CERTIFIERAD INKÖPSASSISTENT

Att arbeta som inköpsassistent innebär ofta att man har många bollar i luften samtidigt och får vara en del av flera av företagets verksamhetsområden.

Det är ofta lika viktigt att kunna fatta snabba beslut som att följa företagets inköpsstrategi. Med god bakgrundskunskap och praktisk övning kommer man långt.

Utbildningen ämnar ge dig en helhetsförståelse för inköpsprocessen med både teori och metod. Vi börjar med att gå igenom begrepp och definitioner för att sen komma in på utformningen av inköpsprocessen och vilka val man ställs inför. Särskild vikt i utbildningsmaterialet läggs på sambandet mellan inköp och logistik, eftersom de ofta är nära sammanlänkade.

Vi kommer också särskild beröra ett miljövänligt inköpsförfarande. Olika tillvägagångssätt och praktiska exempel gås igenom och ges som övningsuppgifter. Kunskaper som du tillskansar dig kan du använda för att skapa en långsiktig och uthållig lönsamhet i inköpsprocessen.

Du får kunskap om olika synsätt, metoder och trender inom inköp som du kommer kunna få direkt användning av i din karriär.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss.

ATT STUDERA TILL INKÖPSASSISTENT INNEBÄR ATT:

- Du startar din utbildning när du vill
- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon
- Du avgör själv studietakten
- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar våra lärare med olika specialområden. Du kommer att få se korta filmer med våra föreläsare som presenterar sig själva och respektive ämne samt med tal skärminspelade föreläsningar i Powerpoint.

Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter och inlämningsuppgifter som skickas in för granskning av vår personal som därefter ger dig feedback. Du kan också kontrollera din kunskapsnivå genom att svara på Quiz.

I kursportalen finns det ett Forum där du kan diskutera och fråga andra kursdeltagare och lärarna om kursinnehållet. Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chat, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

KURSPLAN

INTRODUKTION

 • Definitioner
 • Klassificering
 • Inköpsprocessen
 • E-inköp
 • Modeller
 • Övningsuppgifter

INKÖPSSTYRNING

 • Hållbara inköp
 • Metod
 • Best Practice
 • Inköpsprocessens steg
 • Trender
 • Övningsuppgifter
 • Inlämningsuppgift

LOGISTIK

 • Import
 • Transportsätten
 • Leveransvillkoren
 • Logistiksystemens flöden
 • Materialhantering
 • Övningsuppgifter
 • Inlämningsuppgift

HÅLLBARA INKÖP

 • Vad är grön logistik?
 • Transporters miljöpåverkan
 • Utsläpp och miljömål
 • Hållbarhet och miljökompensation
 • Standarder
 • Övningsuppgifter
 • Inlämningsuppgift

OFFENTLIG UPPHANDLING

 • Vad är offentlig upphandling?
 • Lagstiftning
 • EU-direktiv
 • Ramavtal
 • Typer av annonsering
 • Upphandlingsförfarandet
 • Övningsuppgifter
 • Inlämningsuppgift

STRATEGI & PLANERING

 • Planera sortiment
 • Analys
 • Välja leverantörer
 • Strategisteg
 • Mätning och styrning
 • Övningsuppgifter
 • Inlämningsuppgift

IMPLEMENTERING

 • Offert/Anbud
 • Bevakning
 • Faktura
 • Reklamationer
 • Köplagen
 • Övningsuppgifter
 • Inlämningsuppgift

HANTERING

 • Leverans
 • Lagring
 • Just-in-Time
 • Prissättning
 • Hur beräknas vinsten?
 • Övningsuppgifter
 • Inlämningsuppgift
 • Tentamen

ACCESS

Från det att du börjar studera en kurs har du tillgång till materialet under ett år.

CERTIFIERAD
När du gjort alla övningar och inlämningsuppgifter samt avklarat examen skickar vi dig ett Certifikat.
KUNDNÖJDHET
Vi är lyhörda för våra kunders omdömen och kommer därför att maila dig en kort enkät efter avslutad kurs.

KURSPORTALEN

Du läser utbildningen i vår kursportal när du vill. Där finns skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Du gör allt i kursportalen inkl examensarbetet.

MÅLGRUPP

Utbildningen är gjord för dig som vill studera var du vill, när du vill och hur du vill. Du har tillgång till kursmaterialet oavsett teknikplattform, t ex stationär dator, laptop, surfplatta eller mobiltelefon. Eftersom utbildningen bedrivs i din valda studietakt går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete. Du väljer också själv när du vill starta utbildningen. Inga förkunskaper behövs om det inte anges att du måste ha läst en viss modul eller kurs innan.

EXAMEN

Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete har du uppnått kraven för Certifierad Inköpsassistent.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Här ovan hittar du en detaljerad kursplan. Du får tillgång till skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Övningsuppgifterna är till för att du ska träna med nyss genomgånget material. Dessa skickas inte in. Inlämningsuppgifterna skickas in för granskning av vår personal och sedan får du återkoppling på dessa.

Studietakten är valfri och varierar beroende på tidigare erfarenhet. Utbildningen omfattar ca 4-5 veckor på heltid.

KURSAVGIFT

Kursavgiften för utbildningen till Certifierad Inköpsassistent är 12 500 kr inkl. moms. Betalning i förskott mot faktura inför varje modul med 1 563 kr inkl moms eller hela utbildningen mot en faktura. Du måste ha slutbetalat utbildningen innan du kan få ditt Certifikat.

I kursavgiften ingår:
- Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom filmer och skärminspelningar
- Quiz i Kursportalen
- Övningsuppgifter
- Inlämningsuppgifter
- Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning
- Utfärdande och postning av examensbevis

SUPPORT

Om du under dina studier stöter på frågor eller problem kan du maila på support@academyonline.se så hjälper vi dig.

FRÅGOR

Om du har frågor innan du gör din anmälan maila dessa till support@academyonline.se
Du kan också ringa på 0775-544000 vx.

ANMÄLAN

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret nedan eller via mail till support3@academyonline.se
Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.