FÖRETAGSEKONOM

Utbildningen till Certifierad Företagsekonom kommer att ge dig en helhetssyn inom det företagsekonomiska området. En bred utbildning inom ekonomi, marknadsföring, försäljning, juridik och företagande. Utbildningen omfattar 10 delkurser/moduler enligt nedan.

Utbildningen ger användbara kunskaper för att kunna agera effektivt på en konkurrensutsatt marknad. Du lär dig hur företag agerar i en modern marknadsekonomi och vilka krav samhället ställer på företagen genom lagstiftning. Du hittar en detaljerad kursplan här nedan.

Om du redan har utbildning och kunskap i vissa ämnesblock enligt nedan kan du istället för att anmäla dig till hela utbildningen beställa de delkurser du önskar komplettera din nuvarande kunskapsnivå med. Du hittar hela vårt kursutbud på vår hemsida.

Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chat, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!


ATT STUDERA TILL FÖRETAGSEKONOM INNEBÄR ATT:

- Du startar din utbildning när du vill
- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon
- Du avgör själv studietakten
- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar våra lärare med olika specialområden. Du kommer att få se korta filmer med våra föreläsare som presenterar sig själva och respektive ämne samt med tal skärminspelade föreläsningar i Powerpoint.

Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter och inlämningsuppgifter som skickas in för granskning av vår personal som därefter ger dig feedback. Du kan också kontrollera din kunskapsnivå genom att svara på Quiz.

I kursportalen finns det ett Forum där du kan diskutera och fråga andra kursdeltagare och lärarna om kursinnehållet. Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chat, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

KURSPLAN

REDOVISNING 1

 • Ekonomiska begrepp
 • Företagande
 • Bokföring
 • Ekonomirapporter
 • Mervärdesskatt
 • Diagnostiskt test
 • Tentamen


REDOVISNING 2

 • Handel med varor
 • Reskontra
 • Periodiseringar
 • Anställd personal
 • Bokföringsarbetet
 • Diagnostiskt test
 • Tentamen
 • Bokföring digitalt
 • Övningsbolag


EKONOMISTYRNING

 • Vad är ekonomistyrning?
 • Ekonomistyrningens grundbegrepp
 • Ekonomistyrningens styrmedel
 • Målstyrning
 • Resultatstyrning
 • Handlingsstyrning
 • Personalstyrning
 • Kalkylering
 • Självkostnadskalkyl
 • Bidragskalkylering
 • Budgetering
 • Resultatbudget
 • Likviditetsbudget
 • Räkenskapsanalys
 • Total Quality Management
 • Benchmarking
 • Tentamen

ORGANISATION

 • Vad är en organisation?
 • Historia
 • Organisationsformer
 • Ledarskap
 • Gruppen
 • Motivation
 • Företagskultur & ansvar
 • Övningsuppgifter
 • Tentamen

MARKNADSFÖRING & FÖRSÄLJNING

 • Introduktion
 • Affärsidé
 • Affärsplan
 • Kundtyper
 • Försäljning
 • Sociala medier
 • Administration
 • Juridik
 • Tentamen

ASSOCIATIONSRÄTT

 • Introduktion
 • Aktiebolag
 • Enskild firma
 • Handelsbolag
 • Kommanditbolag
 • Ekonomisk förening
 • Företagsbeskattning
 • Bokföringslagen
 • Årsredovisningslagen
 • Handelslagar
 • Dataskyddsförordningen
 • Tentamen

AVTALS- OCH KÖPRÄTT

 • Avtalets innehåll
 • Avtalets huvudförpliktelser
 • Innebörd av att ingå avtal
 • Firmateckningsrätt
 • Fullmakt
 • Köplagarnas tillämpning
 • Avtalsbrotten dröjsmål och fel
 • Avlämnande och riskövergång
 • Reklamationshantering
 • Tolkning av köpeavtal
 • Påföljder vid avtalsbrott
 • Skadestånd vid avtalsbrott
 • Tentamen

MARKNADSRÄTT

 • Marknadsrätt
 • Marknadsföringsrätt
 • Konkurrensrätt
 • Andra lagar
 • Organisationer
 • TENTAMEN

ARBETSRÄTT

 • Arbetsrättens historia
 • Arbetsmarknadens parter
 • Medbestämmande (MBL)
 • Kollektivavtal
 • Anställningsformer
 • Anställningsavtalet
 • Anställningens upphörande
 • Arbetsmiljö
 • Diskriminering
 • Tentamen

FORDRINGSRÄTT

 • Fordrans uppkomst
 • Förpliktelser
 • Betalningsskyldig
 • Utebliven eller sen betalning
 • Till vem ska betalning ske
 • Vad, när och hur ska bet. ske
 • Invändningsrätt
 • Legitimation
 • Skuldebrevsrätt
 • Sakrättsliga frågor
 • Betalning av fordran
 • Kvittningsbegreppet
 • Tentamen
 
 
ACCESS

Från det att du börjar studera en kurs har du tillgång till materialet under ett år.

CERTIFIERAD
När du gjort alla övningar och inlämningsuppgifter samt avklarat examen skickar vi dig ett Certifikat.
KUNDNÖJDHET
Vi är lyhörda för våra kunders omdömen och kommer därför att maila dig en kort enkät efter avslutad kurs.

KURSPORTALEN

Du läser utbildningen i vår kursportal när du vill. Där finns skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Du gör allt i kursportalen inkl examensarbetet.

MÅLGRUPP

Utbildningen är gjord för dig som vill studera var du vill, när du vill och hur du vill. Du har tillgång till kursmaterialet oavsett teknikplattform,

t ex stationär dator, laptop, surfplatta eller mobiltelefon. Eftersom utbildningen bedrivs i din valda studietakt går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete. Du väljer också själv när du vill starta utbildningen. Inga förkunskaper behövs om det inte anges att du måste ha läst en viss modul eller kurs innan.

EXAMEN

Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete har du uppnått kraven för Certifierad Företagsekonom.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Här ovan hittar du en detaljerad kursplan. Du får tillgång till skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Övningsuppgifterna är till för att du ska träna med nyss genomgånget material. Dessa skickas inte in. Inlämningsuppgifterna skickas in för granskning av vår personal och sedan får du återkoppling på dessa.

Studietakten är valfri och varierar beroende på tidigare erfarenhet. Utbildningen omfattar ca 12-14 veckor på heltid.

KURSAVGIFT

Kursavgiften för utbildningen till Certifierad Företagsekonom är 37 500 kr inkl. moms. Betalning i förskott inför varje modul med 3 750 kr inkl moms eller hela utbildningen mot en faktura.

I kursavgiften ingår:
- Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom skärminspelningar
- Stillbilder
- Chatforum i Kursportalen
- Övningsuppgifter
- Inlämningsuppgifter
- Certifieringsuppgift
- Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning
- Utfärdande och postning av examensbevis

SUPPORT

Om du under dina studier stöter på frågor eller problem kan du maila på support@academyonline.se så hjälper vi dig.

FRÅGOR

Om du har frågor innan du gör din anmälan maila dessa till support@academyonline.se
Du kan också ringa på 0775-544000 vx.

ANMÄLAN

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret nedan eller via mail till support3@academyonline.se
Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.