CERTIFIERAD FRITIDSLEDARE

Om du gillar att arbeta tillsammans med människor, med barn och ungdomar, kan vår utbildning till fritidsledare passa dig. Det handlar om att ha en empatisk förmåga, kunna sätta sig in i deras situation, förstå dem och ge dem vägledning.

Arbetet är mångsidigt och varierande. Det handlar om att uppmuntra och tillvarata barns fantasi, deras nyfikenhet och använda sin egen. Som fritidsledare kan du komma att arbeta på fritidshem, fritidsgårdar, ungdomsgårdar eller inom förskolan. Vill du veta hur arbetsgivarna på din ort ställer sig till din utbildningsbakgrund, fråga gärna dem innan du anmäler dig.

När du genomfört din utbildning hos oss kommer du att ha goda kunskaper om fritidsverksamhet som arbets- och forskningsfält.

Det salutogena ledarskapet, dvs. att vidmakthålla och skapa god fysisk och psykisk hälsa, är en viktig och avgörande del för fritidsledarens arbete.

En utbildad fritidsledare är inte avgränsad till sitt verksamhetsfält utan söker hela tiden nya kunskaper både på det egna och andra angränsande arbetsfält.

En av färdigheterna en examinerad fritidsledare ska besitta är en god organisationsförmåga. I en sådan ingår vilket att man kan planera, utföra, utvärdera och vidareutveckla givna uppdrag. Den utexaminerade fritidsledaren ska kunna upptäcka behov hos de man arbetar med och anpassa sin verksamhet till målgruppen. Fritidsledaren ska kunna samtala på ytterligare ett språk förutom svenska.

Examinerade fritidsledare utgör en positiv förebild och ska inom sitt yrkesområde kunna ta egna initiativ och självständigt genomföra dessa. Fritidsledare bör också kunna känna av sitt eget behov av vidarebildning inom sitt yrke och på sätt utveckla sin professionalitet. En examinerad fritidsledare samarbetar med deltagarna i sin målgrupp och med andra inom närliggande yrkeskategorier på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

ATT STUDERA TILL FRITIDSLEDARE INNEBÄR ATT:

- Du startar din utbildning när du vill
- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon
- Du avgör själv studietakten
- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar vår kursledare. Du kommer att få ta del av skärminspelade föreläsningar i Powerpoint.

Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter och inlämningsuppgifter som skickas in för granskning av vår personal som därefter ger dig feedback.

I kursportalen finns det ett Forum där du kan diskutera och fråga andra kursdeltagare och lärarna om kursinnehållet. Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chat, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

KURSPLAN

 • Människans växande och livsvillkor
 • Beteendevetenskapliga teorier
 • Uppväxt- och livsvillkor
 • Integration
 • Funktionsvariation
 • mångfald
 • Fritidssociologi
 • 2 Övningsuppgifter
 • 1 Inlämningsuppgift

 • Samhälle, fritidskultur och fritidsarbete
 • Samhällsvetenskapliga teorier
 • Makt och delaktighet
 • Fritidsarbetets uppdrag
 • Lagstiftning för yrkesområdet
 • 2 Övningsuppgifter
 • 1 Inlämningsuppgift

 • Pedagogik och ledarskapsutveckling
 • Ledarskap
 • Pedagogiska teorier och modeller
 • Grupprocesser och grupputveckling
 • Projektmetodik.
 • Teorier kring KASAM
 • Relationer
 • Professionen
 • Pedagogisk grundsyn
 • Lärstrategier
 • Pedagogisk miljö
 • 2 Övningsuppgifter
 • 1 Inlämningsuppgift

 • Fritiden som forskningsfält
 • Kvalitativa forskningsmetoder
 • kvantitativa forskningsmetoder
 • Aktuella forskningsresultat
 • Källkritik
 • 2 Övningsuppgifter
 • 1 Inlämningsuppgift

 • Svåra situationer
 • Våldsutsatta barn
 • Barn med en funktionsvariation
 • Barn i utsatt miljö
 • Barn i ekonomisk utsatthet
 • Mobbing
 • Ätstörningar
 • Ohälsa
 • 2 Övningsuppgifter
 • 1 Inlämningsuppgift

 • Pedagogisk professionell utveckling
 • Praktisk tillämpning
 • Planerar
 • Genomför
 • Analyserar
 • Utvärderar
 • Vidareutveckla
 • Examensarbete

ACCESS

Från det att du börjar studera en kurs har du tillgång till materialet under ett år.

CERTIFIERAD
När du gjort alla övningar och inlämningsuppgifter samt avklarat examen skickar vi dig ett Certifikat.
KUNDNÖJDHET
Vi är lyhörda för våra kunders omdömen och kommer därför att maila dig en kort enkät efter avslutad kurs.

KURSPORTALEN

Du läser utbildningen i vår kursportal när du vill. Där finns skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Du gör allt i kursportalen inkl examensarbetet.

MÅLGRUPP

Utbildningen är gjord för dig som vill studera var du vill, när du vill och hur du vill. Du har tillgång till kursmaterialet oavsett teknikplattform, t ex stationär dator, laptop, surfplatta eller mobiltelefon. Eftersom utbildningen bedrivs i din valda studietakt går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete. Du väljer också själv när du vill starta utbildningen. Inga förkunskaper behövs om det inte anges att du måste ha läst en viss modul eller kurs innan.

EXAMEN

Efter godkända inlämningsuppgifter har du uppnått kraven för Certifierad Fritidsledare.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Här ovan hittar du en detaljerad kursplan. Du får tillgång till skärminspelade föreläsningar, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Övningsuppgifterna är till för att du ska träna med nyss genomgånget material. Dessa skickas inte in. Inlämningsuppgifterna skickas in för granskning av vår personal och sedan får du återkoppling på dessa.

Du läser i valfri studietakt men om heltid ca 10 veckor.

KURSAVGIFT

Kursavgiften för utbildningen till Certifierad Fritidsledare är 12 500 kr inkl. moms. Betalning i förskott mot faktura med 2 085 kr inkl moms per modul eller hela utbildningen mot en faktura. Delbetalning under 12 månader möjlig a 1 167 kr/månad.

I kursavgiften ingår:
- Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom skärminspelningar
- Övningsuppgifter
- Inlämningsuppgifter
- Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning
- Utfärdande och utskick av examensbevis

SUPPORT

Om du under dina studier stöter på frågor eller problem kan du maila på support@academyonline.se så hjälper vi dig.

FRÅGOR

Om du har frågor innan du gör din anmälan maila dessa till support@academyonline.se
Du kan också ringa på 0775-544000 vx.

ANMÄLAN

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret nedan eller via mail till support3@academyonline.se
Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.