Certifierad

Äldrepedagog

Om utbildningen

Behovet av välutbildad personal inom äldreområdet är stort och kommer att öka ytterligare framöver. Med en ökad kunskap kan du känna dig tryggare i ditt arbete med äldre personer och förbättra möjligheterna för ett gott liv upp i hög ålder.

Certifierade äldrepedagoger är efter genomgången godkänd utbildning redo för att arbeta med äldre personer inom många olika områden så som kommunal sektor, primärvård, privat sektor och som egenföretagare. Du kan till exempel arbeta på träffpunkter och mötesplatser, särskilt boende eller i hemmiljö med att främja ett gott åldrande. Du kan också till exempel arbeta som äldrekonsulent, äldresamordnare, volontärsamordnare, verksamhetsutvecklare, aktiveringspedagog eller aktivitetssamordnare.

Denna utbildning är tänkt att ge en bred bas som utgår från olika teorier om ett gott åldrande och hur man kan främja hälsa hela livet. Med vår utbildning får du den kunskap som behövs för att känna dig trygg i arbetet med att främja hälsa och stärka möjligheterna för ett gott liv för äldre personer. Målet med utbildningen är att du ska utveckla dina kunskaper om:

• Äldre personers livsvillkor, hälsa och åldrande

• Fysiska, psykologiska, kognitiva, sociala och existentiella förändringar under åldrandet

• Attityder gentemot äldre personer och ålderism

• Olika förhållningssätt vid demenssjukdom

• Äldreomsorgens nationella värdegrund och organisation

• Anhörigstöd

• Evidensbaserad praktik och hur du kan utvärdera olika insatser

• Goda exempel som du kan ha nytta av i praktiken

Utbildningen omfattar om heltidsstudier ca 8-10 veckor.

 

Anmälan

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret. Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.  Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

Har du frågor innan du anmäler dig maila till support@academyonline.se 

Betalning

Avgiften för utbildningen till Certifierad Äldrepedagog är 15 500 kr. Du kan betala på tre olika sätt. Hela avgiften på en faktura. Per modul i förskott för 2584 kr.  Alla avgifter är inklusive moms. 

I priset ingår

  • Skärminspelade föreläsningar och bilder
  • Övningsuppgifter
  • Inlämningsuppgifter
  • Kontinuerlig support via mejl och forum 
  • Utfärdande och utskick av certifikat/diplom
 

 

Huvudlärare
Helena Hörder
·Forskare inom åldrande och hälsa
·Leg. Fysioterapeut
·Disputerad vid Centrum för Åldrande och hälsa (AgeCap), Göteborgs universitet
·Klinisk erfarenhet från arbete med äldre personer från sjukhus och digital vård
·Erfarenhet från att koordinera volontärverksamhet på Träffpunkt för äldre personer

 

Access

Du har tillgång till var och en av modulerna i din utbildning i ett år, från det att du har påbörjat respektive modul.

Certifikat | Diplom

Efter genomförd och fullt betald utbildning, med godkänt resultat på samtliga inlämningsuppgifter, får du ett certifikat eller diplom. 

Recensioner

Vi är lyhörda för våra studenters omdömen. Efter genomförd utbildning ber vi dig svara på en kort utvärdering som ligger i kursportalen.

Education Made Easy