CERTIFIERAD BARNSKÖTARE

Trivs du bra i pedagogiska miljöer och har ett genuint intresse för barn och deras utveckling och lärande? Då är utbildningen till barnskötare rätt för dig. Att arbeta med barn är en betydelsefull uppgift och det kräver stort engagemang då du arbetar aktivt med att förbereda barnen inför skolstarten. Barnskötarens arbetsuppgifter på förskolan inkluderar både omsorg och pedagogiskt arbete.

Det krävs inga förkunskaper för denna utbildning. Du lär dig allt du behöver veta under utbildningens gång. Efter utbildningen kommer du ha behörighet att jobba som barnskötare inom förskolan. Du arbetar då utifrån förskolans läroplaner. 

Utbildningen till barnskötare är digital, vilket innebär att utbildningen består av lärande via kurssidan, powerpoint lektioner, handledning, inspelade föreläsningar. Du läser på egen hand in kursmomenten och sedan examinerar du dem genom övningsuppgifter och inlämningsuppgifter som betygssätts med betyget Godkänd, icke godkänt med möjlighet till komplettering. Någon gång under utbildningens gång ska du även göra praktik på en förskola under 4 veckor. Du bestämmer själv när du vill göra denna och du ordnar med din praktikplats på egen hand. Du kommer få inlämningsuppgifter att utföra under din praktik och även dessa examineras.  För att göra undervisningen flexibel och individanpassad når du allt kursmaterial dygnet runt på kurssidan. Där hittar du allt studiematerial samt alla övnings och inlämningsuppgifter.  

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

ATT STUDERA TILL BARNSKÖTARE INNEBÄR ATT:

- Du startar din utbildning när du vill
- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon
- Du avgör själv studietakten
- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN

Utbildningen innehåller åtta olika moduler där du med hjälp av filmer, kurslitteratur, praktik, övningsuppgifter samt inlämningsuppgifter fördjupar dig inom varje område. Under studietiden har du kontakt med kursledaren om du stöter på frågor och fundering kring kursmaterialet samt vid återkoppling av dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom mail och telefon.

KURSPLAN

Barns lärande &  utveckling

 • Omsorgsuppdraget
 • Kamratrelationer och relationen till pedagogerna
 • Förutsättningar för lek och lärande
 • Lekens betydelse
 • Inne/utehusmiljön & materialets betydelse
 • Inlämningsuppgifter

Hälsopedagogik

 • Utomhuspedagogik
 • Rörelseglädje
 • Motorik och kroppsmedvetenhet
 • Hållbar utveckling
 • Kost
 • Inlämningsuppgifter

Etnicitet och kulturmöten

 • Interkulturalitet i förskolan
 • Förskolans interkulturella uppdrag
 • Interkulturell pedagogisk kompetens
 • Flerspråkighet i förskolan
 • Identiteten och kulturtillhörighet
 • Föräldrasamverkan- hinder och möjligheter
 • Inlämningsuppgifter


Språk och Kommunikation

 • Språkliga förebilder
 • Språkmiljöer
 • Litteracitet och dess betydelse
 • TAKK som språkstöd
 • Inlämningsuppgifter


Pedagogiskt arbete

 • Undervisning & förskolans innehåll & uppdrag
 • Digital kompetens och digitala verktyg i förskolan
 • Digitalt meningsskapande
 • Pedagogisk dokumentation
 • Synliggörande dokumentation
 • Inlämningsuppgifter

Pedagogiskt ledarskap

 • Ledarskapets betydelse
 • Vad är en bra pedagog?
 • Vuxna förebilder
 • Bemötande
 • Normer och värderingar
 • Demokrati och Likabehandling
 • Barns inflytande, delaktighet och inkludering
 • Inlämningsuppgifter


Skapande verksamhet

 • Pedagogens roll
 • Hur tid och rum organiseras
 • Den vardagliga skapande verksamheten
 • Förhållandet mellan process och produkt
 • Estetisk verksamhet
 • Projekt och processinriktat arbete
 • Inlämningsuppgifter

Specialpedagogik 1

 • Specialpedagogisk kompetens
 • Pedagogens synsätt och förhållningssätt
 • Barns olikheter, behov & förmågor
 • Problemskapande beteenden
 • Tydliggörande pedagogik
 • Lågaffektivt bemötande
 • Inlämningsuppgifter

ACCESS

Från det att du börjar studera en kurs har du tillgång till materialet under ett år.

CERTIFIERAD
När du gjort alla övningar och inlämningsuppgifter samt avklarat examen skickar vi dig ett Certifikat.
KUNDNÖJDHET
Vi är lyhörda för våra kunders omdömen och kommer därför att maila dig en kort enkät efter avslutad kurs.

KURSPORTALEN

Du läser utbildningen i vår kursportal när du vill. Där finns skärminspelade föreläsningar, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Du gör allt i kursportalen inkl examensarbetet.

MÅLGRUPP

Utbildningen är gjord för dig som vill studera var du vill, när du vill och hur du vill. Du har tillgång till kursmaterialet oavsett teknikplattform, t ex stationär dator, laptop, surfplatta eller mobiltelefon. Eftersom utbildningen bedrivs i din valda studietakt går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete. Du väljer också själv när du vill starta utbildningen. Inga förkunskaper behövs om det inte anges att du måste ha läst en viss modul eller kurs innan.

EXAMEN

Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete har du uppnått kraven för Certifierad Barnskötare.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Här ovan hittar du en detaljerad kursplan. Du får tillgång till skärminspelade föreläsningar, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Övningsuppgifterna är till för att du ska träna med nyss genomgånget material. Dessa skickas inte in. Inlämningsuppgifterna skickas in för granskning av vår personal och sedan får du återkoppling på dessa. Utbildningen följer Skolverkets fastställda kunskapskrav i kurs och ämnesplaner. Du hittar alla krav på Skolverkets hemsida.

Du läser i valfri studietakt men om heltid ca 21 veckor samt 4 veckors praktik.

KURSAVGIFT

Kursavgiften för utbildningen är 15 900 kr inkl moms. Betalning i förskott mot faktura med 1 988 kr inkl moms per modul eller hela utbildningen mot en faktura.

I kursavgiften ingår:
- Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom skärminspelade föreläsningar
- Övningsuppgifter
- Inlämningsuppgifter
- Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning
- Utfärdande och utskick av examensbevis

SUPPORT

Om du under dina studier stöter på frågor eller problem kan du maila på support@academyonline.se så hjälper vi dig.

FRÅGOR

Om du har frågor innan du gör din anmälan maila dessa till support@academyonline.se
Du kan också ringa på 0775-544000 vx.

ANMÄLAN

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret nedan eller via mail till support3@academyonline.se
Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.