DIPLOMERAD MOTIVATIONSPEDAGOG

Vill du hjälpa högstadieelever och gymnasieelever att hitta motivationen? Vår utbildning till Diplomerad Motivationspedagog utvecklar dina kunskaper för ett framtida arbete som motivationspedagog på högstadieskolor och gymnasieskolor.

I utbildningen får du kunskap om vad arbetet som motivationspedagog kan innebära på olika skolor. Utbildningen ger dig en god inblick i skolans trygghetsarbete och elevhälsoarbete. Du får också kunskap om ungdomar med olika funktionsnedsättning. I utbildningen utvecklas din förmåga att samtala med och möta ungdomar och vårdnadshavare i ditt arbete. Ditt viktigaste redskap som motivationspedagog är motiverande samtal, därför är det viktigt att du får möjlighet att öva upp din samtalsteknik under utbildningen.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

ATT STUDERA TILL MOTIVATIONSPEDAGOG INNEBÄR ATT:

- Du startar din utbildning när du vill
- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon
- Du avgör själv studietakten
- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar vår kursledare. Du kommer att få ta del av skärminspelade föreläsningar i Powerpoint.

Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter och inlämningsuppgifter som skickas in för granskning av vår personal som därefter ger dig feedback.

I kursportalen finns det ett Forum där du kan diskutera och fråga andra kursdeltagare och lärarna om kursinnehållet. Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chat, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

KURSPLAN

 • Professioner i skolan
 • Lärarens uppdrag
 • Trygghetsteam
 • Elevhälsoteam
 • Andra viktiga professioner i skolan
 • Motivationspedagogens uppdrag
 • Övningsuppgifter
 • Inlämningsuppgift
 • Lagar och regler i svensk skola
 • Lagar och riktlinjer
 • Skollagen
 • Läroplanen
 • Skolans värdegrund
 • Övergripande mål och riktlinjer
 • Salamankadeklarationen
 • Barnkonventionen
 • Mer om Barnkonventionen
 • Övningsuppgift
 • Inlämningsuppgift

 • Mentorskap
 • Samarbete med vårdnadshavare
 • Samarbete med lärare
 • Kommunikationsförmåga
 • Samtalstekniker
 • Motiverande samtal
 • Övningsuppgifter
 • Inlämningsuppgift

 • Trygghetsteamet
 • Kränkande behandling
 • Skolans ansvar
 • Konflikthantering
 • Samtalsmetodik
 • Hemmasittare
 • Konfliktstilar
 • Utmaningar i arbetet
 • Övningsuppgifter
 • Inlämningsuppgift

 • Elevhälsoteamet
 • Diagnoser
 • Neuropsykiatriska funktionshinder
 • Autism
 • Aspbergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Tvångssyndom/OCD
 • Psykisk ohälsa
 • Depressioner
 • Motiverande samtal
 • Övningsuppgifter
 • Inlämningsuppgift


 • ADHD och ADD
 • Förvärvad hjärnskada
 • Traumatisk hjärnskada
 • Cerebral Pares
 • Synnedsättning
 • Hörselnedsättning
 • Inlärningstyper
 • Motiverande samtal
 • Övningsuppgifter
 • Inlämningsuppgift


 • Barns lek
 • Lekens betydelse
 • Hjälpa barn att leka
 • Sociala berättelser
 • Ritprat
 • Tydliggörande pedagogik
 • Individuellt schema
 • Skattning
 • Motiverande samtal
 • Meny - agenda
 • Övningsuppgifter
 • Inlämningsuppgift


 • Aggressivitet, hot och våld
 • Elever som mår dåligt
 • Lågaffektivt bemötande
 • Affektsmitta
 • Motiverande samtal
 • Hantera motstånd
 • Övningsuppgifter
 • Inlämningsuppgift


 • Socialtjänsten
 • Anmälningsplikt
 • BUP
 • Åtgärdsprogram
 • Föreläsa för personal
 • Elevhälsoteam
 • Trygghetsteam
 • Övningsuppgifter
 • Inlämningsuppgift

 • Söka arbete som motivationspedagog
 • Anställningsintervju
 • Första tiden på arbetet
 • Personligt brev
 • Övningsuppgifter
 • Inlämningsuppgift

 • Vad har vi lärt oss?
 • Sammanfattning av utbildningen
 • Fördjupningsuppgift
 • Genomgång av sluttentamen
 • Sluttentamen

ACCESS

Från det att du börjar studera en kurs har du tillgång till materialet under ett år.

CERTIFIERAD
När du gjort alla övningar och inlämningsuppgifter samt avklarat examen skickar vi dig ett Certifikat.
KUNDNÖJDHET
Vi är lyhörda för våra kunders omdömen och kommer därför att maila dig en kort enkät efter avslutad kurs.

KURSPORTALEN

Du läser utbildningen i vår kursportal när du vill. Där finns skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Du gör allt i kursportalen inkl examensarbetet.

MÅLGRUPP

Utbildningen är gjord för dig som vill studera var du vill, när du vill och hur du vill. Du har tillgång till kursmaterialet oavsett teknikplattform, t ex stationär dator, laptop, surfplatta eller mobiltelefon. Eftersom utbildningen bedrivs i din valda studietakt går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete. Du väljer också själv när du vill starta utbildningen. Inga förkunskaper behövs om det inte anges att du måste ha läst en viss modul eller kurs innan.

EXAMEN

Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete har du uppnått kraven för Certifierad Motivationspedagog

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Här ovan hittar du en detaljerad kursplan. Du får tillgång till skärminspelade föreläsningar, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Övningsuppgifterna är till för att du ska träna med nyss genomgånget material. Dessa skickas inte in. Inlämningsuppgifterna skickas in för granskning av vår personal och sedan får du återkoppling på dessa.

Du läser i valfri studietakt men om heltid ca 12 veckor.

KURSAVGIFT

Kursavgiften för utbildningen till Diplomerad Motivationspedagog är 15 600 kr inkl. moms. Betalning i förskott mot faktura med 1 560 kr inkl moms per modul eller hela utbildningen mot en faktura.

I kursavgiften ingår:
- Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom skärminspelade föreläsningar
- Övningsuppgifter
- Inlämningsuppgifter
- Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning
- Utfärdande och utskick av examensbevis

SUPPORT

Om du under dina studier stöter på frågor eller problem kan du maila på support@academyonline.se så hjälper vi dig.

FRÅGOR

Om du har frågor innan du gör din anmälan maila dessa till support@academyonline.se
Du kan också ringa på 0775-544000 vx.

ANMÄLAN

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret nedan eller via mail till support3@academyonline.se
Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.