Certifierad 

Tolk

i realiakunskaper

Om utbildningen

Att arbeta som tolk är ett ansvarsfullt, omväxlande och spännande arbete. Det är inte bara de internationella kontakterna länderna emellan som kräver medverkan av tolkar. I många länder har också det internationella inslaget ökat påfallande genom invandring och flyktingströmmar. I Sverige finns ett stort behov av utbildade kontakttolkar som överbygger språkbarriärer mellan myndigheter och enskilda personer.

Yrket ställer höga krav på språklig kompetens och på ett levande samhällsintresse med uppdaterade kunskaper på området. Den som vill fungera yrkesmässigt som kontakttolk måste med andra ord ha goda kunskaper inte bara i svenska och i tolkspråket utan också om de områden där tolkning behövs.

Av naturliga skäl har behovet av tolkservice varit mest framträdande inom sjukvården, inom socialförsäkringsområdet, i arbetslivet, inom rättsväsendet inklusive migrationsområdet samt inom hela det sociala fältet.

Det här är en privat utbildning. Utbildningen omfattar momenten tolketik, tolkteknik, samhällstolkning, sjukvårdstolkning, juridik för tolkar och migrationstolkning. Utbildningen har fokus på det som kallas realia, dvs. inhämtande av kunskaper om hur rättsväsende, sjukvård, asylhandläggning m.m. är uppbyggt i Sverige och inlärning av terminologi på dessa områden. Utbildningen innefattar ingen språkinriktning.

Efter avslutad och godkänd utbildning kommer du att ha goda grundläggande kunskaper för att göra realiadelen i auktorisationsprovet hos Kammarkollegiet. 

Utbildningen omfattar om heltidsstudier ca 12 veckor.

 

Anmälan

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret. Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.  Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

Har du frågor innan du anmäler dig maila till support@academyonline.se 


Betalning

Avgiften för utbildningen till Certifierad Tolk är 17 200 kr. Du kan betala på tre olika sätt. Hela avgiften på en faktura. Per modul i förskott för 3 440 kr. Delbetalning i 12 månader för  1 558 kr per månad. Alla avgifter är inklusive moms. 

I priset ingår

  • Skärminspelade föreläsningar och bilder
  • Övningsuppgifter
  • Inlämningsuppgifter
  • Kontinuerlig support via mejl och forum 
  • Utfärdande och utskick av certifikat/diplom
 

 

Huvudlärare
Altana Begzszurengijn
Mångårig erfarenhet av arbete med nyanlända och människor med olika bakgrunder
Utbildad Tolk
God man
Familjehem

 

Access

Du har tillgång till var och en av modulerna i din utbildning i ett år, från det att du har påbörjat respektive modul.

Certifikat | Diplom

Efter genomförd och fullt betald utbildning, med godkänt resultat på samtliga inlämningsuppgifter, får du ett certifikat eller diplom. 

Recensioner

Vi är lyhörda för våra studenters omdömen. Efter genomförd utbildning ber vi dig svara på en kort utvärdering som ligger i kursportalen.

Education Made Easy