CERTIFIERAD FÖRETAGSSÄLJARE

Certifierad Företagssäljare är utbildningen för dig som vill arbeta i roller såsom Säljare, Key Account Manager eller Customer Success Manager.

Utbildningen ger dig en bred bas och efter godkänt genomförande av utbildningen kan du börja arbeta inom företagsförsäljning.

Studietakten är valfri och varierar beroende på tidigare erfarenhet. Utbildningen omfattar ca 8 veckor på heltid och består av 11 kursmoduler.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

ATT STUDERA TILL FÖRETAGSSÄLJARE INNEBÄR ATT:

- Du startar din utbildning när du vill
- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon
- Du avgör själv studietakten
- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN

Beskrivning av respektive kursmoduls innehåll:

Modul 1: Affärsmannaskap

Denna kursmodul syftar till att skapa en bra grund för dig som ska arbeta med försäljning inom ett företag. Genom att förstå varför ett företag arbetar som det gör, och hur rollen som säljare påverkar och utvecklar kunder.

Modul 2: Inköpsprocessen vid kvalificerade köp

Denna kursmodul syftar till att skapa en förståelse för kundens vardag och ge dig som säljare rätt verktyg att kunna påverka i rätt tid och planera din försäljning.

Modul 3: Komplex försäljning

Denna kursmodul syftar till att utveckla dina kunskaper och färdigheter kring att hantera kvalificerad och komplex försäljning på ett personligt sätt, för att bygga långsiktiga kundrelationer med hänsyn till företagets behov av kundnytta och lönsamhet.

Modul 4: Social selling - Den digitala försäljningen

Kursmodulen syftar övergripande till att du ska kunna planera, genomföra, analysera och utvärdera sälj- och marknadsaktiviteter i digitala kanaler och sociala medier.

Modul 5: Att sälja till företag — B2B

Kursmodulen syftar till att övergripande utveckla dina kunskaper och färdigheter kring komplex B2B-försäljning.

Modul 6: Att sälja till offentlig sektor – B2G

Modulen syftar övergripande till kunskaper att kunna bevaka, besvara och påverka offentlig sektor som kund.

Modul 7: Marketing Automation – den digitala leadsgenereringen

Kursmodulen syftar till att skapa en förståelse för de digitala verktyg och processer som marketing automation innefattar. Modulen möjliggör att du har kunskap och förmåga att planera, genomföra och utvärdera digital marknadsautomation.

Modul 8: Key Account Management – Utveckla en hållbar och lönsam kund

Att arbeta med Key Account Management handlar att utveckla hållbara, långsiktiga och lönsamma affärsrelationer med företagets strategiska nyckelkunder. Du kommer i denna kursmodul att lära dig hantera analyser för kund och företag och hur du kan arbeta med uppföljningsarbete ur ett lönsamhets- och kundnyttoperspektiv.

Modul 9: Affärsekonomi

I denna kursmodul lär du dig hur ett företags målsättningar omvandlas till konkreta och mätbara budgetar och kalkyler. Du får också en introduktion till ekonomiska begrepp inom affärer.

Modul 10: Affärsengelska- och relationer med utländska kunder

Kursmodulens syfte är att utveckla dina kompetenser för att du som säljare ska kunna ingå i affärsmässiga relationer med utländska kunder. Fokus kommer att ligga på visad förståelse för, och hänsyn till, andra kulturer. Du kommer också att få en genomgång av viktiga affärsmässiga begrepp i det engelska språket.

Modul 11: Affärsjuridik

En kursmodul som syftar till att skapa grundläggande förståelse för juridiken som påverkar inom försäljning i B2B-relationer.

KURSPLAN

AFFÄRSMANNASKAP

- Rollen som säljare

- Affärsetik

- Verksamhetsstrategi

- Marknadsstrategi

- Examinationsuppgift

INKÖPSPROCESSEN

- Behovsanalys
- Kravställan
- Framtagande av underlag
- Urval av leverantörer
- Förhandling och tilldelning
- Avtal
- Tentamen

KOMPLEX FÖRSÄLJNING

- Presentationsteknik
- Säljmetodik
- Säljretorik
- Kundstrategier
- Behovsanalyser
- Planera säljsamtal
- Utvärdera säljsamtal
- Kundbesök
- Examinationsuppgift

SOCIAL SELLING

– Planera
– Genomföra
– Analysera och utvärdera
– Sälj- och marknadsaktiviteter
– Digitala kanaler
– Sociala medier
– Övningsuppgift

SÄLJA TILL FÖRETAG

- Säljplanering
- Säljprocessen
- Nätverkande och relationer

OFFENTLIG SEKTOR

- Lagen om offentlig upphandling
- Inköpsprocessen
- Bör- och skakrav
- Anbudsprocessen
- Anbudsutvärdering
- Överprövning
- Examination Modul 5 och 6

MARKETING AUTO

- Vad är marketing automation?
- Vad innebär det för företaget?
- Fyra steg till ett bra köp
- Praktiska exempel
- Övningsuppgift

KEY ACCOUNT-KAM

- 10 steg till framgångsrikt KAM
- Key Account Planning Process
- Praktiska exempel och övningar
- Examination

AFFÄRSEKONOMI

- Ekonomiska begrepp
|- Balans- och resultaträkning
- Nyckeltal och Budgetplanering
- Tentamen

AFFÄRSENGELSKA

- Affärsbegrepp på engelska
- B2B i andra kulturer
- Inlämningsuppgift

AFFÄRSJURIDIK

- Vanliga fallgropar
- Avtalsrätt
- Marknadsrätt
- LOU
- Tentamen

 
ACCESS

Från det att du börjar studera en kurs har du tillgång till materialet under ett år.

CERTIFIERAD
När du gjort alla övningar och inlämningsuppgifter samt avklarat examen skickar vi dig ett Certifikat.
KUNDNÖJDHET
Vi är lyhörda för våra kunders omdömen och kommer därför att maila dig en kort enkät efter avslutad kurs.

KURSPORTALEN

Du läser utbildningen i vår kursportal när du vill. Där finns skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Du gör allt i kursportalen inkl examensarbetet.

MÅLGRUPP

Utbildningen är gjord för dig som vill studera var du vill, när du vill och hur du vill. Du har tillgång till kursmaterialet oavsett teknikplattform,

t ex stationär dator, laptop, surfplatta eller mobiltelefon. Eftersom utbildningen bedrivs i din valda studietakt går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete. Du väljer också själv när du vill starta utbildningen. Inga förkunskaper behövs om det inte anges att du måste ha läst en viss modul eller kurs innan.

EXAMEN

Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete har du uppnått kraven för Certifierad Företagssäljare.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Här ovan hittar du en detaljerad kursplan. Du får tillgång till skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Övningsuppgifterna är till för att du ska träna med nyss genomgånget material. Dessa skickas inte in. Inlämningsuppgifterna skickas in för granskning av vår personal och sedan får du återkoppling på dessa.

Du läser i valfri studietakt men om heltid ca 8 veckor.

KURSAVGIFT

Kursavgiften för utbildningen till Certifierad Företagssäljare med elva kursmoduler är 18 500 kr inkl. moms. Betalning i förskott mot faktura med 1682 kr inkl moms per modul eller hela utbildningen mot en faktura.

I kursavgiften ingår:
- Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom skärminspelningar
- Övningsuppgifter
- Inlämningsuppgifter
- Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning
- Utfärdande och utskick av examensbevis

SUPPORT

Om du under dina studier stöter på frågor eller problem kan du maila på support@academyonline.se så hjälper vi dig.

FRÅGOR

Om du har frågor innan du gör din anmälan maila dessa till support@academyonline.se
Du kan också ringa på 0775-544000 vx.

ANMÄLAN

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret nedan eller via mail till support3@academyonline.se
Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.