DIPLOMERAD VD-UTBILDNING

Denna är en exklusiv utbildning för ledande befattningshavare som sträcker sig över 5 veckor. Utbildningen förstärker och upprätthåller din ledarskapseffekt i alla dimensioner av din organisation och även övriga områden i ditt liv. Medvetenhet och reflektion är starka ingredienser i denna utbildning, vilket hjälper dig att hantera frågor samt identifiera egna svagheter för att säkerställa att de bästa bedömningar och beslut görs för att nå ett önskvärt resultat.

Utbildningen utmanar dig att öka din självmedvetenhet, empatisk förmåga, självsäkerhet och trovärdighet för att hantera olika situationer med både ett effektivt sinne och starka personliga färdigheter som skapar ett kraftfullt ledarskap; En förebild som inspirerar och engagerar till en framgångsrik företagsmiljö.

ATT STUDERA VD UTBILDNINGEN INNEBÄR ATT:

- Du startar din utbildning när du vill
- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon
- Du avgör själv studietakten
- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar våra lärare med olika specialområden.

Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter och inlämningsuppgifter som skickas in för granskning av vår personal som därefter ger dig feedback.

I kursportalen finns det ett Forum där du kan diskutera och fråga andra kursdeltagare och lärarna om kursinnehållet. Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chat, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

KURSPLAN

Självledarskap

 • Mentala processer
 • Tankemönster
 • Självmedvetenhet
 • Självdisciplin
 • Emotionell impulsivitet
 • Självacceptans
 • Övningsuppgifter
 • Inlämningsuppgifter

Förändring

 • Steg
 • Stadier
 • Principer
 • Verktyg
 • Anpassningsförmåga
 • Om att improvisera
 • Övningsuppgifter
 • Inlämningsuppgifter

Kommunikation

 • Retorik
 • Publik speaking
 • Oförberedda samtal
 • Feedback
 • Virtuella möten
 • Aktiv lyssnande
 • Övningsuppgifter
 • Inlämningsuppgifter

Produktivitet

 • Effektivitet
 • Om prioriteringar
 • Time management
 • Om vanor
 • Problemlösning
 • Konflikthantering
 • Övningsuppgifter
 • Inlämningsuppgifter

Utförande

 • Strategisk tänkande
 • Beslutfattande
 • Målsättning
 • Målutförande
 • Verktyg
 • Om motivation
 • Övningsuppgifter
 • Inlämningsuppgifter

Från det att du börjar studera en kurs har du tillgång till materialet under ett år.

När du gjort alla övningar och inlämningsuppgifter samt avklarat examen skickar vi dig ett Diplom.
Vi är lyhörda för våra kunders omdömen och kommer därför att maila dig en kort enkät efter avslutad kurs.

KURSPORTALEN

Du läser utbildningen i vår kursportal när du vill. Där finns skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Du gör allt i kursportalen inkl examensarbetet.

MÅLGRUPP

Utbildningen är gjord för dig som vill studera var du vill, när du vill och hur du vill. Du har tillgång till kursmaterialet oavsett teknikplattform, t ex stationär dator, laptop, surfplatta eller mobiltelefon. Eftersom utbildningen bedrivs i din valda studietakt går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete. Du väljer också själv när du vill starta utbildningen. Inga förkunskaper behövs om det inte anges att du måste ha läst en viss modul eller kurs innan.

EXAMEN

Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete har du uppnått kraven för Diplomerad VD-Utbildning.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Här ovan hittar du en detaljerad kursplan. Du får tillgång till skärminspelade föreläsningar, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Övningsuppgifterna är till för att du ska träna med nyss genomgånget material. Dessa skickas inte in. Inlämningsuppgifterna skickas in för granskning av vår personal och sedan får du återkoppling på dessa. Avslutande certifieringsuppgift. Du läser i valfri studietakt.

Studietakten är valfri och varierar beroende på tidigare erfarenhet. Utbildningen omfattar ca 5 veckor på heltid.

KURSAVGIFT

Kursavgiften för utbildningen är 15 000 kr inkl. moms. Betalning i förskott mot faktura inför varje kursmodul med 3 000 kr inkl moms eller hela utbildningen mot en faktura. Månadsbetalning möjlig på 12 månader a 1 458 kr. Du måste ha slutbetalat utbildningen innan du kan få ditt Diplom.

I kursavgiften ingår:
-Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom skärminspelade föreläsningar
-Övningsuppgifter
-Inlämningsuppgifter
-Examineringsprov
-Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning
-Utfärdande och utskick av av examensbevis

SUPPORT

Om du under dina studier stöter på frågor eller problem kan du maila på support@academyonline.se så hjälper vi dig.

FRÅGOR

Om du har frågor innan du gör din anmälan maila dessa till support@academyonline.se
Du kan också ringa på 0775-544000 vx.

ANMÄLAN

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret nedan eller via mail till support3@academyonline.se
Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.