CERTIFIERAD KORREKTURLÄSARE

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som korrekturläsare för bokmanus och noveller. Du kan givetvis även ta dig an tidningsartiklar, broschyrer, företagshemsidor och nyhetsbrev om kunden efterfrågar det, men i denna utbildning arbetar vi med skönlitterära texter. Arbetet som korrekturläsare innebär att du hjälper författaren att hitta grammatiska och språkliga fel, samt att se till att det är ett bra läsflyt i texten. Du uppmärksammar även författaren på syftningsfel, särskrivningar och stavfel. Ditt arbete som korrekturläsare innebär även att vara tydlig i ditt arbete med författarens text och kunna förklara hur du arbetar.

För att nå ut som korrekturläsare är det också viktigt att ha en hemsida, där du beskriver dig själv, ditt arbete som korrekturläsare och dina tjänster. Även det får du lära dig i denna utbildning.

Du får tillgång till två lärare i utbildningen till korrekturläsare, där den ena är utbildad journalist och skrivcoach och den andra är utbildad lärare och specialpedagog. De har båda skrivit romaner och korrekturläst en stor mängd bokmanus, noveller, hemsidor, tidningsartiklar, akademiska texter på kandidat – och magisternivå och nyhetsbrev.

Utbildningen är praktiskt inriktad och stor del av inlämningsuppgifterna innebär övning i korrekturläsning. I slutet av utbildningen kommer du också fåmöjlighet att bygga ditt eget företag som korrekturläsare och kommer få respons på texter du planerar att ha på din hemsida. Utbildningens främsta syfte är dock att du som studerar ska få vägledning och stöd i att utveckla din förmåga att korrekturläsa olika typer av texter.

Utbildningen består av:
• Föreläsningar
• Längre och kortare texter att korrekturläsa
• Respons
• Övnings- och inlämningsuppgifter

Föreläsningarna presenteras i tal och skrift på undervisningsplattformen och syftar till att ge fördjupad kunskap om korrekturläsning; grammatiska och språkliga fel, så som syftningsfel, särskrivning, upprepning av ord, stavfel, text som saknar läsflyt m.m.

Föreläsningarna kopplas ofta till övnings- och inlämningsuppgifter.Du får respons på din korrekturläsning vid varje inlämningsuppgift. Din slutuppgift innebär att korrekturläsa ett bokmanus eller en längre novell. Om du inte känner någon som vill ha hjälp med att korrekturläsa sin text kan vi hjälpa dig med bokmanus som du kan korrekturläsa.

Vi kommer att arbeta i Word, därför är det bra om du har en PC med Word-program.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

ATT STUDERA TILL KORREKTURLÄSARE INNEBÄR ATT:

- Du startar din utbildning när du vill
- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon
- Du avgör själv studietakten
- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar vår kursledare. Du kommer att få ta del av skärminspelade föreläsningar i Powerpoint.

Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter och inlämningsuppgifter som skickas in för granskning av vår personal som därefter ger dig feedback.

I kursportalen finns det ett Forum där du kan diskutera och fråga andra kursdeltagare och lärarna om kursinnehållet. Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chat, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

KURSPLAN

 • Korrekturläsare
 • Vem kan arbeta som korrekturläsare?
 • Korrekturläsarens vardag
 • Behålla fokus
 • Övningsuppgift
 • Inlämningsuppgift
 • Vanliga stavfel
 • Bli blind för sin egen text
 • Val att inte följa skrivregler
 • Övningsuppgift
 • Inlämningsuppgift
 • Syftningsfel
 • Förklara syftningsfel
 • Övningsuppgift
 • Inlämningsuppgift
 • Vanliga särskrivningar
 • Överflödiga ord
 • Överanvändning av ord
 • Skapa text med läsflyt
 • Övningsuppgift
 • Inlämningsuppgift

 • Dialog
 • Kommatering
 • Styckeindelning
 • Övningsuppgift
 • Inlämningsuppgift

 • Känna hopp om sin text
 • Lyfta det som är bra
 • Uttryck brister smidigt
 • Övningsuppgift
 • Inlämningsuppgift

 • Hur mycket ska korrekturläsas?
 • Text med stora brister
 • Kan arbetet bli för tungt?
 • Tacka nej till texter
 • Övningsuppgift
 • Inlämningsuppgift

 • Skapa din profil
 • Spetskompetens
 • Erbjudande om bra priser
 • Locka författare
 • Övningsuppgift
 • Inlämningsuppgift

 • Hur hittar jag mina kunder?
 • Hur kan jag locka kunder?
 • Få kunder att återvända
 • Övningsuppgift
 • Inlämningsuppgift

 • Ha roligt
 • Samarbeta med andra
 • Utveckla din kompetens
 • Ge författaren det lilla extra
 • Sammanfattning av kursen
 • Övningsuppgift
 • Inlämningsuppgift

ACCESS

Från det att du börjar studera en kurs har du tillgång till materialet under ett år.

CERTIFIERAD
När du gjort alla övningar och inlämningsuppgifter samt avklarat examen skickar vi dig ett Certifikat.
KUNDNÖJDHET
Vi är lyhörda för våra kunders omdömen och kommer därför att maila dig en kort enkät efter avslutad kurs.

KURSPORTALEN

Du läser utbildningen i vår kursportal när du vill. Där finns skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Du gör allt i kursportalen inkl examensarbetet.

MÅLGRUPP

Utbildningen är gjord för dig som vill studera var du vill, när du vill och hur du vill. Du har tillgång till kursmaterialet oavsett teknikplattform, t ex stationär dator, laptop, surfplatta eller mobiltelefon. Eftersom utbildningen bedrivs i din valda studietakt går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete. Du väljer också själv när du vill starta utbildningen. Inga förkunskaper behövs om det inte anges att du måste ha läst en viss modul eller kurs innan.

EXAMEN

Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete har du uppnått kraven för Certifierad Korrekturläsare.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Kursavgiften för utbildningen till Certifierad Korrekturläsare är 24 900 kr inkl. moms. Betalning i förskott mot faktura med 2 490 kr inkl moms per modul eller hela utbildningen mot en faktura.

I kursavgiften ingår:
- Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom skärminspelningar
- Övningsuppgifter
- Inlämningsuppgifter
- Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning
- Utfärdande och utskick av examensbevis

SUPPORT

Om du under dina studier stöter på frågor eller problem kan du maila på support@academyonline.se så hjälper vi dig.

FRÅGOR

Om du har frågor innan du gör din anmälan maila dessa till support@academyonline.se
Du kan också ringa på 0775-544000 vx.

ANMÄLAN

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret nedan eller via mail till support3@academyonline.se
Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.