CERTIFIERAD TOLK

Att arbeta som tolk är ett ansvarsfullt, omväxlande och spännande arbete. Det är inte bara de internationella kontakterna länderna emellan som kräver medverkan av tolkar. I många länder har också det internationella inslaget ökat påfallande genom invandring och flyktingströmmar. I Sverige finns ett stort behov av utbildade kontakttolkar som överbygger språkbarriärer mellan myndigheter och enskilda personer.

Yrket ställer höga krav på språklig kompetens och på ett levande samhällsintresse med uppdaterade kunskaper på området. Den som vill fungera yrkesmässigt som kontakttolk måste med andra ord ha goda kunskaper inte bara i svenska och i tolkspråket utan också om de områden där tolkning behövs.

Av naturliga skäl har behovet av tolkservice varit mest framträdande inom sjukvården, inom socialförsäkringsområdet, i arbetslivet, inom rättsväsendet inklusive migrationsområdet samt inom hela det sociala fältet.

Kursplan

Utbildningen motsvarar 12 veckors heltidsstudier och består av fem moduler. Deltagaren i utbildningen skall efter föreläsningarna genomföra övningsprov med flervalsfrågor och därmed kontrollera att kunskapen inhämtats. Under utbildningens gång skall kursdeltagaren självständigt genomföra 7 inlämningsuppgifter. Svaren rättas och kommenteras individuellt.

Inlämningsuppgifterna utgör en del av examinationen. Efter varje avslutad modul görs också prov.

Examination sker genom godkänt resultat på de sju obligatoriska inlämningsuppgifterna samt genom godkända provresultat och tentamen.

Utbildningen består av följande moduler:

1. Tolkkunskap introduktion

2. Samhällskunskap för tolkar

3. Sjukvårdstolkning

4. Juridik för tolkar

5. Migrationskunskap för tolkar

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

ATT STUDERA TILL TOLK INNEBÄR ATT:

- Du startar din utbildning när du vill
- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon
- Du avgör själv studietakten
- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar vår kursledare. Du kommer att få ta del av skärminspelade föreläsningar i Powerpoint.

Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter och inlämningsuppgifter som skickas in för granskning av vår personal som därefter ger dig feedback.

I kursportalen finns det ett Forum där du kan diskutera och fråga andra kursdeltagare och lärarna om kursinnehållet. Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chat, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

KURSPLAN

Tolkkunskap introduktion

• Vad är tolkning
• Yrkeskompetens
• Tolketik
• Tolkningsteknik
• Övningsuppgifter
• Kontakttolkning
• Konferenstolkning
• Inlämningsuppgift 1
• Prov 1

Samhällskunskap för tolkar

• Det svenska samhället
• Offentlig förvaltning
• Individen och samhället
• Människor och samlevnad
• Boendeformer
• Försäkringar
• Trafik och fordon
• Socialtjänst
• Funktionsnedsättning
• Utbildning
• Arbetsmarknad
• Anställning
• Skatter och avgifter
• Pensionssystem
• Övningsuppgifter
• Inlämningsuppgift 2
• Prov 2

Sjukvårdstolkning

• Medicinsk vetenskap
• Cellen och vävnader
• Organ och organsystem
• Tumörsjukdomar
• Huden och hudens sjukdomar
• Nervsystemet
• Nervsystemets sjukdomar
• Våra sinnen
• Sjukdomar i ögat
• Sjukdomar i öron
• Sjukdomar i näsa och hals
• Allergier
• Övningsuppgifter
• Endokrina systemet
• Endokrina sjukdomar
• Skelettet
• Musklerna
• Sjukdomar i rörelseorganen
• Cirkulationen
• Hjärt- och kärlsjukdomar
• Blodet och blodsjukdomar
• Inlämningsuppgift 3
• Lymfatiska systemet
• Andningen
• Andnings organens sjukdomar
• Matspjälkningen
• Sjukdomar i mage och tarm
• Njurarna och urinvägarna
• Sjukdomar i njurar och urinvägar
• Fortplantningen
• Människans åldrar
• Psykiska störningar och sjukdomar
• Inlämningsuppgift 4
• Infektioner och smittspridning
• Läkemedel
• Första hjälpen och insatser
• Prov 3


Juridik för tolkar

• Vad är juridik
• Våra fri- och rättigheter
• Den offentliga förvaltningen
• Familjerätt
• Arvsrätt
• Förmögenhetsrätt och avtalsrätt
• Associationsrätt
• Fastighetsrätt
• Övningsuppgifter
• Rättsväsendet
• Processrätt
• Inlämningsuppgift 5
• Tvistemål
• Allmän förvaltningsmål
• Speciell förvaltningsmål
• Brottmål
• Brott
• Straff och andra brottspåföljder
• Straffprocessen
• Tolkning i domstol
• Olika juridiska situationer
• Inlämningsuppgift 6
• Prov 4

Migrationskunskap för tolkar

• Migration
• Migrationsverket
• Migrationsdomstolar
• Asyl och statusförklaring
• Barnets rättigheter i asylprocessen
• Handlingar av olika slag
• Tillståndsärenden
• Övningsuppgifter
• Beslut enligt utlänningslagen
• Lagar inom migrationsområdet
• Mottagande och migration
• Svenskt medborgarskap
• Inlämningsuppgift 7
• Prov 5
• Tentamen

ACCESS

Från det att du börjar studera en kurs har du tillgång till materialet under ett år.

CERTIFIERAD
När du gjort alla övningar och inlämningsuppgifter samt avklarat examen skickar vi dig ett Certifikat.
KUNDNÖJDHET
Vi är lyhörda för våra kunders omdömen och kommer därför att maila dig en kort enkät efter avslutad kurs.

KURSPORTALEN

Du läser kursen i vår kursportal när du vill. Där finns skärminspelade föreläsningar, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Du gör allt i kursportalen inkl slutprovet.

MÅLGRUPP

Utbildningen är gjord för dig som vill studera var du vill, när du vill och hur du vill. Du har tillgång till kursmaterialet oavsett teknikplattform, t ex stationär dator, laptop, surfplatta eller mobiltelefon. Eftersom kursen bedrivs i din valda studietakt går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete. Du väljer också själv när du vill starta kursen. Inga förkunskaper behövs om det inte anges att du måste ha läst en viss modul eller kurs innan.

EXAMEN

Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete har du uppnått kraven för Certifierad Tolk.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Här ovan hittar du en detaljerad kursplan. Du får tillgång till skärminspelade föreläsningar, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Övningsuppgifterna är till för att du ska träna med nyss genomgånget material. Dessa skickas inte in. Inlämningsuppgifterna skickas in för granskning av vår personal och sedan får du återkoppling på dessa.

Du läser i valfri studietakt men om heltid ca 12 veckor.

KURSAVGIFT

Kursavgiften för utbildningen till Certifierad Tolk är 17 200 kr inkl. moms. Betalning i förskott mot faktura med 3440 kr inkl moms per modul eller hela utbildningen mot en faktura. Delbetalning under 12 månader möjlig a 1558 kr/månad.

I kursavgiften ingår:
- Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom skärminspelade föreläsningar
- Övningsuppgifter
- Inlämningsuppgifter
- Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning
- Utfärdande och utskick av examensbevis

SUPPORT

Om du under dina studier stöter på frågor eller problem kan du maila på support@academyonline.se så hjälper vi dig.

FRÅGOR

Om du har frågor innan du gör din anmälan maila dessa till support@academyonline.se
Du kan också ringa på 0775-544000 vx.

ANMÄLAN

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret nedan eller via mail till support3@academyonline.se
Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.