PERSONLIGT LEDARSKAP

Det är inte hur du har det, det är hur du tar det!

Vi ställs alla inför utmanande situationer. Kanske kan vi vara överens om att det är lite extra i dessa tider? När det är rörigt omkring oss och kanske också inom oss, så är det viktigt att kunna se vad man själv kan påverka och vad man behöver släppa taget om. Här kommer det personliga ledarskapet in. Genom en fördjupad självkännedom och några effektiva verktyg inom ledarskap och mental träning, så får du genast bättre förutsättningar till att hantera såväl väntade som oväntade situationer. Du kan se skillnad på vad som är ditt ansvar, var ditt fokus bör ligga och på vad som inte är menat att ta din uppmärksamhet.

Därför är denna kurs ett vasst redskap för dig som vill ta steget till att behärska och utveckla ditt personliga ledarskap. Kursen innehåller två kapitel där kapitel ett fokuserar på fördjupad självkännedom och kapitel två på det personliga ledarskapet och det coachande förhållningssättet. Som en röd tråd genom kursen går den mentala träningen, som är a och o för att kunna arbeta effektivt med sina tankar och förhållningssätt.

Målet med kursen är att du ska ha en bättre självkännedom och att du har konkreta verktyg med dig i ditt fortsatta arbete med din personliga utveckling.

Kursen har olika övningar och avslutas sedan med en inlämningsuppgift som består av en handlingsplan där du tagit fram vilka steg som du behöver ta i ditt fortsatta arbete.

Välkommen till kursen!

KÖP KURSEN LÄNGST NED PÅ DENNA SIDA

När du klickar på köpknappen längst ned på denna sida kommer du till vår digitala kursportal där det finns en videopresentation av kursen.

ATT STUDERA KURSEN INNEBÄR ATT:

- Du startar din kurs när du vill
- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon
- Du avgör själv studietakten
- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar vår lärare. Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter.

Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren och Ekonomisupport om du stöter på frågor eller problem. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

KURSINNEHÅLL

SJÄLVKÄNNEDOM

 • Välkommen
 • Agenda
 • Kursinformation
 • Kursens uppbyggnad
 • Kurslitteratur
 • Loggbok mental träning
 • Tips meditationer
 • Sammanfattning

 KASAM

 • Agenda
 • Aaron Antonovsky
 • Hur påverkar du din KASAM?
 • Dåtidens personliga ledarskap?
 • Socialt välbefinnande
 • Meningsfullhet
 • Sammanfattning
 • Övning

 KOGNITIVA METODEN

 • Agenda
 • Kognitiva triangeln
 • Sokratiska metoden
 • Exempel
 • Verktyg
 • Sammanfattning
 • Övning

 AUTOMATISKA TANKAR

 • Agenda
 • Att bli medveten
 • Dysfunktionella tankemönster
 • Tre-spalts-tekniken
 • Övning

 SJÄLVKÄNSLA & SJÄLVFÖRTROENDE

 • Agenda
 • Vad är självkänsla?
 • Vad är självförtroende?
 • OK-hagen
 • Verktyg
 • Sammanfattning + övning

 VÄRDERINGAR & VALDA SANNINGAR

 • Agenda
 • Vad är värderingar?
 • Vad är valda sanningar?
 • Varför och hur arbeta med dessa?
 • Sammanfattning + övning
 • Övning - Värderingar
 • Övning - Livshjul

PERSONLIGT LEDARSKAP

 • PERSONLIGT LEDARSKAP 1 & 2
 • Agenda
 • Att vara ledare
 • Att vara VD för sitt liv
 • My business, your business, gods business
 • Ledningshjulet
 • Visionboard
 • Sammanfattning + övning

MENTAL TRÄNING

 • Agenda
 • Varför träna mentalt?
 • Två varianter av mental träning
 • Jag väljer vilken tanke jag vill tro på
 • Effekter av mental träning
 • Skrivövning
 • Förändra ditt perspektiv
 • Visualisera din upplevelse
 • Övning
 • Hur använda inom det personliga ledarskapet?
 • Sammanfattning

COACHANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTTET

 • Agenda
 • Historik
 • GROW
 • Sammanfattning

SJÄLVCOACHING & MÅLSÄTTNING

 • Agenda
 • Självcoaching
 • Varför det är bra
 • Frågeställningar att använda
 • Bevis att du är på rätt väg
 • Checklista för självcoaching
 • Undvik de vanligaste misstagen
 • Målsättning
 • Olika sätt att sätta mål
 • Sammanfattning

HANDLINGSPLAN

 • Agenda
 • Handlingsplan
 • Bygga en handlingsplan
 • Handlingsplan - mall
 • Uppföljningar
 • Sammanfattning/citat

ACCESS

Från det att du börjar studera en kurs har du tillgång till materialet under ett år.

KURSINTYG

När du genomfört kursen erhåller du ett kursintyg.

KUNDNÖJDHET

Vi är lyhörda för våra kunders omdömen och en kort kursenkät finns sist i materialet som vi gärna ser att du mailar in.

KURSPORTALEN
Du läser kursen i vår digitala kursportal som är öppen dygnet runt.
MÅLGRUPP
Kursen är gjord för dig som vill studera var du vill, när du vill och hur du vill. Du har tillgång till kursmaterialet oavsett teknikplattform, t ex stationär dator, laptop, surfplatta eller mobiltelefon. Eftersom kursen bedrivs i din valda studietakt går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete. Du väljer också själv när du vill starta kursen. Inga förkunskaper behövs om det inte anges att du måste ha läst en viss modul eller kurs innan.
KURSINTYG
Du erhåller efter genomförd kurs ett kursintyg om du så önskar.
KURSENS INNEHÅLL
Här ovan hittar du en detaljerad kursplan. Du får tillgång till skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna och övningsuppgifter. Övningsuppgifterna är till för att du ska träna med nyss genomgånget material. Dessa skickas inte in. Kursen omfattar ca 80 timmars studier.
KURSAVGIFT
Kursavgiften är 2 200 kr inkl. moms. Betalning i förskott.
I kursavgiften ingår:
- Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom filmer och skärminspelningar
- Övningsuppgifter
- Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning
- Utfärdande och utskick av kursintyg om du så önskar
SUPPORT
Om du under dina studier stöter på frågor eller problem kan du maila på kurser@academyonline.se så hjälper vi dig. Om du har frågor om själva kursen och dess innehåll kan du maila till kursledarens mail som anges inne på kursen.
FRÅGOR
Om du har frågor innan du gör din anmälan maila dessa till kurser@academyonline.se
Du kan också ringa på 0775-544000 vx.
ANMÄLAN
Om du klickar på länken nedan kommer du till den digitala kursportalen och där presenterar kursledaren kursen och sig själv. Där finns också info om hur du köper kursen.