CERTIFIERAD KVALITETSUTVECKLARE

Vill du arbeta med att driva ständiga förbättringar och förenklingar inom kvalitetsområdet? Tycker du om att inrikta dig och fokusera på kvalitetsdetaljer, i process för både produkt- och tjänsteutveckling, vilket kan påverka hela verksamheten där man är?

Är du noggrann och kan överblicka helhet när det gäller kundnyttan och företagsvarumärke? Gillar du att komma med förslag till nya arbetssätt och att öka förståelsen för det hos ledning och medarbetare?

Då är utbildningen Certifierad Kvalitetsutvecklare rätt för dig!

Syftet med utbildningen är att du blir rustad, efter godkänd, genomförd examen, till att driva kvalitetsutveckling med gott resultat. Studierna ger möjlighet till att arbeta med kvalitetsfrågor i utveckling hos de flesta verksamheter. Vi går igenom kvalitetsarbetet förr och nu, kvalitetsbegrepp och metoder till förbättringsarbete. Du får ledningsverktyg enkla att använda för kvalitetsarbetet, som hjälper till att driva utveckling framåt.

Målet är lönsamhet för verksamheten och att öka allmän förståelse om att samarbeta och göra rätt sak i rätt tid. Det är en attraktiv roll och kompetens för arbetsgivare idag. Utbildningen ger möjlighet att arbeta med kvalitet inom både tjänste- och produktutveckling. Likaså få arbetsrutiner som förenklar och effektiviserar tiden, på flera sätt.

ATT STUDERA TILL KVALITETSUTVECKLARE INNEBÄR ATT:

- Du startar din utbildning när du vill
- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon
- Du avgör själv studietakten
- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar vår kursledare. Du kommer att få ta del av skärminspelade föreläsningar i Powerpoint.

Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter och inlämningsuppgifter som skickas in för granskning av vår personal som därefter ger dig feedback.

I kursportalen finns det ett Forum där du kan diskutera och fråga andra kursdeltagare och lärarna om kursinnehållet. Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chat, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

KURSPLAN

VAD ÄR KVALITET?

 • Kvalitet - vad är det?
 • Kvalitetsarbete förr och nu
 • Vad gör en Kvalitetsutvecklare?
 • Nyttan med kvalitetsutveckling
 • De 4 sektorerna
 • Kvalitetsanalys marknad
 • Övningsuppgift 1
 • Kvalitetsbegrepp
 • SWOT-analys kvalitetsarbete
 • Kvalitetsutvecklingsplan
 • Kvalitetspolicy
 • Övningsuppgift 2
 • Inlämningsuppgift 1

KVALITETSSÄKRING

 • Kvalitetssäkring
 • Metoder för kvalitet
 • Kvalitetsproblem
 • Kvalitetsbristkostnader
 • Förståelse utveckling
 • Övningsuppgift 3
 • Ledningsverktyg
 • Processutveckling
 • ISO system
 • Internrevision
 • Stegen vidare 5S och Lean
 • Lönsamhet kvalitetsutveckling
 • Övningsuppgift 4
 • Inlämningsuppgift 2

PRODUKTKVALITET

 • Produktkvalitet
 • Hållbart tänkande
 • Kvalitetsstyrning produkt
 • Tillförlitlighet
 • Enkla, effektiva urvalet
 • Övningsuppgift 5
 • Kundtillfredsställelse
 • Kundcentrerad kvalitet
 • Mätning och kontroll
 • Driftsäkerhet
 • Ledtider
 • Funktionssäkerhet
 • Förbättra variation
 • Digitalisera produktutveckling
 • Övningsuppgift 6
 • Inlämningsuppgift 3

TJÄNSTEKVALITET

 • Tjänstekvalitet-vad är det?
 • Social Hållbarhet
 • Kvalitetsmärke
 • Kvalitetsstyrning av tjänst
 • Digitalisera tjänsteutveckling
 • Övningsuppgift 7
 • Agilt tänkande i tjänst
 • Vad är kundnyttan?
 • Mjuka värden
 • Hur kvalitetsmäta?
 • Ledtider i tjänsteprocess
 • Agil tjänsteprocess
 • Direkta förbättringar
 • Implementering
 • Övningsuppgift 8
 • Inlämningsuppgift 4

KVALITETSMÅL & STRATEGI

 • Kvalitetsmål och Strategi
 • Tidsstyrning
 • Effektiv kvalitetstid
 • Samordna resurser
 • 80/20 koncept
 • Gör mer med mindre
 • Övningsuppgift 9
 • Lära organisation
 • Ökad förståelse
 • Frigöra kvalitetstid
 • Utrymme för kvalitet
 • Eget kvalitetsavtryck
 • Arbeta som man lär
 • Fokus förbättringar
 • Övningsuppgift 10
 • Inlämningsuppgift 5

KVALITET EN KONKURRENSFÖRDEL

 • Konkurrensfördel kvalitet
 • Kvalitetsprojekt
 • Förstudie
 • Mixa projektteam
 • Systematiskt kvalitetsarbete
 • Övningsuppgift 11
 • Offensiv kvalitetsutveckling
 • Leda kvalitetsprojekt
 • Hantera löpande kvalitet
 • Bestående kvalitet
 • Kundstyrning
 • Framtid med kvalitetsutveckling
 • Ny vision för kvalitetsutveckling
 • Övningsuppgift 12
 • Inlämningsuppgift 6
ACCESS

Från det att du börjar studera en kurs har du tillgång till materialet under ett år.

CERTIFIERAD
När du gjort alla övningar och inlämningsuppgifter samt avklarat examen skickar vi dig ett Certifikat.
KUNDNÖJDHET
Vi är lyhörda för våra kunders omdömen och kommer därför att maila dig en kort enkät efter avslutad kurs.

KURSPORTALEN

Du läser utbildningen i vår kursportal när du vill. Där finns skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Du gör allt i kursportalen inkl examensarbetet.

MÅLGRUPP

Utbildningen är gjord för dig som vill studera var du vill, när du vill och hur du vill. Du har tillgång till kursmaterialet oavsett teknikplattform, t ex stationär dator, laptop, surfplatta eller mobiltelefon. Eftersom utbildningen bedrivs i din valda studietakt går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete. Du väljer också själv när du vill starta utbildningen. Inga förkunskaper behövs om det inte anges att du måste ha läst en viss modul eller kurs innan.

EXAMEN

Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete har du uppnått kraven för Certifierad Kvalitetsutvecklare.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Här ovan hittar du en detaljerad kursplan. Du får tillgång till skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Övningsuppgifterna är till för att du ska träna med nyss genomgånget material. Dessa skickas inte in. Inlämningsuppgifterna skickas in för granskning av vår personal och sedan får du återkoppling på dessa. Du läser i valfri studietakt men om heltid ca 10 veckor.

KURSAVGIFT

Kursavgiften för utbildningen till Certifierad Kvalitetsutvecklare med sex kursmoduler är 25 000 kr inkl. moms. Betalning i förskott mot faktura med 4 167 kr inkl moms per modul eller hela utbildningen mot en faktura. Delbetalning under 12 månader möjlig med 2 200 kr/månad.

I kursavgiften ingår:
- Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom skärminspelningar
- Övningsuppgifter
- Inlämningsuppgifter
- Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning
- Utfärdande och utskick av examensbevis

SUPPORT

Om du under dina studier stöter på frågor eller problem kan du maila på support@academyonline.se så hjälper vi dig.

FRÅGOR

Om du har frågor innan du gör din anmälan maila dessa till support@academyonline.se
Du kan också ringa på 0775-544000 vx.

ANMÄLAN

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret nedan eller via mail till support3@academyonline.se
Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.