Certifierad 

Par- och relationsterapeut

Om utbildningen

Vill du jobba med konflikthantering, kärleksfullt bemötande och hjälpa enskilda och par vidare i sin personliga utveckling?

Är du intresserad av intimitet, människans grundläggande behov och hur samhället inverkar och påverkar våra parrelationer och vår sexuella interaktion, så är det här en utbildning för dig. Vi kommer under ca 10 veckor tillsammans ta oss igenom våra evolutionära förutsättningar för att bygga nära relationer, samhället och normers inverkan på mellanmänsklig interaktion och du kommer få lära dig olika tekniker för att hjälpa Par och Enskilda att växa och fortsätta utvecklas tillsammans men även, enskilt. Utifrån ett livsloppsperspektiv kommer vi träna på att kartlägga olika utmaningar som många par ställs inför, tex olika sexologiska problem och problem i kommunikationen. Du kommer få lära dig hur ett tryggt rum och samtalsklimat kan skapas, hur man genomför svåra samtal samt anknytningsteorins betydelse i det stora hela, såsom i det sexuella mötet i parrelationen. Vi kommer prata om olika teman inom fältet sexologi, exempelvis lust och svartsjuka.  

Du kommer få kunskap om Intersektionalitet och hur du kan använda dig av olika metoder och övningar för att skapa och bidra till inkludering, förtroende och förtrolighet i dina möten. Vi kommer också tala om våld och när saker och ting går/har gått över gränsen och vad du som terapeut har för skyldigheter och ansvar.  

Målet är att du ska bli trygg och insiktsfull och kunna hjälpa dina klienter att komma vidare i livet och det kräver alltid, egenreflektion och personlig utveckling. Samma övningar som du kommer kunna använda tillsammans med dina klienter, kommer du få genomföra personligen med personlig återkoppling för att se dina egna mönster (precis som vi vill göra med våra klienter).  

För att bli en bra terapeut krävs förutom egenreflektion, en förståelse hur tanke, känsla och handling spelar roll i nuet, samt i det förflutna. Det är när vi ser hur dessa delar blivit sammanvävda hos oss, som gör att vi kan uppleva mer förståelse för vårt eget sammanhang och våra egna val. Det här är en viktig del i utbildningen; det är här klienten kan börja äga mer av sitt liv och sina val.

Är du redo att växa som medmänniska, titta närmare på dina egna mönster och hur du kan hjälpa andra se sammanhang och få förståelse för sina egna val och beteenden?

Är du redo att lära dig samtala om sex och intimitet på ett sätt som frigör kraft och lekfullhet hos dom du möter?

Utbildningen omfattar om heltidsstudier ca 10 veckor.

 

Anmälan

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret. Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.  Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

Har du frågor innan du anmäler dig maila till support@academyonline.se 


Betalning

Avgiften för utbildningen till Certifierad Par- och relationsterapeut är 18 800 kr. Du kan betala på tre olika sätt. Hela avgiften på en faktura. Per modul i förskott för 4 700 kr. Delbetalning i 12 månader för 1 775 kr per månad. Alla avgifter är inklusive moms. 

I priset ingår

  • Skärminspelade föreläsningar och bilder
  • Övningsuppgifter
  • Inlämningsuppgifter
  • Kontinuerlig support via mejl och forum 
  • Utfärdande och utskick av certifikat/diplom
 

 

Huvudlärare
Anna Linde
Socionom
Legitimerad Hälso- och sjukvårdskurator
Sexolog

 

Access

Du har tillgång till var och en av modulerna i din utbildning i ett år, från det att du har påbörjat respektive modul.

Certifikat | Diplom

Efter genomförd och fullt betald utbildning, med godkänt resultat på samtliga inlämningsuppgifter, får du ett certifikat eller diplom. 

Recensioner

Vi är lyhörda för våra studenters omdömen. Efter genomförd utbildning ber vi dig svara på en kort utvärdering som ligger i kursportalen.

Education Made Easy