CERTIFIERAD FÖRSÄLJNINGSCHEF

Vill du bli en bättre förhandlare? I denna utbildning lär du dig att vässa dina argument, strategier och ordval genom att kombinera klassisk retoriklära med modern förhandlingsteknik.

I kursen ingår moment som lär dig hantera en svår motpart, att se upp för fallgropar och inte ge efter för andras härskarteknik och strategier. Du lär dig att anpassa dina argument efter situationen och att aldrig stå svarslös i en förhandling. Med praktiska övningar och individuell feedback på dina framföranden blir du medveten om dina personliga retoriska styrkor och hur du bäst använder dem. Du skapar även en individuell förhandlingsstrategi, utifrån retorikens principer om övertygande.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

ATT STUDERA TILL FÖRSÄLJNINGSCHEF INNEBÄR ATT:

- Du startar din utbildning när du vill
- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon
- Du avgör själv studietakten
- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar vår kursledare. Du kommer att få ta del av skärminspelade föreläsningar i Powerpoint.

Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter och inlämningsuppgifter som skickas in för granskning av vår personal som därefter ger dig feedback.

I kursportalen finns det ett Forum där du kan diskutera och fråga andra kursdeltagare och lärarna om kursinnehållet. Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chat, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

KURSPLAN

Säljledning – att göra skillnad för medarbetare och kunder. Certifierad Försäljningschef förstärker dig i din roll som Försäljningschef eller ger dig rätt förutsättningar för att kliva in i rollen som ansvarig för en större försäljningsorganisation. Fokus är på ledarskapet i kombination

med den övergripande affären.

Under utbildningen får du tillgång till de verktyg som du kan arbeta med i vardagen för att bygga den typ av försäljningsorganisation som företaget och du själv i din ledarroll eftersträvar. Vi utgår alltid från företagets värderingar, kultur och visioner för att kunna bygga utbildningen så nära den vardag som väntar när utbildningen är slut. Utbildningen syfte är att man direkt efter avslutad examen ska kunna använda det man

lärt sig i sitt vardagliga arbete. Här nedan hittar du en detaljerad kursplan för de sex kursmodulerna.

FÖRSÄLJNINGSCHEF AV IDAG

• Föreläsning "försäljningschef av idag"
• Det involverande ledarskapet
• Strategiarbetet som försäljningschef
• Strategi -> innehåll -> effekt -> arbetssätt
• Målstyrning + kpi:er + handlingsplaner
• Pipeline + säljprocessen
• Inlämningsuppgift: strategi 2023
• Inlämningsuppgift: säljprocess
• Det situationsanpassade ledarskapet
• Personligheter -> olika viljor
• Jag som försäljningschef

MOTIVATION & MÅLSTYRNING

• Föreläsning ”motivation & målstyrning”
• Arbeta med målstyrning
• Planering & prioritering i teamet
• Mötesstruktur, agenda och förväntningar
• Framgångsfaktorer
• Utvecklingsamtal & one to one
• Inlämningsuppgift: one to one samtal
• Det personliga ledarskapet
• Reflektion & egen utveckling
• Inlämningsuppgift: dåtid, nutid, framtid
• Kommunikation – internt & externt

MITT PERSONLIGA VARUMÄRKE

• Föreläsning ” mitt personliga varumärke”
• Inlämningsuppgift: att bygga varumärket
• Samarbete – internt & externt
• Relationsbyggare
• Förtroende i rollen som försäljningschef
• Kundmötet & kundresan
• Inlämningsuppgift: rita upp kundresan
• Sambesök – coaching & uppföljning
• Affärsförslag & offert
• Säljkommunikation internt & externt
• Säljsystem – ett verktyg för utveckling

ATT LEDA I FÖRÄNDRING

• Föreläsning ” att leda i förändring”
• Frågorna jag bör svara på!
• De tre budorden
• Inlämningsuppgift: ”de tre budorden”
• Inspiration, motivation, engagemang
• Säljkultur – vad innebär det?
• Vision & värderingar – Teampåverkan?
• Inlämningsuppgift: ledarskapsvärderingar
• Daglig coachning
• Hur lyssnar jag aktivt?
• Försäljning & personen i fokus

FEEDBACK DITT STARKA VERKTYG

• Föreläsning ” feedback "
• Feedback trappan – verktyget!
• Den konstruktiva feedbacken
• Inlämningsuppgift: att ge & ta feedback
• Konflikthantering i organisationen
• Att leda en organisation på distans
• Inlämningsuppgift: framgångsfaktorer
• Inlämningsuppgift: hisspicth 2.0
• Ledarsstil – rak, tuff, mjuk, kompis, rättvis
• Kravställning – internt & externt
• Våga vara chef!

AFFÄRSMANNASKAPET I FOKUS

• Föreläsning ”affärsmannaskapet i fokus”
• Det sunda förnuftet
• Nulägesanalys – bolaget & ledarskapet
• Smart – enkelhet med mål
• Inlämningsuppgift: s.m.a.r.t
• Krav & stress – hur hanterar jag det?
• Våga vara sig själv i sitt ledarskap.
• Inlämningsuppgift: de 5 första sakerna…
• Incitament, provisioner, tävlingar
• Föreläsning ”försäljningschefen”
• Examen och certifikat

ACCESS

Från det att du börjar studera en kurs har du tillgång till materialet under ett år.

CERTIFIERAD
När du gjort alla övningar och inlämningsuppgifter samt avklarat examen skickar vi dig ett Certifikat.
KUNDNÖJDHET
Vi är lyhörda för våra kunders omdömen och kommer därför att maila dig en kort enkät efter avslutad kurs.

KURSPORTALEN

Du läser utbildningen i vår kursportal när du vill. Där finns skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Du gör allt i kursportalen inkl examensarbetet.

MÅLGRUPP

Utbildningen är gjord för dig som vill studera var du vill, när du vill och hur du vill. Du har tillgång till kursmaterialet oavsett teknikplattform, t ex stationär dator, laptop, surfplatta eller mobiltelefon. Eftersom utbildningen bedrivs i din valda studietakt går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete. Du väljer också själv när du vill starta utbildningen. Inga förkunskaper behövs om det inte anges att du måste ha läst en viss modul eller kurs innan.

EXAMEN

Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete har du uppnått kraven för Certifierad Försäljningschef.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Här ovan hittar du en detaljerad kursplan. Du får tillgång till skärminspelade föreläsningar, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Övningsuppgifterna är till för att du ska träna med nyss genomgånget material. Dessa skickas inte in. Inlämningsuppgifterna skickas in för granskning av vår personal och sedan får du återkoppling på dessa.

Du läser i valfri studietakt men om heltid ca 3 veckor.

KURSAVGIFT

Kursavgiften för utbildningen till Certifierad Försäljningschef med sex kursmoduler är 24 500 kr inkl. moms. Betalning i förskott mot faktura med 4 083 kr inkl moms per modul eller hela utbildningen mot en faktura. Delbetalning under 12 månader möjlig a 2 167 kr/månad.

I kursavgiften ingår:
- Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom skärminspelade föreläsningar
- Övningsuppgifter
- Inlämningsuppgifter
- Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning
- Utfärdande och utskick av examensbevis

SUPPORT

Om du under dina studier stöter på frågor eller problem kan du maila på support@academyonline.se så hjälper vi dig.

FRÅGOR

Om du har frågor innan du gör din anmälan maila dessa till support@academyonline.se
Du kan också ringa på 0775-544000 vx.

ANMÄLAN

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret nedan eller via mail till support3@academyonline.se
Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.