CERTIFIERAD INKASSOHANDLÄGGARE

Utbildningen till certifierad inkassohandläggare ger dig en unik specialkompetens att arbeta på ett inkassobolag och/eller på en kravavdelning med att hantera räkningar och skulder som personer eller företag inte har betalat i tid. Det är en bred utbildning uppdelad i tre kursmoment (moduler) som bl.a. innefattar juridiska begrepp, inkassoregler, arbetsmodeller, krav- och förhandlingsteknik m.m. Utbildningen är avsedd både för dig som vill påbörja en ny karriär och för dig som redan arbetar inom branschen och vill fördjupa och bredda dina kunskaper samt erhålla en certifiering.

Arbetet som inkassohandläggare ställer krav på ett gott omdöme och förmåga att kommunicera på ett tydligt och förtroendeingivande sätt. Det förekommer ofta inkommande samtal från personer som har frågor kring sina skulder och funderingar om de kan få hjälp med en avbetalningsplan för att betala sin skuld. Arbetet passar för dig som har ett utpräglat ordningssinne, tycker om att ha många bollar i luften och att förhandla fram bra lösningar. Arbetsredskapen är vanligen dator, inkassoprogram och telefon.

Arbetsmarknaden för inkassohandläggare bedöms som attraktiv, dels då det är många nya aktörer på kreditmarknaden som erbjuder lån och krediter och dels då antalet skulder som inte betalas i tid växer för varje år. Inkassobranschen är en av få branscher som brukar gå bra oavsett om det är hög- eller lågkonjunktur, och det finns ofta goda möjligheter för en handläggare att avancera till seniorhandläggare, gruppchef eller avdelningschef. Genom att bli certifierad inkassohandläggare så får du den kunskap och förståelse som inkassobolag och företags kravavdelningar efterfrågar. Du blir helt enkelt attraktiv att rekrytera eftersom du är direkt självgående jämfört med någon som måste läras upp internt.

Du kommer under studietiden att löpande ha kontakt med kursledaren, både när det uppstår frågor och vid återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Kontakten sker genom mail.

Utbildningen består av tre (3) kursmoment (moduler) med tillhörande Power Point presentationer och skriftligt kursmaterial samt därpå följande skriftliga övningsuppgifter. Varje moment avslutas med en inlämningsuppgift. För att bli certifierad krävs godkänt resultat på samtliga inlämningsuppgifter.

Kunskapsmål:

Målet med utbildningen är att eleven, efter genomgången utbildning, skall ha erhållit en i alla avseenden tillräcklig kunskapsnivå och förståelse, både teoretiskt och praktiskt, för att kunna arbeta professionellt som inkasso- eller kravhandläggare på ett företag.

Efter utbildningen kommer eleven;

- att ha god kunskap om inkassohandläggning.

- att ha god kunskap om tillämpbara juridiska begrepp.

- att ha god överblick över aktuella lagar och förordningar på området.

- att professionellt och självständigt kunna tillämpa olika kravmodeller.

- att professionellt och självständigt kunna driva ett inkassoärende från början till slut.

ATT STUDERA TILL INKASSOHANDLÄGGARE INNEBÄR ATT:

- Du startar din utbildning när du vill
- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon
- Du avgör själv studietakten
- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar vår kursledare. Du kommer att få ta del av skärminspelade föreläsningar i Powerpoint.

Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter och inlämningsuppgifter som skickas in för granskning av vår personal som därefter ger dig feedback.

I kursportalen finns det ett Forum där du kan diskutera och fråga andra kursdeltagare och lärarna om kursinnehållet. Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chat, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

KURSPLAN

INKASSO A

 • Introduktion
 • Inkasso som arbete
 • Inkasso del I
 • Lagar och regler
 • Avtal
 • Köp, fordran och skuld
 • Bestridande
 • Preskription
 • Dataprogram och GDPR
 • Prismodeller
 • Övningsuppgift
 • Inlämningsuppgift


INKASSO B

 • Faktura
 • Kapital och dröjsmålsränta
 • Inkasso del II
 • Internationellt inkasso
 • Telefoninkasso och psykologi
 • Kreditupplysning och tolkning
 • Krav- och förhandlingsteknik
 • Företagsformer och ansvar
 • Borgen och dödsbo
 • Ackord
 • Övningsuppgift
 • Inlämningsuppgift

INKASSO C

 • Klientmedelshantering
 • Statusrapportering
 • Efterbevakning
 • Kronofogden
 • Delgivningsförfarandet
 • Skuldsanering
 • Utmätning och beneficium
 • Tvisteprocessen
 • Konkurs
 • Konkurslagen 2:9
 • Övningsuppgift
 • Inlämningsuppgift


ACCESS

Från det att du börjar studera en kurs har du tillgång till materialet under ett år.

CERTIFIERAD

När du gjort alla övningar och inlämningsuppgifter samt avklarat examen skickar vi dig ett Certifikat

KUNDNÖJDHET

Vi är lyhörda för våra kunders omdömen och kommer därför att maila dig en kort enkät efter avslutad kurs.

KURSPORTALEN

Du läser utbildningen i vår kursportal när du vill. Där finns skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Du gör allt i kursportalen inkl examensarbetet.

MÅLGRUPP

Utbildningen är gjord för dig som vill studera var du vill, när du vill och hur du vill. Du har tillgång till kursmaterialet oavsett teknikplattform,
t ex stationär dator, laptop, surfplatta eller mobiltelefon. Eftersom utbildningen bedrivs i din valda studietakt går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete. Du väljer också själv när du vill starta utbildningen. Inga förkunskaper behövs om det inte anges att du måste ha läst en viss modul eller kurs innan.

EXAMEN

Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete har du uppnått kraven för Certifierad Inkassohandläggare.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Här ovan hittar du en detaljerad kursplan. Du får tillgång till skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Övningsuppgifterna är till för att du ska träna med nyss genomgånget material. Dessa skickas inte in. Inlämningsuppgifterna skickas in för granskning av vår personal och sedan får du återkoppling på dessa.

Du läser i valfri studietakt men om heltid ca 8 veckor.

KURSAVGIFT

Kursavgiften för utbildningen till Certifierad Inkassohandläggare med tre kursmoduler är 24 900 kr inkl. moms. Betalning i förskott mot faktura med 8 300 kr inkl moms per modul eller hela utbildningen mot en faktura med 24 900 kr. Månadsbetalning möjlig under 12 månader med 2 283 kr/månad.

I kursavgiften ingår:
- Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom filmer och skärminspelningar
- Övningsuppgifter
- Inlämningsuppgifter
- Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning
- Utfärdande och utskick av examensbevis

SUPPORT

Om du under dina studier stöter på frågor eller problem kan du maila på support@academyonline.se så hjälper vi dig.

FRÅGOR

Om du har frågor innan du gör din anmälan maila dessa till support@academyonline.se
Du kan också ringa på 0775-544000 vx.

ANMÄLAN

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret nedan eller via mail till support3@academyonline.se
Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.