DU VERSION 2.0 SJÄLVCOACHING

Känslan av att något skaver i livet kan vara diffus och svår att hantera. Kanske vet du inte vad som ligger bakom den då du har en uppfattning om att livet rullar på och att det är som det ska vara. Att titta närmare på sitt liv och dess olika delar är en början till ett bättre mående. Den skavande känslan kräver någon slags förändring för att skapa en ny och bättre känsla vilket resulterar i ett bättre mående. I denna kurs får du djupdyka i dig själv, dina tankar om livet, dina värderingar och behov för att genom detta på något vis komma fram till hur du mår och känner inför det liv du lever. Hur nära du är den person du vill vara och leva som. Kursen är för dig som längtar efter att känna en inre och yttre tillfredsställelse med dig själv och ditt liv! Vägen dit består av frågor och övningar där du får ta del av kraftfulla verktyg till att börja ifrågasätta delar hos dig själv. På köpet får du med dig nya tankar, reflektioner och insikter som ger dig möjligheterna till att skapa ett helt nytt liv.

En start till ditt nya jag!

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

KÖP KURSEN LÄNGST NED PÅ DENNA SIDA

När du klickar på köpknappen längst ned på denna sida kommer du till vår digitala kursportal där det finns en videopresentation av kursen.

ATT STUDERA KURSEN INNEBÄR ATT:

- Du startar din kurs när du vill
- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon
- Du avgör själv studietakten
- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar vår lärare. Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter.

Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren och Ekonomisupport om du stöter på frågor eller problem. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

KURSINNEHÅLL

FÖRELÄSNING

 • Kompendium - Work book Pdf
 • Coachsamtal som komplement till kursen
 • Några ord på vägen...

LIVSHJULET

 • FÖRELÄSNING
 • Instruktioner till övningen Livshjulet
 • Arbetsmaterial till Livshjulet Pdf

DINA STARKA SIDOR

 • FÖRELÄSNING
 • Frågeställningar

HUR TRIVS DU MED DITT LIV?

 • Självskattning | frågor

VAD VILL DU FÖRÄNDRA?

 • Självcoachning | frågor

FÖRÄNDRINGSARBETET

 • FÖRELÄSNING - Förändringsresan
 • Förändring | erfarenhet | hinder - frågor
 • Perspektiv | lösning | intuition - frågor
 • Att hantera rädslorna - frågor
 • Beslutsamhet | skatta dig själv
 • Genomförandet

ATT DEFINIERA ETT MÅL

 • Frågeställningar 1 & 2

MINA FRÄMSTA BEHOV/DRIVKRAFTER

 • FÖRELÄSNING
 • Hitta dina viktigaste behov/drivkrafter
 • Urval av behov/drivkrafter
 • Mina främsta behov/drivkrafter | skrivövning

ATT KOMMA TILL INSIKT

 • FÖRELÄSNING
 • Att komma till insikt 1 - frågor
 • Att komma till insikt 2 - frågor
 • Att komma till insikt 3 - frågor 

SÄTTA SMARTA MÅL

 • FÖRELÄSNING
 • Att sätta SMARTa
 • SMARTa mål - exempel
 • Arbetsmaterial - SMARTa mål Pdf 

ARBETSMATERIAL

 • Månadsplan Pdf
 • Veckoplan Pdf
 • Dagsplan Pdf
 • Daglig Tacksamhet - bonus Pdf

ACCESS

Från det att du börjar studera en kurs har du tillgång till materialet under ett år.

KURSINTYG

När du genomfört kursen erhåller du ett kursintyg.

KUNDNÖJDHET

Vi är lyhörda för våra kunders omdömen och en kort kursenkät finns sist i materialet som vi gärna ser att du mailar in.

KURSPORTALEN
Du läser kursen i vår digitala kursportal som är öppen dygnet runt.
MÅLGRUPP
Kursen är gjord för dig som vill studera var du vill, när du vill och hur du vill. Du har tillgång till kursmaterialet oavsett teknikplattform, t ex stationär dator, laptop, surfplatta eller mobiltelefon. Eftersom kursen bedrivs i din valda studietakt går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete. Du väljer också själv när du vill starta kursen. Inga förkunskaper behövs om det inte anges att du måste ha läst en viss modul eller kurs innan.
KURSINTYG
Du erhåller efter genomförd kurs ett kursintyg om du så önskar.
KURSENS INNEHÅLL
Här ovan hittar du en detaljerad kursplan. Du får tillgång till skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna och övningsuppgifter. Övningsuppgifterna är till för att du ska träna med nyss genomgånget material. Dessa skickas inte in. Kursen omfattar ca 40 timmars studier.
KURSAVGIFT
Kursavgiften är 3 990 kr inkl. moms. Betalning i förskott.
I kursavgiften ingår:
- Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom filmer och skärminspelningar
- Övningsuppgifter
- Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning
- Utfärdande och utskick av kursintyg om du så önskar
SUPPORT
Om du under dina studier stöter på frågor eller problem kan du maila på kurser@academyonline.se så hjälper vi dig. Om du har frågor om själva kursen och dess innehåll kan du maila till kursledarens mail som anges inne på kursen.
FRÅGOR
Om du har frågor innan du gör din anmälan maila dessa till kurser@academyonline.se
Du kan också ringa på 0775-544000 vx.
ANMÄLAN
Om du klickar på länken nedan kommer du till den digitala kursportalen och där presenterar kursledaren kursen och sig själv. Där finns också info om hur du köper kursen.