CERTIFIERAD HR ASSISTENT

Här har du möjlighet att lära dig att bli bra på praktisk och teoretisk personaladministration.    

Du har chans till att få ett brett kunnande kring grundläggande, löpande rutiner i personalarbetet – ett kunnande som uppskattas av arbetsgivare idag!

Vi går igenom vad som förväntas i rollen HR Assistent, igenom alla vanligt förekommande uppgifter för en HR avdelning. Du får en övergripande förståelse för helheten inom HR området. Du behöver inga förkunskaper eller speciell HR erfarenhet för att genomföra utbildningen. Syftet är att ge dig möjlighet till att hantera en grundläggande HR roll och fungera bra som flexibel assistent och support till både löne- och ekonomifunktion samt till chefer i deras personalansvar.                      

Arbetet är mycket varierande och utåtriktat, då man är bollplank och stöd till hela verksamheten. Du kommer, efter fullgjord utbildning, att kunna arbeta i växlande tempo och nå självständighet i din administrativa roll, redo för både större som mindre verksamheter. Centralt för rollen är kommunikation både internt och externt, att vara social kontakt som ansiktet utåt. Vi går igenom HR årets vanligaste aktiviteter utifrån grunden för HR processerna överlag – att Attrahera, Analysera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla personal. Vi jobbar bl.a. med ämnesområdena: kommunikation, personaladministration, telefon- och digital service, lönefrågor, rekryteringssupport, anställnings- och introduktionsrutiner, personal socialt, företagets policys och vad chefsansvaret omfattas av i det dagliga arbetet som stödjande HR assistent. Vidare vad facklig samverkan innebär för HR funktionen överlag.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

ATT STUDERA TILL HR ASSISTENT INNEBÄR ATT:

- Du startar din utbildning när du vill
- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon
- Du avgör själv studietakten
- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar vår kursledare. Du kommer att få ta del av skärminspelade föreläsningar i Powerpoint.

Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter och inlämningsuppgifter som skickas in för granskning av vår personal som därefter ger dig feedback.

I kursportalen finns det ett Forum där du kan diskutera och fråga andra kursdeltagare och lärarna om kursinnehållet. Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chat, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

KURSPLAN

HR ÅRET 1

 • HR funktionens roll
 • Löpande HR arbete
 • Omvärldsanalys
 • HR SWOT-analys
 • Arbetsgivaransvar
 • Medarbetaransvar
 • Attrahera-Analysera-
 • -Rekrytera
 • Arbetsmiljöarbete
 • Hälsoarbete
 • Företagshälsovård
 • Attrahera kompetens
 • Analysera rapporter
 • Employer Branding
 • Övningsuppgift 1
 • Inlämningsuppgift 1

HR ÅRET 2

 • Utveckla-Behålla--Avveckla
 • Social Hållbarhet
 • Systematiskt Arbetsmiljöarbete
 • Bättre Arbetsmiljöarbete
 • Ständiga förbättringar
 • Kompetensutveckling
 • Intern utbildning
 • Medarbetarundersökning
 • Medarbetarrapporter
 • Delegering
 • Samarbete i team
 • Friskvård
 • Psykosocial hälsa
 • Övningsuppgift 2
 • Inlämningsuppgift 2

HR PROCESSER

 • Processer & Rutiner
 • Statistikhantering
 • Digitalisera rutiner
 • Personalhandbok
 • Lönerevisionsprocess
 • Rutin personalplan
 • Intern & extern kommunikation
 • Rekryteringsprocess
 • Lönefrågor
 • Rutin Anställning
 • Introduktions process
 • Rutin sjukfrånvaro
 • Rehabiliteringsprocess
 • Rutin för avslut
 • Övningsuppgift 3
 • Inlämningsuppgift 3

HR POLICYS

 • Personalpolicy
 • Personalansvaret
 • Vad betyder GDPR?
 • Etik & Moral
 • Jämställdhetspolicy
 • Värdegrundsarbete
 • Arbetsmiljöpolicy
 • Hälsopolicy
 • Rekryteringspolicy
 • Lönepolicy
 • Alkohol- & drogpolicy
 • Tillbuds- & olyckshantering
 • Övningsuppgift 4
 • Inlämningsuppgift 4

CHEFS SUPPORT

 • Organisation
 • Roller & rollbeskrivning
 • Interna revisioner
 • Lag & Arbetsrätt
 • Löpande chefs stöd
 • Medbestämmandelagen                        
 • Kollektivavtal & LAS
 • Medarbetarsamtal
 • Parter på arbetsmarknaden
 • Hantering årlig revision
 • Lönesamtal
 • Personal Socialt arbete
 • Övningsuppgift 5                                           
 • Inlämningsuppgift 5          

FACKLIG SAMVERKAN

 • Informationsplikt
 • Fackets roll
 • Fackliga representanter
 • Personalkommitté arbete
 • Skyddsombud
 • Skyddskommitté arbete
 • Facklig information
 • Facklig förhandling
 • Förhandlingsprotokoll
 • Turordning enligt LAS
 • Omställning & arbetsbrist
 • Svåra samtal & uppsägning
 • Övningsuppgift 6
 • Inlämningsuppgift 6
 • Examensuppgift

ACCESS

Från det att du börjar studera en kurs har du tillgång till materialet under ett år.

CERTIFIERAD
När du gjort alla övningar och inlämningsuppgifter samt avklarat examen skickar vi dig ett Certifikat.
KUNDNÖJDHET
Vi är lyhörda för våra kunders omdömen och kommer därför att maila dig en kort enkät efter avslutad kurs.

KURSPORTALEN

Du läser utbildningen i vår kursportal när du vill. Där finns skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Du gör allt i kursportalen inkl examensarbetet.

MÅLGRUPP

Utbildningen är gjord för dig som vill studera var du vill, när du vill och hur du vill. Du har tillgång till kursmaterialet oavsett teknikplattform, t ex stationär dator, laptop, surfplatta eller mobiltelefon. Eftersom utbildningen bedrivs i din valda studietakt går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete. Du väljer också själv när du vill starta utbildningen. Inga förkunskaper behövs om det inte anges att du måste ha läst en viss modul eller kurs innan.

EXAMEN

Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete har du uppnått kraven för Certifierad HR Assistent.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Här ovan hittar du en detaljerad kursplan. Du får tillgång till skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Övningsuppgifterna är till för att du ska träna med nyss genomgånget material. Dessa skickas inte in. Inlämningsuppgifterna skickas in för granskning av vår personal och sedan får du återkoppling på dessa.

Du läser i valfri studietakt men om heltid ca 8-10 veckor.

KURSAVGIFT

Kursavgiften för utbildningen till Certifierad HR Assistent är 18 500 kr inkl. moms. Betalning i förskott mot faktura med 3 084 kr inkl moms per modul eller hela utbildningen mot en faktura. Delbetalning under 12 månader möjlig a 1 750 kr/månad.

I kursavgiften ingår:
- Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom skärminspelningar
- Övningsuppgifter
- Inlämningsuppgifter
- Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning
- Utfärdande och utskick av examensbevis

SUPPORT

Om du under dina studier stöter på frågor eller problem kan du maila på support@academyonline.se så hjälper vi dig.

FRÅGOR

Om du har frågor innan du gör din anmälan maila dessa till support@academyonline.se
Du kan också ringa på 0775-544000 vx.

ANMÄLAN

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret nedan eller via mail till support3@academyonline.se
Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.