CERTIFIERAD MASSAGETERAPEUT

Certifierad Massageterapeut och Diplomerad Medicinsk Massageterapeut

Vill du arbeta med människor och förebygga ohälsa, eller drömmer du om att arbeta på ett hälsocenter eller ett spa? Är din passion att förebygga ohälsa och få människor att må bättre? Då är denna utbildning perfekt för dig! Du får djupa kunskaper i svensk klassisk massage, där du kan ge både förebyggande massage, klassisk samt friskvårdande och behandlande massage.

Du får grundkunskaper och genomgång av musklernas konstruktion och funktion, terapeutisk massage och terapeutisk töjning, undersökningsteknik, rehabiliteringsträning, skadelära, fysiologi, idrottsskador, anatomi, bemötande, tystnadsplikt och etik. Anatomi är för att förstå hur musklerna påverkar varandra och kroppens leder. Aktiv kroppsläsning, så som rörlighets- och funktionstester samt töjning.

Du lär dig också bygga upp behandlingsplaner, där du kan ge råd och övningar till dina kunder kopplat till deras problematik. Du lär dig coacha och rekommendera dina kunder hälsofrämjande aktiviteter. Samt grundläggande insikt i vad entreprenörskap innebär. Utbildningens omfattning är ca 300 studietimmar, inklusive studietid, inlärning och föreläsningar och praktiska moment Varje modul motsvarar ca 2 veckors heltidsstudier.

ATT STUDERA TILL MASSAGETERAPEUT INNEBÄR ATT:

- Du startar din utbildning när du vill
- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon
- Du avgör själv studietakten
- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar vår kursledare. Du kommer att få ta del av skärminspelade föreläsningar i Powerpoint.

Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter och inlämningsuppgifter som skickas in för granskning av vår personal som därefter ger dig feedback.

I kursportalen finns det ett Forum där du kan diskutera och fråga andra kursdeltagare och lärarna om kursinnehållet. Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chat, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

KURSPLAN

MODUL 1

• Om massage
• Vad innebär massage
• Vetenskapliga studier om massage
• Historia
• Ditt arbete som massör
• Bemötande av kunden
• Tystnadsplikt
• Etik
• Bokning
• Mottagning
• Journalföring
• Inlämningsuppgift 1
• Förebyggande och rehabiliterande effekter
• Massagens primära effekter
• Massagens indikationer/effekter
• Massagens relativa kontraindikationer
• Massagens absoluta kontraindikationer
• Inlämningsuppgift 2
• Hygienrutiner för massage
• Mikrobiologi med bakterier och virus.
AIDS/HIV, salmonella och tuberkulos.
• Smittvägar, smittspridning och förebyggande
• Hygien på klinik.
• Användandet av engångsmaterial
• Ventilation
• Desinfektion
• Arbetskläder
• Massageolja
• Inlämningsuppgift 3

MODUL 2

• Anatomi
• Fysiologi
• Makroskopisk anatomi
• Mikroskopisk anatomi
• Topografisk anatomi
• Tillämpad anatomi
• Funktionell anatomi
• Biomekanik
• Systematisk anatomi
• Anatomin variationer / skillnader
• Könsskillnader
• Olika kroppstyper
• Skelettet
• Benvävnad
• Olika typer av ben
• Inlämningsuppgift 1
• Muskler
• 3 olika typer av muskler
• Terminologi
• Snitt & Plantermer
• Lägestermer
• Rörelse termer
• Inlämningsuppgift 2
• Idrottsskador
• Överbelastningsskador
• Skade typer
• Överbelastningsskador
• Typer av överbelastningsskador
• Tenepersiot
• Mysiot
• Tendinit
• Perosostit
• Bursit
• Artros/ledförslitning
• Traumatiska skador
• Typer av traumatiska skador
• Skelettskador
• Ligamentskada/partiell/total
• Luxation/led ur vridning
• Muskelskada
• Senskador
• Vävnad skada
• Klinisk undersökning av skada
• Akut omhändertagande
• Rehabilitering
• Behandlingsmetoder
• Kompression
• Vila och Avlastning
• Kyla
• Värme
• Mjukdelsskador
• Skador som skall till läkare/sjukhus
• Inflammation
• Stretching
• Hållning
• Inlämningsuppgift 3

MODUL 3

• Fysiologi
• Blodomloppet
• Blodkärlens uppbyggnad
• Blodkärlens anatomi
• Stora kretsloppet
• Lilla kretsloppet
• Blodet
• Blodets funktioner
• Blodkropparna
• Hjärtat
• Luftvägarna, lungorna
• Mage och tarmar
• Njurarna
• Nervsystemets anatomi
• Sensoriska
• Somatiska
• Autonoma
• Sympatiska
• Parasympatiska
• Ämnesomsättningen
• Cellernas funktion
• Immunsystemet
• Inlämningsuppgift 1
• Allergier
• Hudens uppbyggnad
• Skelettet
• Ryggraden
• Kotorna
• Bäckenet
• Skulderbladet
• Nedre extremiteternas skelett
• Övre extremiteternas skelett
• Bröstkorgen Thorax
• Huvudets skelett
• Inlämningsuppgift 2

MODUL 4

• Leder
• De större lederna i kroppen
• Höftled
• Fotled
• Knäled
• Axelled
• Armbågsled
• Handled
• Inlämningsuppgift 1
• Muskulatur
• Ryggens muskler
• M. erector spine (djupa ryggmusklerna)
• Trapezius (kappmuskeln)
• Latissimus doris (breda ryggmuskeln)
• Rhomboideus major
• Skulderbladsmusklerna rotatorkuffen
• Bröstkorgens muskler
• M Pectoralis
• M Pectoralis minor
• Deltodeus
• Bäckenets muskler
• Gluteus Maximus
• Gluteus Medius
• Gluteus Minimnus
• M Piriformis
• M Iliopsoas (höft börjar muskeln)
• Hamstring baksida lårmuskeln
• Triceps surae (vadmuskeln)
• Quadriceps (fyrhövdade lårmuskeln)
• Adduktorer (benets införande muskler)
• Armens muskler
• Underarmens muskler
• Bukens muskler
• Inlämningsuppgift 2

MODUL 5

 • Massage i praktiken
 • Ergonomiska arbetspositioner
 • Massagegrepp del 1
 • Effleurage
 • Petrissage
 • Friktioner
 • Vibrationer
 • Taponement
 • Massagegrepp del 2
 • Massagelektioner film
 • Inlämningsuppgift
 • Massagegrepp del 3
 • Programmering massage
 • InlämningsuppgiftMODUL 6

 • Triggerpunkter
 • Entreprenörskap
 • Egenföretagare
 • Coaching
 • Kommunikation
 • Certifiering


ACCESS

Från det att du börjar studera en kurs har du tillgång till materialet under ett år.

CERTIFIERAD
När du gjort alla övningar och inlämningsuppgifter samt avklarat examen skickar vi dig ett Certifikat.
KUNDNÖJDHET
Vi är lyhörda för våra kunders omdömen och kommer därför att maila dig en kort enkät efter avslutad kurs.

KURSPORTALEN

Du läser utbildningen i vår kursportal när du vill. Där finns skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Du gör allt i kursportalen inkl examensarbetet.

MÅLGRUPP

Utbildningen är gjord för dig som vill studera var du vill, när du vill och hur du vill. Du har tillgång till kursmaterialet oavsett teknikplattform, t ex stationär dator, laptop, surfplatta eller mobiltelefon. Eftersom utbildningen bedrivs i din valda studietakt går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete. Du väljer också själv när du vill starta utbildningen. Inga förkunskaper behövs om det inte anges att du måste ha läst en viss modul eller kurs innan.

EXAMEN

Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete har du uppnått kraven för Certifierad Massageterapeut och Diplomerad Medicinsk Massageterapeut.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Här ovan hittar du en detaljerad kursplan. Du får tillgång till skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Övningsuppgifterna är till för att du ska träna med nyss genomgånget material. Dessa skickas inte in. Inlämningsuppgifterna skickas in för granskning av vår personal och sedan får du återkoppling på dessa.

Du läser i valfri studietakt men om heltid ca 13 veckor.

KURSAVGIFT

Kursavgiften för utbildningen till Certifierad Massageterapeut är 17 900 kr inkl. moms. Betalning i förskott mot faktura med 2984 kr inkl moms per modul eller hela utbildningen mot en faktura. Delbetalning under 12 månader möjlig a 1617 kr/månad.

I kursavgiften ingår:
- Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom skärminspelningar och filmer.
- Övningsuppgifter
- Inlämningsuppgifter
- Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning
- Utfärdande och utskick av examensbevis

SUPPORT

Om du under dina studier stöter på frågor eller problem kan du maila på support@academyonline.se så hjälper vi dig.

FRÅGOR

Om du har frågor innan du gör din anmälan maila dessa till support@academyonline.se
Du kan också ringa på 0775-544000 vx.

ANMÄLAN

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret nedan eller via mail till support3@academyonline.se
Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.