut ditt certifikat. Praktik måste man ordna själv. Den kan dock tillgodoräknas vid dokumenterad tidigare erfarenhet.

Academy Online International AB
support@academyonline.se
0775-544000 vx.