CERTIFIERAD HR BUSINESS PARTNER

-Är du intresserad av att driva affärsinriktat och strategiskt HR i roll som rådgivare till chefer och verksamhetsledare?

-Lockas du av att ta stort eget ansvar, vara öppen för egen utveckling och jobba flexibelt över avdelningar med ständiga förbättringar i eget arbete och som stöd till andra?

Passa på då att ta chansen till vidareutveckling inom HR området med utbildningen HR Business Partner! Affärsinriktat arbete och nytänkande planer är i fokus och du tar fram riktlinjer med agila metoder som stöd.

Vi går igenom och lär oss arbeta med aktuella huvudämnena Agilt HR och Agila metoder, Ledarskap och Personalutveckling samt vidare Kvalitetsstyrning, Ekonomistyrning och Krishantering i ett praktiskt HR perspektiv. Kompetensen ger en direkt positiv inverkan på verksamheters resultat. Syftet är i stora drag att sänka personalkostnader och höja effektiviteten i dagliga rutiner.

Att jobba proaktivt, samarbeta och göra rätt saker i rätt tid!

HR Business partner är en attraktiv och behövd roll hos bolag idag, en mycket eftertraktad kompetens. Vi hanterar ämnena och ger en bred möjlighet, efter avslutad och godkänd utbildning, till att arbeta i samarbete med ledning, inom vilken verksamhet som helst.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss.

ATT STUDERA TILL HR BUSINESS PARTNER INNEBÄR ATT:

- Du startar din utbildning när du vill
- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon
- Du avgör själv studietakten
- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar våra lärare med olika specialområden. Du kommer att få se korta filmer med våra föreläsare som presenterar sig själva och respektive ämne samt med tal skärminspelade föreläsningar i Powerpoint.

Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter och inlämningsuppgifter som skickas in för granskning av vår personal som därefter ger dig feedback. Du kan också kontrollera din kunskapsnivå genom att svara på Quiz.

I kursportalen finns det ett Forum där du kan diskutera och fråga andra kursdeltagare och lärarna om kursinnehållet. Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chat, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

KURSPLAN

AGILT HR

 • Agilt värde
 • Agila metoder
 • Omvärldsbevakning
 • Agila HR projekt
 • Ökad samhörighet
 • Verksamhetens behov
 • Övningsuppgift 1
 • Kund i fokus
 • Konkurrensfördel
 • Ökad flexibilitet
 • Strategiskt HR
 • Framtidens HR
 • Övningsuppgift 2
 • Inlämningsuppgift 1

KVALITETSSTYRNING

 • Förändring-Förbättring
 • HR styrning
 • Förbättringsmetoder
 • Förbättringsverktyg
 • Målinriktning
 • Digitalisering
 • Övningsuppgift 3
 • HR avstämning
 • Efterlevnadskontroll
 • Kvalitet & Validering
 • SAM
 • 80/20-regel
 • Verksamhetsstyrning
 • Övningsuppgift 4
 • Inlämningsuppgift 2

LEDARSKAP

 • Att leda själv!
 • Ledarstilar
 • Att växa!
 • Personlig utveckling
 • Ledarskapsutveckling
 • Ledningsverktyg
 • Övningsuppgift 5
 • Fokus medarbetare
 • Samhörighet teamet
 • Anpassat ledarskap
 • Interim lösning
 • Delegering
 • Leda mot framtiden
 • Övningsuppgift 6
 • Inlämningsuppgift 3

PERSONALUTVECKLING

 • Skapa tillväxt
 • Slipad rekrytering
 • Onboarding
 • Slipad organisering
 • Hur social hållbarhet?
 • Utökat engagemang
 • Övningsuppgift 7
 • Kompetensutveckling
 • Ökad effektivitet
 • Talent Management
 • Performance
 • Personalförsörjning
 • Strategier i utveckling
 • Övningsuppgift 8
 • Inlämningsuppgift 4

EKONOMISTYRNING

 • Affärsinriktat HR
 • Hälsotal
 • Styra beteenden
 • Personalekonomi
 • Lönestruktur
 • Löneutveckling
 • Övningsuppgift 9
 • HR Affärsnytta
 • People Analytics
 • KPI - Nyckeltal
 • Headcount
 • Personalomsättning
 • HR uppföljning
 • Övningsuppgift 10
 • Inlämningsuppgift 5

KRISHANTERING

 • Arbetsmiljö och Säkerhet
 • Hot, tillbud och olycka
 • Förebyggande HR
 • Personalhantering
 • Agil hantering
 • Systematiskt HR
 • Övningsuppgift 11
 • HR handlingsplan
 • Personalkris
 • Psykosocial hälsa & kris
 • Psykosociala skyddsronder
 • HR skyddsnät
 • HR utveckling & framtid
 • Övningsuppgift 12
 • Inlämningsuppgift 6

ACCESS

Från det att du börjar studera en kurs har du tillgång till materialet under ett år.

CERTIFIERAD
När du gjort alla övningar och inlämningsuppgifter samt avklarat examen skickar vi dig ett Certifikat.
KUNDNÖJDHET
Vi är lyhörda för våra kunders omdömen och kommer därför att maila dig en kort enkät efter avslutad kurs.

KURSPORTALEN

Du läser utbildningen i vår kursportal när du vill. Där finns skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Du gör allt i kursportalen inkl examensarbetet.

MÅLGRUPP

Utbildningen är gjord för dig som vill studera var du vill, när du vill och hur du vill. Du har tillgång till kursmaterialet oavsett teknikplattform, t ex stationär dator, laptop, surfplatta eller mobiltelefon. Eftersom utbildningen bedrivs i din valda studietakt går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete. Du väljer också själv när du vill starta utbildningen. Inga förkunskaper behövs om det inte anges att du måste ha läst en viss modul eller kurs innan.

EXAMEN

Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete har du uppnått kraven för Certifierad HR Business Partner.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Här ovan hittar du en detaljerad kursplan. Du får tillgång till skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Övningsuppgifterna är till för att du ska träna med nyss genomgånget material. Dessa skickas inte in. Inlämningsuppgifterna skickas in för granskning av vår personal och sedan får du återkoppling på dessa.

Studietakten är valfri och varierar beroende på tidigare erfarenhet. Utbildningen omfattar ca 10 veckor på heltid.

KURSAVGIFT

Kursavgiften för utbildningen till Certifierad HR Business Partner är 25 000 kr inkl. moms. Betalning i förskott mot faktura inför varje modul med 4 167 kr inkl moms eller hela utbildningen mot en faktura. Alternativt månadsbetalning under 12 månader a 2 208 kr. Du måste ha slutbetalat utbildningen innan du kan få ditt Certifikat.

I kursavgiften ingår:
- Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom filmer och skärminspelningar
- Quiz i Kursportalen
- Övningsuppgifter
- Inlämningsuppgifter
- Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning
- Utfärdande och postning av examensbevis

SUPPORT

Om du under dina studier stöter på frågor eller problem kan du maila på support@academyonline.se så hjälper vi dig.

FRÅGOR

Om du har frågor innan du gör din anmälan maila dessa till support@academyonline.se
Du kan också ringa på 0775-544000 vx.

ANMÄLAN

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret nedan eller via mail till support3@academyonline.se
Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.