CERTIFIERAD SKATTERÅDGIVARE

Yrkesutbildning för dig som vill bli Certifierad Skatterådgivare. Utbildningen går igenom två moduler med avsikt att du ska jobba som Certifierad Skatterådgivare i framtiden. Utbildningen lägger fokus på de väsentliga delarna som är nödvändigt för att kunna utöva yrket. För att genomföra utbildningen och erhålla ett certifikat som Certifierad Skatterådgivare rekommenderas grundläggande kunskaper i redovisning. 

Under studietiden får du fördjupa dig inom skatterådgivning och lära dig hur man blir en duktig skatterådgivare. Du får lära dig beskattning för både privatpersoner och företag samt internationell beskattning. Det är inte nödvändigt men det rekommenderas att man har grundläggande kunskaper inom redovisning.

Utbildningen passar dig som är analytisk lagd och gillar siffror. Inom denna utbildning kommer vi att fokusera på följande avsnitt som delas in i två moduler. Examination sker i form av inlämningsuppgifter och ett prov där kunskaperna inom skatterådgivning prövas.


Syfte

Utbildningen syftar till att studenten ska utveckla en grundläggande förståelse för, och insikt i det svenska skattesystemet och dess olika delar. Utbildningen skall ge en grund för att kunna lösa enklare skatterättsliga frågor samt i praktiken kunna vara skattskyldiga behjälpliga i deklarations- och utredningsarbete på grundläggande nivå.

Efter genomgången utbildning ska studenten

● Kunna identifiera, klassificera och söka lösning på centrala rättsliga problem.

● Kunna presentera hållbara rättsliga lösningar på enkla, vanligt förekommande juridiska frågeställningar inom det skatterättsliga området.

ATT STUDERA TILL SKATTERÅDGIVARE INNEBÄR ATT:

- Du startar din utbildning när du vill
- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon
- Du avgör själv studietakten
- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar vår kursledare. Du kommer att få ta del av skärminspelade föreläsningar i Powerpoint.

Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter och inlämningsuppgifter som skickas in för granskning av vår personal som därefter ger dig feedback.

I kursportalen finns det ett Forum där du kan diskutera och fråga andra kursdeltagare och lärarna om kursinnehållet. Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chat, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

KURSPLAN

● Beskattningsteknik vid beskattning av fysiska personer m m

● Inkomst av tjänst

● Inkomst av näringsverksamhet

● Inkomst av kapital

● Den beskattningsbara inkomsten

● Förvärvsinkomster

● Taxerad inkomst

● Allmänna avdrag

● Beskattningsbar inkomst

● Grundavdraget

● Kapitalbeskattning och skattereduktion

● Direkt skatt

● Skattefria inkomster

● Utgifter som inte får dras av

● Inkomstslaget kapital

● Kapitalvinstberäkning

● Privatbostadsfastigheter resp. näringsfastigheter

● Inkomst av näringsverksamhet

● Inkomster i näringsverksamhet

● Utgifter i näringsverksamhet

● Värdering av tillgångar och skulder

● Indirekt skatt

● Mervärdesskatt och dess funktion

● Övningsuppgifter

● Inlämningsuppgift

● Skatteplanering för privatpersoner

● Ackumulerad inkomst

● Pensionssparande

● Skattereduktioner

● Skatteplanering för företag

● Skatteplanering i enskild firma och handelsbolag

● Kvittning

● Pensionssparande

● Skatteplanering för ägare till aktiebolag

● Skattefri utdelning

● Skatteregler vid skalbolagsavyttringar

● Skatteplanering i aktiebolag

● Koncernbidrag

● Pensionsavsättningar

● Skattekredit med överavskrivningar

● Internationell skatterätt

● Obegränsad skattskyldighet för fysiska personer

● Skatteavtalsrätt

● Övningsuppgifter

● Inlämningsuppgift

● Slutexamen

ACCESS

Från det att du börjar studera en kurs har du tillgång till materialet under ett år.

CERTIFIERAD

När du gjort alla övningar och inlämningsuppgifter samt avklarat examen skickar vi dig ett Certifikat

KUNDNÖJDHET

Vi är lyhörda för våra kunders omdömen och kommer därför att maila dig en kort enkät efter avslutad kurs.

KURSPORTALEN

Du läser utbildningen i vår kursportal när du vill. Där finns skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Du gör allt i kursportalen inkl examensarbetet.

MÅLGRUPP

Utbildningen är gjord för dig som vill studera var du vill, när du vill och hur du vill. Du har tillgång till kursmaterialet oavsett teknikplattform,

t ex stationär dator, laptop, surfplatta eller mobiltelefon. Eftersom utbildningen bedrivs i din valda studietakt går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete. Du väljer också själv när du vill starta utbildningen. Inga förkunskaper behövs om det inte anges att du måste ha läst en viss modul eller kurs innan.

EXAMEN

Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete har du uppnått kraven för Certifierad Skatterådgivare.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Här ovan hittar du en detaljerad kursplan. Du får tillgång till skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Övningsuppgifterna är till för att du ska träna med nyss genomgånget material. Dessa skickas inte in. Inlämningsuppgifterna skickas in för granskning av vår personal och sedan får du återkoppling på dessa.

Du läser i valfri studietakt men om heltid ca 6 veckor.

KURSAVGIFT

Kursavgiften för utbildningen är 15 000 kr inkl. moms. Betalning i förskott mot faktura med 7 500 kr inkl moms per modul eller hela utbildningen mot en faktura. Delbetalning under 12 månader möjlig a 1 458 kr/månad. Du måste ha slutbetalat innan du kan få ditt certifikat.

I kursavgiften ingår:
- Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom skärminspelningar
- Övningsuppgifter
- Inlämningsuppgifter
- Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning
- Utfärdande och utskick av examensbevis

SUPPORT

Om du under dina studier stöter på frågor eller problem kan du maila på support@academyonline.se så hjälper vi dig.

FRÅGOR

Om du har frågor innan du gör din anmälan maila dessa till support@academyonline.se.
Du kan också ringa på 0775-544000 vx.

ANMÄLAN

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret nedan eller via mail till support3@academyonline.se
Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.