Certifierad

Arbetsmiljökonsult

Om utbildningen

Medarbetarna i en organisation är organisationens viktigaste resurser – deras välmående och deras förmåga att prestera har därav en direkt påverkan på organisationernas framgång. Idag är relationen mellan arbetsmiljö och medarbetares välmående, samt hur man arbetar med detta, ett viktigt verktyg för organisationer - och efterfrågan av konsulter med just denna kompetens är eftertraktad på arbetsmarknaden. 

Denna utbildning tillhandahåller den teoretiska kunskap som krävs för att kunna bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningen inkluderar kurser i SAM, relevanta lagar och regler, psykosocial – och fysisk arbetsmiljö, ledarskap, och förändringsarbete. Efter avslutad utbildning kan kursdeltagaren därmed både identifiera, riskbedöma och åtgärda brister i arbetsmiljön, samt leda förändringsarbete kring åtgärderna av dessa. 

Som Certifierad Arbetsmiljökonsult går det att arbeta som fristående konsult eller på HR-avdelning – alternativt att kursdeltagaren idag arbetar som chef och önskar bygga på sin kompetens kring just arbetsmiljö. 

Välkommen till ett spännande yrke!

Utbildningen omfattar om heltidsstudier ca 6 veckor.

 

Anmälan

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret. Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.  Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

Har du frågor innan du anmäler dig maila till support@academyonline.se 


Betalning

Avgiften för utbildningen till Certifierad Arbetsmiljökonsult är 11 500 kr. Du kan betala på tre olika sätt. Hela avgiften på en faktura. Eller per modul i förskott för 2 875 kr. Delbetalning i 12 månader för 1 167 kr per månad. Alla avgifter är inklusive moms.

I priset ingår

  • Skärminspelade föreläsningar och bilder
  • Övningsuppgifter
  • Inlämningsuppgifter
  • Kontinuerlig support via mejl och forum 
  • Utfärdande och utskick av certifikat/diplom
 

 

Huvudlärare 
Linda Aman
Mångårig erfarenhet av chefsarbete i stor internationell organisation
Masterexamen i HRM/HRD
Egenföretagare inom organsationsutveckling

 

Access

Du har tillgång till var och en av modulerna i din utbildning i ett år, från det att du har påbörjat respektive modul.

Certifikat | Diplom

Efter genomförd och fullt betald utbildning, med godkänt resultat på samtliga inlämningsuppgifter, får du ett certifikat eller diplom. 

Recensioner

Vi är lyhörda för våra studenters omdömen. Efter genomförd utbildning ber vi dig svara på en kort utvärdering som ligger i kursportalen.

Education Made Easy