PERSONALEKONOMI

En viktig del i organisationers framgång är förståelsen och hanteringen av de kostnader som finns inom organisationen, varav personalen utgör en av de största kostnaderna. 

I denna kurs ges den grundläggande teoretiska kunskap som krävs för att kunna beräkna olika utgifter i relation till personalhanteringen, för att därefter, med utgångspunkt i detta, kunna skapa en mer kostnadseffektiv verksamhet.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

KÖP KURSEN LÄNGST NED PÅ DENNA SIDA

När du klickar på köpknappen längst ned på denna sida kommer du till vår digitala kursportal där det finns en videopresentation av kursen.

ATT STUDERA KURSEN INNEBÄR ATT:

- Du startar din kurs när du vill
- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon
- Du avgör själv studietakten
- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar vår lärare. Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter.

Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren och Ekonomisupport om du stöter på frågor eller problem. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

KURSINNEHÅLL

OM KURSEN

 • FÖRELÄSNING 1
 • Bakgrund
 • Relationen organisation-medarbetare
 • Medarbetare som egendom
 • FÖRELÄSNING 2
 • FÖRELÄSNING 3
 • Medarbetare som anställda
 • Scientific Management
 • Organisationers sociala ansvar
 • Medarbetare som resurs
 • FÖRELÄSNING 4
 • FÖRELÄSNING 5
 • Vad är personalekonomi?

PERSONALEKONOMISKA KALKYLER

 • FÖRELÄSNING 1
 • Personalekonomiska kalkyler
 • Introduktion
 • Kostnaden för en befattning
 • Sociala avgifter
 • Kostnaden för anställd
 • Direkta/indirekta kostnader
 • Kostnaden för sjukfrånvaro
 • FÖRELÄSNING 2
 • FÖRELÄSNING 3
 • Karensavdrag
 • Kvarvarande kostnader vid sjukfrånvaro
 • FÖRELÄSNING 4
 • Totala konsekvenser vid sjukfrånvaro
 • FÖRELÄSNING 5
 • Långtidssjukfrånvaro
 • FÖRELÄSNING 6
 • FÖRELÄSNING 7
 • Kostnaden för personalomsättning
 • Kostnader vid rekrytering
 • Avveckling och nyanställning
 • Vinst vid rekryteringar
 • FÖRELÄSNING 8
 • Kostnaden för utbildning
 • FÖRELÄSNING 9
 • Övningsuppgift

PERSONALNYCKELTAL

 • FÖRELÄSNING 1
 • Personalnyckeltal
 • Vad är Personalnyckeltal?
 • FÖRELÄSNING 2
 • FÖRELÄSNING 3
 • Vad används nyckeltal till?
 • Olika typer av nyckeltal
 • Samvariationer mellan nyckeltal
 • FÖRELÄSNING 4
 • Olika syften med nyckeltal
 • FÖRELÄSNING 5
 • Index
 • FÖRELÄSNING 6
 • Jämix
 • Attraktivt Arbetsgivarindex
 • Andra exempel på olika index
 • FÖRELÄSNING 7
 • Övningsuppgift

VERKSAMHETSSTYRNING

 • FÖRELÄSNING 1
 • Verksamhetsstyrning
 • Introduktion
 • FÖRELÄSNING 2
 • FÖRELÄSNING 3
 • Personallivscykeln
 • Rekrytering och Introduktion
 • FÖRELÄSNING 4
 • Utveckling och Arbetsmiljö
 • Beräkna positiv utveckling
 • FÖRELÄSNING 5
 • Värde av arbetad tid
 • FÖRELÄSNING 6
 • Personalomsättning
 • Beräkna personalomsättning
 • FÖRELÄSNING 7
 • Hög/låg personalomsättning
 • Kostnad för personalomsättning
 • FÖRELÄSNING 8
 • Rehabilitering och Avveckling
 • Rehabilitering
 • Avveckling
 • FÖRELÄSNING 9
 • Övningsuppgifter
 • Tips på litteratur

ACCESS

Från det att du börjar studera en kurs har du tillgång till materialet under ett år.

KURSINTYG

När du genomfört kursen erhåller du ett kursintyg.

KUNDNÖJDHET

Vi är lyhörda för våra kunders omdömen och en kort kursenkät finns sist i materialet som vi gärna ser att du mailar in.

KURSPORTALEN
Du läser kursen i vår digitala kursportal som är öppen dygnet runt.
MÅLGRUPP
Kursen är gjord för dig som vill studera var du vill, när du vill och hur du vill. Du har tillgång till kursmaterialet oavsett teknikplattform, t ex stationär dator, laptop, surfplatta eller mobiltelefon. Eftersom kursen bedrivs i din valda studietakt går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete. Du väljer också själv när du vill starta kursen. Inga förkunskaper behövs om det inte anges att du måste ha läst en viss modul eller kurs innan.
KURSINTYG
Du erhåller efter genomförd kurs ett kursintyg om du så önskar.
KURSENS INNEHÅLL
Här ovan hittar du en detaljerad kursplan. Du får tillgång till skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna och övningsuppgifter. Övningsuppgifterna är till för att du ska träna med nyss genomgånget material. Dessa skickas inte in. Kursen omfattar ca 15 timmars studier.
KURSAVGIFT
Kursavgiften är 3 500 kr inkl. moms. Betalning i förskott.
I kursavgiften ingår:
- Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom filmer och skärminspelningar
- Övningsuppgifter
- Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning
- Utfärdande och utskick av kursintyg om du så önskar
SUPPORT
Om du under dina studier stöter på frågor eller problem kan du maila på kurser@academyonline.se så hjälper vi dig. Om du har frågor om själva kursen och dess innehåll kan du maila till kursledarens mail som anges inne på kursen.
FRÅGOR
Om du har frågor innan du gör din anmälan maila dessa till kurser@academyonline.se
Du kan också ringa på 0775-544000 vx.
ANMÄLAN
Om du klickar på länken nedan kommer du till den digitala kursportalen och där presenterar kursledaren kursen och sig själv. Där finns också info om hur du köper kursen.