Så här fungerar det!

Kursportalen

Du läser utbildningen på egen hand i vår kursportal, när det passar dig. Där finns allt material – skärminspelade föreläsningar, filmer, bilder från föreläsningarna, övnings- och inlämningsuppgifter. Du har tillgång till var och en av modulerna i en utbildning i ett år, från det att du har påbörjat respektive modul.

Du kommer under studietiden att ha kontakt med läraren via mejl, om du stöter på frågor eller problem, samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Övningsuppgifterna är till för att du ska träna och befästa genomgånget material.

I kursportalen finns det också ett forum där du kan kommunicera med läraren samt andra kursdeltagare. 

 
 
 

Examensbevis

Efter genomförd och fullt betald utbildning, med godkänt resultat på samtliga inlämningsuppgifter, får du ett certifikat eller diplom, beroende på vilken utbildning du har gått. Beviset skickas ut via mail.

En certifiering eller diplomering innebär att du har genomfört och klarat de uppgifter som visar att du har uppnått en viss grad av kunskap inom det aktuella området. Certifiering och diplomering utförs hos oss av våra kvalificerade och kompetenta lärare.

Academy Online Sverige
support@academyonline.se
0775-544000 vx.