CERTIFIERAD LANDSKAPSARKITEKT

Formar vi miljön eller formar vår miljö oss?

Välkommen till en landskapsarkitektutbildning som låter dig hjälpa till att skapa de platser där vi bor på ett sätt som är både mänskligt och miljömässigt hållbart. Utbildningen fokuserar på både småskaliga stadsrum, till exempel parker och torg och stora regionala landskap när det gäller planering, design och administration. Utbildningen täcker en mängd olika ämnen inom landskapsarkitektur. 

Landskapsarkitektutbildningen är baserad på aktuella och globala idéer, samt forskning och information som genereras på  i samband med praktik och yrke. Föreläsningar, litteraturuppläsningar med muntliga presentationer och skriftliga reflektioner om det studerade materialet samt inlämningsuppgifter ingår i utbildningen. Syftet med föreläsningarna under utbildningen är att presentera idéer och metoder som används i landskapsarkitektur. 

Mål

- Kunskap och förståelse

- Att visa specifik metodisk förståelse i det primära forskningsämnet.

- Kompetens och kompetens

- Att visa förmågan att kritiskt och metodiskt integrera kunskap och utvärdera, bedöma och hantera komplexa händelser, ämnen och situationer, särskilt när information är begränsad.

- Att visa kritiskt tänkande, autonomi och kreativitet när det gäller att identifiera och formulera utmaningar, liksom förmågan att planera.

- Bedömning och tillvägagångssätt

- Visa din förmåga att göra bedömningar i ditt primära ämne.

- Visa din förmåga att erkänna ditt eget särskilda behov av vidareutbildning.

- Eleverna förväntas få olika kunskapsnivåer om de vetenskapliga och konstnärliga grunderna för landskapsarkitektur, landskapsarkitekturens teori och historia och olika processer för design, planering och utveckling av landskap, beroende på deras intresse, behov och personliga lutning. .

- Eleverna bör också lära sig om de professionella elementen i landskapsdesign, inklusive metoder, tekniker och material, samt tillämpliga lagar och människors olika krav, erfarenheter och användningar av den fysiska miljön.

- Utbildningen lär ut en mängd olika förmågor, inklusive hur man initierar och formulerar förfaranden för landskapsdesign, planering och utveckling, samt hur man implementerar och utvärderar kompetenta och innovativa aktiviteter inom landskapsarkitektur.

ATT STUDERA TILL LANDSKAPSARKITEKT INNEBÄR ATT:

- Du startar din utbildning när du vill
- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon
- Du avgör själv studietakten
- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar vår kursledare. Du kommer att få ta del av skärminspelade föreläsningar i Powerpoint.

Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter och inlämningsuppgifter som skickas in för granskning av vår personal som därefter ger dig feedback.

I kursportalen finns det ett Forum där du kan diskutera och fråga andra kursdeltagare och lärarna om kursinnehållet. Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chat, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

KURSPLAN

Utforskningar av landskapsarkitektur

 • Mål
 • Tekniker
 • Biologisk mångfald
 • Kulturellt arv
 • Regional utveckling
 • Landskapsplanering
 • Växande städer
 • Grön design
 • Matlåda
 • Dåtid nutid framtid
 • Träning
 • Uppdrag
 • Övningsuppgifter
 • Inlämningsuppgift

Landskapsarkitekturteori

 • Metodik
 • Öva
 • Landskapsregion
 • Identitet
 • Landskapshistoria
 • Landskapet genom barnöga
 • Plats och utrymme
 • Träning
 • Uppdrag
 • Övningsuppgifter
 • Inlämningsuppgift

Människor och miljö

 • Livskvalité
 • Välbefinnande
 • Observation
 • Miljöpsykologi
 • Återställande miljöer
 • Utomhusmiljö
 • Utsatta grupper
 • Urbana platser att spela på
 • gatukonst
 • Träning
 • Uppdrag
 • Övningsuppgifter
 • Inlämningsuppgift


Designprojekt

 • Webbplats
 • Begrepp
 • Teori
 • Dröm
 • Platsstudie
 • Strategi
 • Designförslag
 • Träning
 • Uppdrag
 • Övningsuppgifter
 • Inlämningsuppgift


ACCESS

Från det att du börjar studera en kurs har du tillgång till materialet under ett år.

CERTIFIERAD

När du gjort alla övningar och inlämningsuppgifter samt avklarat examen skickar vi dig ett Certifikat

KUNDNÖJDHET

Vi är lyhörda för våra kunders omdömen och kommer därför att maila dig en kort enkät efter avslutad kurs.

KURSPORTALEN

Du läser utbildningen i vår kursportal när du vill. Där finns skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Du gör allt i kursportalen inkl examensarbetet.

MÅLGRUPP

Utbildningen är gjord för dig som vill studera var du vill, när du vill och hur du vill. Du har tillgång till kursmaterialet oavsett teknikplattform,
t ex stationär dator, laptop, surfplatta eller mobiltelefon. Eftersom utbildningen bedrivs i din valda studietakt går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete. Du väljer också själv när du vill starta utbildningen. Inga förkunskaper behövs om det inte anges att du måste ha läst en viss modul eller kurs innan.

EXAMEN

Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete har du uppnått kraven för Certifierad Landskapsarkitekt.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Här ovan hittar du en detaljerad kursplan. Du får tillgång till skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Övningsuppgifterna är till för att du ska träna med nyss genomgånget material. Dessa skickas inte in. Inlämningsuppgifterna skickas in för granskning av vår personal och sedan får du återkoppling på dessa.

Du läser i valfri studietakt men om heltid ca 16 veckor.

KURSAVGIFT

Kursavgiften för utbildningen till Certifierad Landskapsarkitekt är 29 900 kr inkl. moms. Betalning i förskott mot faktura med 7 475 kr inkl moms per modul eller hela månadsbetalning under 12 månader med 2 700 kr per månad.

I kursavgiften ingår:

- Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom filmer och skärminspelningar
- Övningsuppgifter
- Inlämningsuppgifter
- Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning
- Utfärdande och utskick av examensbevis

SUPPORT

Om du under dina studier stöter på frågor eller problem kan du maila på support@academyonline.se så hjälper vi dig.

FRÅGOR

Om du har frågor innan du gör din anmälan maila dessa till support@academyonline.se
Du kan också ringa på 0775-544000 vx.

ANMÄLAN

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret nedan eller via mail till support3@academyonline.se
Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.