CERTIFIERAD RESURSPEDAGOG

Vill du vara med och skapa framtidens skola? En stor fråga, men ett enkelt svar om du är social, kreativ och ser möjligheter där andra ser hinder. Det viktigaste är att du genuint tycker att det är roligt att jobba med barn och ungdomar.

Vi lever i ett samhälle som förändras fort och nya yrkestitlar tillkommer för att möta efterfrågan. I skolan betyder det att elevassistenter, lärarassistenter och coacher har banat väg för en ny generation av professionella resurspedagoger. Med teoretisk kunskap, färdigheter i samtalsmetodik, sociologi och digital medvetenhet så är resurspedagoger en kraft att räkna med.

Särskilt eftersom den traditionella skolan översvämmas med appar, trender och fenomen, så ställs krav på vuxenvärlden att undersöka, jämföra och försöka förstå unga människors digitala språk, bruk och effekten av sociala medier. Hur använder man det för att få en framgångsrik undervisningsmiljö?

I denna utbildning behandlas också specialpedagogiska termer och fakta kring rutinerna kring detta. Det finns exempel på utmaningar man kan stöta på som kräver anpassningar, stöd samt lågaffektivt bemötande och motiverande samtal.

Upplägget är skärminspelade föreläsningar, material, relevanta filmer, quiz och Inlämningsuppgifter där du redogör dina reflektioner kring olika teoriers förhållningssätt. I och med att detta yrke handlar om "mjuka värden" så blir det flertal övningar med ett "case". Det vill säga en situation som du ska tolka, reflektera över och lyfta fram olika förhållningssätt och problematisera.

Denna utbildning skiljer sig från liknande utbildningar på så sätt att den inte är utformad för en viss målgrupp, utan ger ett brett perspektiv och kan användas även i äldre elevgrupper. Du har då inte bara fått inblick i de yrken som finns i och runt skolan, utan eventuellt också möjlighet till jobb inom vissa vårdinstanser och kommunala ungdomsverksamheter.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

ATT STUDERA TILL RESURSPEDAGOG INNEBÄR ATT:

- Du startar din utbildning när du vill
- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon
- Du avgör själv studietakten
- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar vår kursledare. Du kommer att få ta del av skärminspelade föreläsningar i Powerpoint.

Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter och inlämningsuppgifter som skickas in för granskning av vår personal som därefter ger dig feedback.

I kursportalen finns det ett Forum där du kan diskutera och fråga andra kursdeltagare och lärarna om kursinnehållet. Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chat, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

KURSPLAN

 • Ledarskap i undervisningsmiljö
 • Styrdokument och organisation
 • Anmälningsplikt och sekretess
 • Quiz
 • Inflytande utan maktutövande
 • Skapa relationer och bygga förtroende
 • Vad sker i mötet mellan elev och lärare
 • Professionellt förhållningssätt
 • Case övning "Etiska dilemman och gråzoner"
 • Inlämningsuppgift

 • Bemöta känsliga ämnen
 • Integration, sympati och hänsyn
 • Pedagogik och utvecklingspsykologi
 • Quiz
 • Inlämningsuppgift

 • Ansvarsområden och skolhälsovård
 • Specialpedagogik på riktigt
 • Beteende, anpassning, särskilt stöd
 • Funktionsnedsättningar och diagnoser
 • Case övning "Se barnet inte bokstäverna"
 • Inlämningsuppgift

 • Socialt samspel
 • Skolan i samhället
 • Inrymning, utrymning, instängning
 • Quiz "Koll och kontroll"
 • Inlämningsuppgift

 • Bemöta missnöjda vårdnadshavare
 • Strategier för konflikthantering
 • MI Motiverande samtal
 • Gemenskap i klassrummet
 • Lugn och trygg lärmiljö
 • Motverka mobbing, trakasserier, se signaler
 • Förberedelse och rutiner
 • Dokumentation och administration
 • Övning
 • Inlämningsuppgift

ACCESS

Från det att du börjar studera en kurs har du tillgång till materialet under ett år.

CERTIFIERAD

När du gjort alla övningar och inlämningsuppgifter samt avklarat examen skickar vi dig ett Certifikat

KUNDNÖJDHET

Vi är lyhörda för våra kunders omdömen och kommer därför att maila dig en kort enkät efter avslutad kurs.

KURSPORTALEN

Du läser utbildningen i vår kursportal när du vill. Där finns skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Du gör allt i kursportalen inkl examensarbetet.

MÅLGRUPP

Utbildningen är gjord för dig som vill studera var du vill, när du vill och hur du vill. Du har tillgång till kursmaterialet oavsett teknikplattform,

t ex stationär dator, laptop, surfplatta eller mobiltelefon. Eftersom utbildningen bedrivs i din valda studietakt går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete. Du väljer också själv när du vill starta utbildningen. Inga förkunskaper behövs om det inte anges att du måste ha läst en viss modul eller kurs innan.

EXAMEN

Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete har du uppnått kraven för Certifierad Resurspedagog.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Här ovan hittar du en detaljerad kursplan. Du får tillgång till skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Övningsuppgifterna är till för att du ska träna med nyss genomgånget material. Dessa skickas inte in. Inlämningsuppgifterna skickas in för granskning av vår personal och sedan får du återkoppling på dessa. Du läser i valfri studietakt men om heltid ca 5 veckor.

KURSAVGIFT

Kursavgiften för utbildningen till Certifierad Resurspedagog är 12 000 kr inkl. moms. Betalning i förskott mot faktura med 2 400 kr inkl moms per modul eller hela utbildningen mot en faktura. Delbetalning under 12 månader möjlig a 1 208 kr/månad.
I kursavgiften ingår:
- Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom filmer och skärminspelningar
- Övningsuppgifter
- Inlämningsuppgifter
- Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning
- Utfärdande och utskick av examensbevis

SUPPORT

Om du under dina studier stöter på frågor eller problem kan du maila på support@academyonline.se så hjälper vi dig.

FRÅGOR

Om du har frågor innan du gör din anmälan maila dessa till support@academyonline.se.
Du kan också ringa på 0775-544000 vx.

ANMÄLAN

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret nedan eller via mail till support3@academyonline.se
Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.