KOMMUNIKATION I ARBETSLIVET

En god kommunikation med och inom en arbetsgrupp främjar både medarbetarnas välbefinnande, samt förebygger uppkomsten av konflikter på arbetsplatsen. Medarbetare som mår bättre blir dessutom mer produktiva och effektiva, vilket leder till mer framgångsrika organisationer. Chefers och ledares kompetens inom kommunikation är i och med detta en viktig del för ett gott ledarskap.

Denna kurs går igenom grundläggande teoretisk kunskap både ifråga om det sociala samspelet människor emellan, konflikter och konflikthantering, och professionella samtal.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

KÖP KURSEN LÄNGST NED PÅ DENNA SIDA

När du klickar på köpknappen längst ned på denna sida kommer du till vår digitala kursportal där det finns en videopresentation av kursen.

ATT STUDERA KURSEN INNEBÄR ATT:

- Du startar din kurs när du vill
- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon
- Du avgör själv studietakten
- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar vår lärare. Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter.

Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren och Ekonomisupport om du stöter på frågor eller problem. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

KURSINNEHÅLL

 • Kommunikationens grunder
 • FILM 1
 • Tips på litteratur
 • Introduktion
 • FILM 2
 • Medveten/omedveten kommunikation
 • FILM 3
 • Uppfattningen om oss själva och om andra
 • Vår självbild/självkänsla
 • Halo-effekten
 • Hur vi bedömer andra
 • FILM 4
 • Stereotypiska åsikter
 • Självuppfyllande profetia
 • FILM 5
 • Attribution
 • FILM 6
 • FILM 7
 • Icke-verbal kommunikation
 • Synsinnet
 • Hörselsinnet
 • Beröring
 • FILM 8
 • Lyssnande
 • Störanade lyssnande
 • FILM 9
 • Effektivt lyssnade

 • Profesionella samtal
 • FILM 1
 • Introduktion
 • Det professionella samtalet
 • Målsättning och genomförande
 • Målsättning
 • FILM 2
 • FILM 3
 • Genomförande
 • Coachande samtal
 • Bakgrund
 • Coachens roll i samtalet
 • Spegling
 • Samtalets struktur
 • FILM 4
 • FILM 5
 • Svåra samtal
 • Viktiga punkter vid svåra samtal
 • Hur blir du en bra samtalsledare?
 • Vanliga fallgropar
 • FILM 6
 • FILM 7
 • Samtal om beteenden
 • Uppsägningssamtal
 • FILM 8
 • Medarbetarsamtal
 • FILM 9
 • Medarbetarsamtalets struktur
 • Planering av medarbetarsamtal
 • FILM 10
 • ÖVNINGSUPPGIFT
 • Övningsuppgift

 • Konflikthantering
 • FILM 1
 • Tips på litteratur
 • Vad är en konflikt?
 • Konflikters uppkomst
 • Konflikter p.g.a. olika rollförväntningar
 • FILM 2
 • Konflikters påverkan på arbetsplatsen
 • Negativ påverkan av konflikter
 • Positiv påverkan av konflikter
 • FILM 3
 • Konflikthantering på arbetsplatsen
 • Struktur – och personkonflikter
 • Psykologisk reaktans
 • FILM 4
 • FILM 5
 • Hantering av konflikter
 • Strategiplan
 • Medling
 • Kritik mot medling
 • FILM 6
 • 4 viktiga egenskaper hos en god konfliktlösare
 • FILM 7
 • Förebygga konflikter
 • Samarbetskultur
 • FILM 8
 • Egen studie
 • Bakgrund
 • Påverkan på arbetsplatsen
 • Konflikthantering
 • FILM 9
 • Övningsuppgift

ACCESS

Från det att du börjar studera en kurs har du tillgång till materialet under ett år.

KURSINTYG

När du genomfört kursen erhåller du ett kursintyg.

KUNDNÖJDHET

Vi är lyhörda för våra kunders omdömen och en kort kursenkät finns sist i materialet som vi gärna ser att du mailar in.

KURSPORTALEN
Du läser kursen i vår digitala kursportal som är öppen dygnet runt.
MÅLGRUPP
Kursen är gjord för dig som vill studera var du vill, när du vill och hur du vill. Du har tillgång till kursmaterialet oavsett teknikplattform, t ex stationär dator, laptop, surfplatta eller mobiltelefon. Eftersom kursen bedrivs i din valda studietakt går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete. Du väljer också själv när du vill starta kursen. Inga förkunskaper behövs om det inte anges att du måste ha läst en viss modul eller kurs innan.
KURSINTYG
Du erhåller efter genomförd kurs ett kursintyg om du så önskar.
KURSENS INNEHÅLL
Här ovan hittar du en detaljerad kursplan. Du får tillgång till skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna och övningsuppgifter. Övningsuppgifterna är till för att du ska träna med nyss genomgånget material. Dessa skickas inte in. Kursen omfattar ca 15 timmars studier.
KURSAVGIFT
Kursavgiften är 3 500 kr inkl. moms. Betalning i förskott.
I kursavgiften ingår:
- Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom filmer och skärminspelningar
- Övningsuppgifter
- Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning
- Utfärdande och utskick av kursintyg om du så önskar
SUPPORT
Om du under dina studier stöter på frågor eller problem kan du maila på kurser@academyonline.se så hjälper vi dig. Om du har frågor om själva kursen och dess innehåll kan du maila till kursledarens mail som anges inne på kursen.
FRÅGOR
Om du har frågor innan du gör din anmälan maila dessa till kurser@academyonline.se
Du kan också ringa på 0775-544000 vx.
ANMÄLAN
Om du klickar på länken nedan kommer du till den digitala kursportalen och där presenterar kursledaren kursen och sig själv. Där finns också info om hur du köper kursen.