CERTIFIERAD LÖNEADMINISTRATÖR

Är du intresserad av att ha en roll där du ger betydelsefull service och information kring lönefrågor, till alla anställda i en verksamhet? Tycker du om att arbeta med siffror och har gott sifferminne? Lockas du av att kunna hantera hela löneprocessen i ett företag eller organisation? Att vara en resurs och viktig 'kugge' för verksamhetens ledning och personal?

Då passar denna utbildning, Certifierad Löneadministratör med Bokföringskunskap!

Vi kommer att gå igenom löpande digitalt lönearbete för en Löneadministratör, den månatliga löneprocessen inom en verksamhet som består av momenten och blocken: Planera, Samla in, Beräkna, Kontrollera och Rapportera.

Du får teoretisk och praktisk kunskap om anställds behov av service och stöd inom hela området, vägen från Nyanställning till Avslut av anställning.Vidare får du värdefull kunskap inom Lag och Arbetsrätt samt grundläggande Bokföringskunskap. Kompetenser som är mycket attraktiva och ger mervärde för arbetsgivare idag!
Löneadministratören jobbar ofta i samarbete och nära ekonomi funktion och som stöd över alla avdelningar.

Efter genomförd utbildning har du insikt och trygghet i att sköta lönerna på en löneavdelning inom vilken verksamhet som helst, oavsett storlek!
Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

ATT STUDERA TILL LÖNEADMINISTRATÖR INNEBÄR ATT:

- Du startar din utbildning när du vill
- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon
- Du avgör själv studietakten
- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar vår kursledare. Du kommer att få ta del av skärminspelade föreläsningar i Powerpoint.

Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter och inlämningsuppgifter som skickas in för granskning av vår personal som därefter ger dig feedback.

I kursportalen finns det ett Forum där du kan diskutera och fråga andra kursdeltagare och lärarna om kursinnehållet. Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chat, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

KURSPLAN

PLANERA

 • Löneavdelningens roll
 • Sekretess
 • Kollektivavtal
 • Medbestämmande
 • Arbetsmiljö
 • Sjukfrånvaro
 • Rehabilitering
 • Friskvård och Företagshälsovård
 • Social Hållbarhet
 • Inlämningsuppgift 1
 • Anställning
 • Personalkategorier
 • Lönerevision
 • Pension
 • Försäkringar
 • Tjänstledighet
 • Inlämningsuppgift 2

SAMLA IN

 • Avstämning
 • Chefsansvar
 • Grundlönelista
 • Arbetstider och Tidsredovisning
 • Attest och Chefssupport
 • Avvikelser
 • Ledighet
 • Reseräkning och Traktamente
 • Arbetstidsförkortning och Flex
 • Övertid
 • Kort- och långtidssjuk
 • Påslag och Utlägg
 • Inlämningsuppgift 3

BERÄKNA

 • Avstämning tidsåtgång
 • Semesterår
 • Semesterplan
 • Lönearter
 • Förmåner
 • Bruttolöneavdrag
 • Preliminär skatt
 • Avstämning avvikelser
 • Inlämningsuppgift 4

KONTROLLERA

 • Lönelistan
 • Shared Service
 • Semesterlöneskuld
 • Uppföljning
 • Slutlön
 • Utbetalning lön
 • Inlämningsuppgift 5

RAPPORTERA

 • Rätt information till rätt person
 • Egna lönearter
 • Egna rapporter
 • Extern och intern kommunikation
 • Statistik
 • Nyckeltal
 • Projekt
 • Uppföljning
 • Årsavslut
 • Inlämningsuppgift 6

LAG OCH ARBETSRÄTT

 • GDPR
 • LAS
 • MBL och förhandlingsplikt
 • Social Hållbarhet
 • Arbetsmiljölag med SAM och BAM
 • Ledighetslag
 • Sjuklönelag
 • Inlämningsuppgift 7

BOKFÖRING

 • Ordning och Reda
 • Bokföringslagen
 • Grundläggande begrepp
 • Löpande bokföring
 • Leverantörs- och Kundreskontra
 • Fakturering
 • Kostnadskontroll
 • Resultatenheter
 • Avstämningar
 • Inlämningsuppgift 8
ACCESS

Från det att du börjar studera en kurs har du tillgång till materialet under ett år.

CERTIFIERAD
När du gjort alla övningar och inlämningsuppgifter samt avklarat examen skickar vi dig ett Certifikat.
KUNDNÖJDHET
Vi är lyhörda för våra kunders omdömen och kommer därför att maila dig en kort enkät efter avslutad kurs.

KURSPORTALEN

Du läser utbildningen i vår kursportal när du vill. Där finns skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Du gör allt i kursportalen inkl examensarbetet.

MÅLGRUPP

Utbildningen är gjord för dig som vill studera var du vill, när du vill och hur du vill. Du har tillgång till kursmaterialet oavsett teknikplattform, t ex stationär dator, laptop, surfplatta eller mobiltelefon. Eftersom utbildningen bedrivs i din valda studietakt går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete. Du väljer också själv när du vill starta utbildningen. Inga förkunskaper behövs om det inte anges att du måste ha läst en viss modul eller kurs innan.

EXAMEN

Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete har du uppnått kraven för Certifierad Löneadministratör

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Här ovan hittar du en detaljerad kursplan. Du får tillgång till skärminspelade föreläsningar, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Övningsuppgifterna är till för att du ska träna med nyss genomgånget material. Dessa skickas inte in. Inlämningsuppgifterna skickas in för granskning av vår personal och sedan får du återkoppling på dessa.

Du läser i valfri studietakt men om heltid ca 10 veckor.

KURSAVGIFT

Kursavgiften för utbildningen till Certifierad Löneadministratör är 25 000 kr inkl. moms. Betalning i förskott mot faktura med 3571 kr inkl moms per modul eller hela utbildningen mot en faktura. Delbetalning under 12 månader möjlig a 2208 kr/månad.

I kursavgiften ingår:
- Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom skärminspelade föreläsningar
- Övningsuppgifter
- Inlämningsuppgifter
- Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning
- Utfärdande och utskick av examensbevis

SUPPORT

Om du under dina studier stöter på frågor eller problem kan du maila på support@academyonline.se så hjälper vi dig.

FRÅGOR

Om du har frågor innan du gör din anmälan maila dessa till support@academyonline.se
Du kan också ringa på 0775-544000 vx.

ANMÄLAN

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret nedan eller via mail till support3@academyonline.se
Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.