CERTIFIERAD SOCIALPEDAGOG

Utbildningen Certifierad Socialpedagog har sin grund i ett genuint intresse för människor och i en önskan att hjälpa utsatta människor till bättre livsvillkor. Utbildningens omfattande kursplan utvecklar både Dig själv, samt ger dig den kunskap och de verktyg som behövs för att utveckla de människor Du möter i din yrkesroll.

Arbetet som Socialpedagog är en viktig roll i vårt samhälle, med fokus på att möta, stötta och vägleda människor ifrån olika bakgrunder och livssituationer, och det finns en stor efterfrågan av denna typ av utbildning inom både kommunala och privata verksamheter. Det Socialpedagogiska arbetet är ett varierande arbete och innefattar arbete med människor i alla åldrar, liksom arbete på både HVB-hem, LSS-boenden och stödboenden.

I utbildningen ingår kurser i självkännedom, socialrätt, kommunikation, socialpsykologi, socialpedagogik, psykologi, systemteori, etik, metoder och socialgerontologi. Sammantaget ger kurserna en god förståelse för och kunskap kring människors utsatthet och olika problematiska livssituationer, kommunikativa och pedagogiska färdigheter, samt de metoder och verktyg som krävs i yrkesrollen.

Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chatt, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

ATT STUDERA TILL SOCIALPEDAGOG INNEBÄR ATT:

- Du startar din utbildning när du vill
- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon
- Du avgör själv studietakten
- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar vår kursledare. Du kommer att få ta del av skärminspelade föreläsningar i Powerpoint.

Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter och inlämningsuppgifter som skickas in för granskning av vår personal som därefter ger dig feedback.

I kursportalen finns det ett Forum där du kan diskutera och fråga andra kursdeltagare och lärarna om kursinnehållet. Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chat, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

KURSPLAN

SJÄLVKÄNNEDOM

 • Vad är identitet?
 • Fyra perspektiv på identitet
 • Värderingar
 • Omgivningens påverkan
 • Professionell empati
 • Inlämningsuppgift
 • Tentame

YRKET

 • Vad är socialt arbete?
 • LSS-boende
 • Relationen till brukare
 • Professionellt förhållningssätt
 • Bemötande
 • Ledarskap
 • Akut omhändertagande
 • Migration och integration
 • Inlämningsuppgift
 • Tentamen

SOCIALRÄTT

 • Introduktion till socialrätt
 • SoL – Socialtjänstlagen
 • Bistånd enligt SoL
 • LSS – Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade
 • Insatser enligt LSS
 • LVM – Lag om vård av missbrukare
 • Barn och unga
 • Äldre
 • Inlämningsuppgift
 • Tentamen

ETIK

 • Vad är Etik?
 • Etikens olika delar
 • Utvärdering av etiska problem
 • Rollen som hjälpare
 • Moraliska val
 • Inlämningsuppgift
 • Tentamen

PROBLEMSITUATIONER

 • Socialt utanförskap
 • Kriminalitet
 • Stress
 • Ohälsa
 • Autismspektrumstörning
 • ADHD
 • Missbruk - och beroendesjukdomar
 • Psykossjukdomar
 • Demens
 • Inlämningsuppgift
 • Tentamen

KOMMUNIKATION

 • Samspel
 • Icke-verbal kommunikation
 • Aktivt lyssnande
 • Kommunikationsverktyg
 • Samtalets struktur
 • Konflikthantering
 • Svåra samtal
 • Samtal med brukare
 • Att ge negativa besked
 • Inlämningsuppgift
 • Tentamen

METODER

 • Tydliggörande pedagogik
 • MI – Motiverande samtal
 • Lågaffektivt bemötande
 • Övriga metoder
 • Utvärdera metoder
 • Inlämningsuppgift
 • Tentamen

FÖRDJUPNING

 • Systemteori
 • Socialpsykologi
 • Socialpedagogik
 • Socialgerontologi
ACCESS

Från det att du börjar studera en kurs har du tillgång till materialet under ett år.

CERTIFIERAD
När du gjort alla övningar och inlämningsuppgifter samt avklarat examen skickar vi dig ett Certifikat.
KUNDNÖJDHET
Vi är lyhörda för våra kunders omdömen och kommer därför att maila dig en kort enkät efter avslutad kurs.

KURSPORTALEN

Du läser kursen i vår kursportal när du vill. Där finns skärminspelade föreläsningar, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Du gör allt i kursportalen inkl slutprovet.

MÅLGRUPP

Utbildningen är gjord för dig som vill studera var du vill, när du vill och hur du vill. Du har tillgång till kursmaterialet oavsett teknikplattform, t ex stationär dator, laptop, surfplatta eller mobiltelefon. Eftersom kursen bedrivs i din valda studietakt går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete. Du väljer också själv när du vill starta kursen. Inga förkunskaper behövs om det inte anges att du måste ha läst en viss modul eller kurs innan.

EXAMEN

Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete har du uppnått kraven för Certifierad Socialpedagog.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Här ovan hittar du en detaljerad kursplan. Du får tillgång till skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Övningsuppgifterna är till för att du ska träna med nyss genomgånget material. Dessa skickas inte in. Inlämningsuppgifterna skickas in för granskning av vår personal och sedan får du återkoppling på dessa. Du läser i valfri studietakt men om heltid ca 8 veckor.

KURSAVGIFT

Kursavgiften för utbildningen till Certifierad Socialpedagog är 19 900 kr inkl. moms. Betalning i förskott mot faktura med 2487,5 kr inkl moms per modul eller hela utbildningen mot en faktura. Delbetalning under 12 månader möjlig a 1780 kr/månad.

I kursavgiften ingår:
- Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom skärminspelningar
- Övningsuppgifter
- Inlämningsuppgifter
- Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning
- Utfärdande och utskick av examensbevis

SUPPORT

Om du under dina studier stöter på frågor eller problem kan du maila på support@academyonline.se så hjälper vi dig.

FRÅGOR

Om du har frågor innan du gör din anmälan maila dessa till support@academyonline.se
Du kan också ringa på 0775-544000 vx.

ANMÄLAN

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret nedan eller via mail till support3@academyonline.se
Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.