ORGANISATIONSFÖRÄNDRING

Organisationers omvärld genomgår ständig förändring och för att kunna uppnå och bibehålla framgång krävs det därmed att organisationer följer med i denna utveckling.

Denna kurs går igenom grundläggande teoretisk kunskap kring förändringsarbete, bland annat förståelse för varför förändringar sker, hantering av motstånd, kommunikation, samt planering och genomförande. Sammantaget ger detta förutsättningar för att kunna genomföra ett effektivt och framgångsrikt förändringsarbete.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

KÖP KURSEN LÄNGST NED PÅ DENNA SIDA

När du klickar på köpknappen längst ned på denna sida kommer du till vår digitala kursportal där det finns en videopresentation av kursen.

ATT STUDERA KURSEN INNEBÄR ATT:

- Du startar din kurs när du vill
- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon
- Du avgör själv studietakten
- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar vår lärare. Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter.

Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren och Ekonomisupport om du stöter på frågor eller problem. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

KURSINNEHÅLL

INLEDNING

 • FÖRELÄSNING 1
 • FÖRELÄSNING 2
 • Förändringsarbete i organisationer
 • Organisationsstrukturer
 • Mintzberg´s konfigurationer
 • Maskinbyråkrati
 • Divisionaliserad struktur
 • FÖRELÄSNING 3
 • Enkel struktur
 • FÖRELÄSNING 4
 • Professionell byråkrati
 • Adhocrati

FÖRÄNDRINGSARBETE

 • FÖRELÄSNING 1
 • Förändringsarbete
 • Vad menas med förändring?
 • FÖRELÄSNING 2
 • Dimensioner av förändring
 • Evolution respektive revolution
 • Lednings-, medarbetar- eller omvärldsdriven
 • FÖRELÄSNING 3
 • Hård respektive mjuk
 • FÖRELÄSNING 4
 • Organisationskultur
 • Vad är organisationskultur?
 • FÖRELÄSNING 5
 • Tre olika delar av organisationskulturen
 • Att skapa en organisationskultur
 • FÖRELÄSNING 6
 • Att leda förändringsarbete
 • Orsaker till motstånd
 • FÖRELÄSNING 7
 • FÖRELÄSNING 8
 • Att hantera motstånd
 • Att motivera till förändring
 • FÖRELÄSNING 9
 • Kommunikation vid förändringsarbete
 • FÖRELÄSNING 10
 • FÖRELÄSNING 11
 • Organisatoriskt lärande
 • Tips på litteratur
 • Övningsuppgift
 • Svar till övningsuppgift

LEDARSKAP FÖR FÖRÄNDRING

 • FÖRELÄSNING 1
 • FÖRELÄSNING 2
 • Ledarskap för förändring
 • Vad är ledarskap?
 • De viktigaste egenskaperna för ledare
 • FÖRELÄSNING 3
 • Tekniska färdigheter
 • Kognitiva färdigheter
 • Interpersonella färdigheter
 • FÖRELÄSNING 4
 • Ledarskap för förändring och lärande
 • Vad bör ledare göra?
 • Vad gör ledare på riktigt?
 • FÖRELÄSNING 5
 • Anpassningsinriktat lärande
 • Utvecklingsinriktat lärande

MÅNGFALD

 • FÖRELÄSNING 1
 • FÖRELÄSNING 2
 • Mångfald
 • Vad är mångfald?
 • FÖRELÄSNING 3
 • Könsdiskriminering
 • Mångfald ur ett organisatoriskt perspektiv
 • FÖRELÄSNING 4
 • Mångfaldens dimensioner
 • FÖRELÄSNING 5
 • Mångfaldsarbete - viktigt i organisationer
 • Globalisering
 • FÖRELÄSNING 6
 • Demografi
 • Arbetskraftsutvecklingen
 • FÖRELÄSNING 7
 • Kunskapsgapet
 • FÖRELÄSNING 8
 • Marknadsanpassning
 • FÖRELÄSNING 9
 • Lönsamhet
 • FÖRELÄSNING 10
 • Juridiska aspekter
 • FÖRELÄSNING 11
 • Moraliska aspekter
 • FÖRELÄSNING 12
 • Olika aspekter av mångfald
 • Jämställdhet
 • Effekter av diskriminering
 • Vart börjar arbetet för jämställdhet?
 • FÖRELÄSNING 13
 • Heteronormer
 • FÖRELÄSNING 14
 • Äldre medarbetare
 • FÖRELÄSNING 15
 • Högutbildade invandrare
 • FÖRELÄSNING 16
 • Modell för mångfaldsarbete
 • Den multikulturella organisationen
 • Hur ser den multikulturella organisationen ut?
 • FÖRELÄSNING 17
 • FÖRELÄSNING 18
 • FÖRELÄSNING 19
 • Hur uppnås den multikulturella organisationen?
 • FÖRELÄSNING 20
 • Tips på litteratur
 • Övningsuppgift


ACCESS

Från det att du börjar studera en kurs har du tillgång till materialet under ett år.

KURSINTYG

När du genomfört kursen erhåller du ett kursintyg.

KUNDNÖJDHET

Vi är lyhörda för våra kunders omdömen och en kort kursenkät finns sist i materialet som vi gärna ser att du mailar in.

KURSPORTALEN
Du läser kursen i vår digitala kursportal som är öppen dygnet runt.
MÅLGRUPP
Kursen är gjord för dig som vill studera var du vill, när du vill och hur du vill. Du har tillgång till kursmaterialet oavsett teknikplattform, t ex stationär dator, laptop, surfplatta eller mobiltelefon. Eftersom kursen bedrivs i din valda studietakt går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete. Du väljer också själv när du vill starta kursen. Inga förkunskaper behövs om det inte anges att du måste ha läst en viss modul eller kurs innan.
KURSINTYG
Du erhåller efter genomförd kurs ett kursintyg om du så önskar.
KURSENS INNEHÅLL
Här ovan hittar du en detaljerad kursplan. Du får tillgång till skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna och övningsuppgifter. Övningsuppgifterna är till för att du ska träna med nyss genomgånget material. Dessa skickas inte in. Kursen omfattar ca 15 timmars studier.
KURSAVGIFT
Kursavgiften är 3 500 kr inkl. moms. Betalning i förskott.
I kursavgiften ingår:
- Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom filmer och skärminspelningar
- Övningsuppgifter
- Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning
- Utfärdande och utskick av kursintyg om du så önskar
SUPPORT
Om du under dina studier stöter på frågor eller problem kan du maila på kurser@academyonline.se så hjälper vi dig. Om du har frågor om själva kursen och dess innehåll kan du maila till kursledarens mail som anges inne på kursen.
FRÅGOR
Om du har frågor innan du gör din anmälan maila dessa till kurser@academyonline.se
Du kan också ringa på 0775-544000 vx.
ANMÄLAN
Om du klickar på länken nedan kommer du till den digitala kursportalen och där presenterar kursledaren kursen och sig själv. Där finns också info om hur du köper kursen.