CERTIFIERAD ÄLDREPEDAGOG

Brinner du för att jobba med äldre människor? Vill du arbeta för att stärka den pedagogiska kompetensen i det sociala arbetet och ge äldre människor en aktiv och meningsfull vardag? Då är äldrepedagog ett yrke för dig och vi har utbildningen som tar dig dit. Hos oss kan du läsa en yrkesutbildning där du själv väljer studietakten och när du ska läsa.

Äldrepedagoger arbetar till exempel på dagverksamheter, träffpunkter eller andra mötesplatser, men kan också arbeta som äldrekonsulent, äldresamordnare, verksamhetsutvecklare, aktiveringspedagog, aktivitetssamordnare eller omsorgshandledare för det pedagogiska arbetet i verksamheten. De arbetar med pedagogiska metoder för att ge stöd till äldre och deras anhöriga.

Med vår utbildning får du den kunskap som behövs för att kunna arbeta som äldrepedagog. Målet med utbildningen är att du ska utveckla dina kunskaper om:

• Äldre personers livsvillkor, hälsa och åldrande

• Biologiska, sociologiska, sociala och psykologiska perspektiv på åldrandets process

• Socialpedagogiska perspektiv för äldres livskvalitet

• Psykosociala teorier och modeller i behandlingsarbetet

• Kommunikation, samtalstekniker och motiverande samtal med äldre och demenssjuka personer

• Etik, äldreomsorgens organisation, professioner, lagstiftning och nationella värdegrund

• Pedagogiskt arbete med äldre samt personer med demenssjukdom

• Olika förhållningssätt vid demenssjukdom

• Miljöer och aktivering för äldre och personer med demenssjukdom

• Grupphandledning

En detaljerad kursplan finns att tillgå, där samtliga kurser och moment framgår.

Du har även en kursledare som kommer att ge feedback på dina inlämningsuppgifter.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

ATT STUDERA TILL ÄLDREPEDAGOG INNEBÄR ATT:

- Du startar din utbildning när du vill
- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon
- Du avgör själv studietakten
- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar vår kursledare. Du kommer att få ta del av skärminspelade föreläsningar i Powerpoint.

Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter och inlämningsuppgifter som skickas in för granskning av vår personal som därefter ger dig feedback.

I kursportalen finns det ett Forum där du kan diskutera och fråga andra kursdeltagare och lärarna om kursinnehållet. Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chat, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

KURSPLAN

Livsvillkor, hälsa och åldrande

• Kommunikation i Organisationer
• Den kommunikativa organisationen
• Organisationsformer
• Organisationskultur
• Organisationsformer och styrning
• Organisation och ledarskap
• Organisationer och dess omvärld
• Informationssökning
• Omvärldsanalys
• Inlämningsuppgift 1
• Test 1

Socialpedagogik

• Kommunikationens roll i en organisation
• Intern kommunikation
• Extern kommunikation
• Målgrupper
• Externa kommunikationskanaler
• Trycksaker
• Annonsering
• Inlämningsuppgift 2
• Test 2

Kommunikation och samtal

• Språket på webben
• Arbetsgång
• Redigering
• Skriva för sökmotorer
• Skriva webbtexter
• Testa och Utvärdera
• Underhålla webbplatsen
• Inlämningsuppgift 3
• Test 3

Äldreomsorgens organisation

 • Etik och moral
 • Äldreomsorgens organisering
 • Äldreomsorgens lagstiftning
 • Nationella värdegrunden
 • Meningsfullhet och delaktighet
 • Självbestämmande i vardagen
 • Sekretess och dokumentation
 • Övningsuppgift
 • Quiz
 • Inlämningsuppgift

Pedagogiskt arbete med äldre

 • Pedagogiskt arbete med äldre
 • Pedagogiskt arbete med demenssjuka
 • Förhållningssätt vid demenssjukdom
 • Övningsuppgift
 • Quiz
 • Prov
 • Inlämningsuppgift

Miljö och aktiviteter för äldre

 • Miljöer och aktiviteter för äldre
 • Aktivering och stimulering vid demens
 • Välfärdsteknik
 • Övningsuppgift
 • Quiz
 • Inlämningsuppgift

Grupphandledning

 • Handledningens faser
 • De parallella processerna i gruppen
 • Gruppkontrakt och strategier
 • Trestegsanalyser
 • Utvärdering
 • Övningsuppgift
 • Quiz
 • Inlämningsuppgift
 • Certifieringsuppgift
ACCESS

Från det att du börjar studera en kurs har du tillgång till materialet under ett år.

CERTIFIERAD
När du gjort alla övningar och inlämningsuppgifter samt avklarat examen skickar vi dig ett Certifikat.
KUNDNÖJDHET
Vi är lyhörda för våra kunders omdömen och kommer därför att maila dig en kort enkät efter avslutad kurs.

KURSPORTALEN

Du läser kursen i vår kursportal när du vill. Där finns skärminspelade föreläsningar, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Du gör allt i kursportalen inkl slutprovet.

MÅLGRUPP

Utbildningen är gjord för dig som vill studera var du vill, när du vill och hur du vill. Du har tillgång till kursmaterialet oavsett teknikplattform, t ex stationär dator, laptop, surfplatta eller mobiltelefon. Eftersom kursen bedrivs i din valda studietakt går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete. Du väljer också själv när du vill starta kursen. Inga förkunskaper behövs om det inte anges att du måste ha läst en viss modul eller kurs innan.

EXAMEN

Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete har du uppnått kraven för Certifierad Äldrepedagog.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Här ovan hittar du en detaljerad kursplan. Du får tillgång till skärminspelade föreläsningar, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Övningsuppgifterna är till för att du ska träna med nyss genomgånget material. Dessa skickas inte in. Inlämningsuppgifterna skickas in för granskning av vår personal och sedan får du återkoppling på dessa.

Du läser i valfri studietakt men om heltid ca 12 veckor.

KURSAVGIFT

Kursavgiften för utbildningen till Certifierad Äldrepedagog är 17 900 kr inkl. moms. Betalning i förskott mot faktura med 2 560 kr inkl moms per modul eller hela utbildningen mot en faktura.

I kursavgiften ingår:
- Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom skärminspelningar
- Stillbilder
- Dokument
- Övningsuppgifter
- Quiz
- Prov
- Inlämningsuppgifter
- Certifieringsuppgift
- Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning
- Utfärdande och utskick av examensbevis

SUPPORT

Om du under dina studier stöter på frågor eller problem kan du maila på support@academyonline.se så hjälper vi dig.

FRÅGOR

Om du har frågor innan du gör din anmälan maila dessa till support@academyonline.se
Du kan också ringa på 0775-544000 vx.

ANMÄLAN

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret nedan eller via mail till support3@academyonline.se
Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.