REDOVISNING 1

Om du vill arbeta på ett företag med den löpande bokföringen och löneadministration mm är detta en kurs för dig som ger dig en bra förståelse för företagets ekonomi. En bred kurs med många ämnen som framgår av kursplanen.

Omfattande teoretisk faktakunskap och sedan bokföring traditionellt på papper för att ge dig en förståelse för hur olika affärshändelser påverkar företaget.

Kursen tar bl a upp grundläggande ekonomiska begrepp, skatter, löner, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt, löpande bokföring periodiseringar och bokslut. Hantering av leverantörs- och kundreskontra och mycket mer. Du kommer att lära dig att förstå en årsredovisnings innehåll.

Om du vill lära dig mer om ekonomi och bokföring så erbjuder vi även en fortsättningskurs som heter Redovisning 2 som tar upp fler teoretiska faktadelar och här kommer även många övningar att göras i praktisk bokföring dels manuellt och senare digitalt i bokföringsprogram (Visma eEkonomi).

Flera webbkursfilmer och interaktiva övningar finns i den digitala delen.

Efter genomgången kurs erhåller du ett kursintyg.

Vi har även en yrkesutbildning till Certifierad Redovisningsekonom där följande kurser ingår; Redovisning 1, Redovisning 2, Ekonomistyrning och Affärsjuridik.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

KÖP KURSEN LÄNGST NED PÅ DENNA SIDA

När du klickar på köpknappen längst ned på denna sida kommer du till vår digitala kursportal där det finns en videopresentation av kursen.

ATT STUDERA KURSEN INNEBÄR ATT:

- Du startar din kurs när du vill
- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon
- Du avgör själv studietakten
- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar vår lärare. Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter.

Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren och Ekonomisupport om du stöter på frågor eller problem. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

KURSINNEHÅLL

EKONOMISKA BEGREPP

-Bokföring
-Bokföringskonton
-Redovisningssystem
-Bokföringslagen
-Internredovisning
-Externredovisning
-Beskattning
-Offentliga handlingar
-Ordlista med begreppsförklaringar
-Övningsuppgift

BOKFÖRING

-Bokföringsprincipen
-Kontoplan
-Affärshändelser
-Kontantmetoden
-Faktureringsmetoden
-Begreppsdefinitioner
-Kontering
-Verifikat
-Debet och kredit
-Intäkter
-Kostnader
-Tillgångar
-Eget kapital & skulder
-Avstämningar
-Värderingar
-Periodiseringar
|-Bokslut
-Utgående- & ingående balans
-Övningsuppgift

EKONOMIRAPPORTER

-Balansräkningen (BR)
-Tillgångar
-Eget kapital & skulder
-Obeskattade reserver
-Resultaträkningen (RR)
-Intäkter
-Kostnader
-BR & RR enligt ÅRL
-Årsbokslut
-Årsredovisning
-Övningsuppgift

FÖRETAGANDE

-Introduktion
-Associationsrätt
-Aktiebolag
-Handelsbolag
-Kommanditbolag
-Ekonomisk förening
-Enskild firma
-Räkenskapsår
-Företagsindelning
-Verksamt
-Skattemyndigheten
-Bolagsverket
-Övningsuppgift

MERVÄRDESSKATT

-Vad är moms?
-Varför finns moms?
-På vad betalas moms?
-Ingående moms
-Utgående moms
-Momssaldo
-Inbetalning av moms
-Bokföring av moms
-Övningsuppgift

HANDEL MED VAROR

-Avtal mellan köpare och säljare
-Fakturering
-Olika typer av villkor
-Utlandstransaktioner
-Bokföring av varutransaktioner
-Övningsuppgift

ACCESS

Från det att du börjar studera en kurs har du tillgång till materialet under ett år.

KURSINTYG

När du genomfört kursen erhåller du ett kursintyg.

KUNDNÖJDHET

Vi är lyhörda för våra kunders omdömen och en kort kursenkät finns sist i materialet som vi gärna ser att du mailar in.

KURSPORTALEN
Du läser kursen i vår digitala kursportal som är öppen dygnet runt.
MÅLGRUPP
Kursen är gjord för dig som vill studera var du vill, när du vill och hur du vill. Du har tillgång till kursmaterialet oavsett teknikplattform, t ex stationär dator, laptop, surfplatta eller mobiltelefon. Eftersom kursen bedrivs i din valda studietakt går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete. Du väljer också själv när du vill starta kursen. Inga förkunskaper behövs om det inte anges att du måste ha läst en viss modul eller kurs innan.
KURSINTYG
Du erhåller efter genomförd kurs ett kursintyg om du så önskar.
KURSENS INNEHÅLL
Här ovan hittar du en detaljerad kursplan. Du får tillgång till skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna och övningsuppgifter. Övningsuppgifterna är till för att du ska träna med nyss genomgånget material. Dessa skickas inte in.
KURSAVGIFT
Kursavgiften är 4 465 kr inkl. moms. Betalning i förskott.
I kursavgiften ingår:
- Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom filmer och skärminspelningar
- Övningsuppgifter
- Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning
- Utfärdande och utskick av kursintyg om du så önskar
SUPPORT
Om du under dina studier stöter på frågor eller problem kan du maila på kurser@academyonline.se så hjälper vi dig. Om du har frågor om själva kursen och dess innehåll kan du maila till kursledarens mail som anges inne på kursen.
FRÅGOR
Om du har frågor innan du gör din anmälan maila dessa till kurser@academyonline.se
Du kan också ringa på 0775-544000 vx.
ANMÄLAN
Om du klickar på länken nedan kommer du till den digitala kursportalen och där presenterar kursledaren kursen och sig själv. Där finns också info om hur du köper kursen.