CERTIFICATE IN HOTEL BUSINESS MANAGEMENT

OBS! Denna utbildning ges på engelska. The Course is given in English.

Alla som någonsin har övervägt att arbeta på hotell har lockats av glitter och glam som tycks omge denna karriär - och ja det finns många gånger när en hotellchef ses med de rika och berömda i världen - men hur kom de till var där - enkelt - hårt arbete, långa timmar och en solid förståelse för hur verksamheten fungerar.

En hotellföretagsledare har aldrig två dagar samma sak - att arbeta med människor för att betjäna människor betyder att en hotellchef är en jack of all trades - deltidsfinanschef, deltidsmatkritiker, personalchef på deltid, försäljningschef på deltid - och heltidshotellchef!

 Resultatet är en bransch som kräver att framtida ledare inom gästfrihet och turism är väl insatta i tidigare, nuvarande och framväxande ledningsmetoder. Denna kurs i International Hotel Business Management har både historiska perspektiv och diskussioner om nya trender inom en mängd olika sektorer. Vårt mål är att förse studenterna med det mest uppdaterade innehållet med avsikten att nästa generation gästfrihetsledare kommer att vara helt beredda på stora utmaningar i denna dynamiska bransch.

Var beredd att gå in i en av de mest spännande karriärer som finns - tänk dig att arbeta runt om i världen - och någon betalar dig faktiskt för att göra det! - med rätt utbildning, mycket hårt arbete och engagemang kan du få det att hända, börja resan med den här kursen idag!

Presenteras i lätt att navigera elektroniska moduler

I en serie av 10 fokuserade moduler är denna kurs utformad för att ge studenterna en djupgående inblick i praktiken av hotelldrift.

Med ämnen som sträcker sig från karriärplanering, externa krafter som påverkar industrin, hantering av mänskliga resurser och finansiella kontroller till planering och ledarskap och ledning - 14 veckors deltid eller 18 veckors heltidsstudier ger en utmärkt bas för att starta en karriär.

Efter de senaste 18 månaderna har många hotellchefer lämnat branschen och lämnat många positioner öppna. När branschen börjar återhämta sig snabbt är kandidater med internationella kvalifikationer mycket efterfrågade, ge dig själv en hjälpande hand och bli kvalificerad för att förbättra dina karriärmöjligheter.

OBS! English is the worldwide standard language in Tourism and therefore this course is presented in English, along with a detailed English / Swedish Industry terms dictionary.

ATT STUDERA INNEBÄR ATT:

- Du startar din utbildning när du vill
- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon
- Du avgör själv studietakten
- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN

Utbildningen innehåller olika moduler där du fördjupar dig inom varje område. Under studietiden har du kontakt med kursledaren om du stöter på frågor och fundering kring kursmaterialet samt vid återkoppling av dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom mail och telefon.

KURSPLAN

The Hotel Industry and You

 • What Is Hospitality Management?
 • The Manager’s Role in the Hospitality Industry
 • Why Study in a Hospitality Management Program?
 • Employment Opportunities
 • Planning a Career
 • The Meaning of Work
 • Employment as an Important Part of Your Education
 • Profiting from Work Experience
 • Getting a Job
 • Getting in the Door
 • Employment at Graduation
 • Goals and Objectives: The Strategy of Job Placement
 • The Outlook for Hospitality
 • Globalization
 • Summary
 • Key Words and Concepts
 • Review Questions & Submissions
 • Course Work Submissions

Forces Affecting Growth & Change

 • Managing Change Demand
 • The Changing Age Composition of Our Population
 • Diversity and Cultural Change
 • Supply
 • Land and Its Produce           -
 • Labour
 • Workforce Diversity
 • The Impact of Labour Scarcity
 • Summary
 • Key Words and Concepts
 • Review Questions & Submissions
 • Course Work Submissions

Forces Shaping The Hotel Industry 

 • The Economics of the Hotel Business
 • A Cyclical Business
 • Hotel Cycles and Financial Performance
 • RevPAR
 • Hotels as Real Estate
 • International Hotel Development
 • Private Equity Investments
 • The Securitization of the Hotel Industry
 • Hazards of Public Ownership
 • Dimensions of the Hotel Investment Decision
 • Financial - An Operating Business
 • Segmentation: For Guests or Developers?
 • Management Companies
 •  Asset Management
 • Entrepreneurial Opportunities
 • Summary
 • Key Words and Concepts
 • Review Questions & Submissions
 • Course Work Submissions

Competition in the Hotel Industry

 • The Conditions of Competition
 • A Fragmented Market - A Cyclical Market -Cost Structure - Securitization
 • Technological Revolution
 • The Marketing Mix in Lodging
 • Competitive Tactics
 • Product in a Segmented Market
 • Food Service -Other Services and Amenities
 • Systemwide Services
 • Price and Pricing Tactics
 • Yield Management
 • Place—and Places
 • Location - Distribution Channels
 • Promotion: Marketing Communication
 • Advertising in Mass Media Advertising on the Internet
 • Sales Promotion
 • Summary
 • Key Words and Concepts
 • Review Questions & Submissions
 • Course Work Submissions

 • Management – a New Way of Thinking
 • Management and Supervision
 • The Economizing Society
 • The Managerial Revolution
 • Taylor: The Work Process Focus      
 • Fayol: Administrative Management
 • Human Relations: Work as a Social Process - Implications for the Modern Hospitality Manager
 • Management: A Dynamic Force in a Changing Industry
 • Statler: The First “National” Hospitality System - Stouffer’s Modern Management Techniques
 • The Building of Complex Hospitality Systems
 • What Is Management?
 • What Is Our Business?        
 • In Business for Yourself?
 • Summary
 • Key Words and Concepts
 • Review Questions
 • Internet Exercises

Planning in Hospitality Management 

 • Why Study Planning?
 • Planning in Organizations
 • Some Planning Concepts
 • Goal Setting
 • Characteristics of Well-Thought-Out Goals - Goal Congruence
 • Goals and Policies
 • Planning in Operations
 • Strategic Issues - From Strategy to Tactics
 • The Individual Worker as Planner
 • Planning as a Personal Process
 • Long-Range Planning Tools
 • Return on Investment - Cost-Benefit Analysis
 • Summary
 • Key Words and Concepts
 • Review Questions
 • Internet Exercises

Organization in the Hospitality Industry 

 • Authority: The Cement of Organizations
 • The Basis of Authority           -Authority and Responsibility-Authority: A Summary
 • Departmentalization
 • The Delegation of Authority -Span of Control- Bases for Departmentalization
 • Line and Staff
 • Line Management
 • Staff Support
 • Issues in Organizing
 • Functional Staff Authority -Increasing the Span of Control: Empowering Managers
 • Committees                             Bureaucracy
 • Ad Hocracy
 • Summary
 • Key Words and Concepts
 • Review Questions
 • Internet Exercises

Human Resource Management within the Hospitality Industry 

 • Issues in Human Resources Management Fitting People to Jobs
 • Job Descriptions
 • Recruiting
 • Internal Sources - External Sources
 • Segmenting the Employee Market
 • Selection and Employment
 • Selection  
 • Orientation
 • Training
 • Management Training        
 • On the Job Training - Everybody gets trained
 • Retaining Employees
 • Staff Planning
 • Job and Work Needs            
 • Part Time Employees          
 • Computerized Scheduling
 • Summary
 • Key Words and Concepts
 • Review Questions
 • Internet Exercises

Control in Hospitality Management

 • The Importance of Control
 • Control and the “Cybernetic Loop”
 • Control Through Management Action Characteristics of Control Systems
 • Tools for Control
 • Financial Accounting
 • Managerial Accounting
 • Decision Accounting
 • Summary
 • Key Words and Concepts
 • Review Questions
 • Internet Exercises

Leadership and directing in Hospitality Management

 • Leadership as Viewed by Social Scientists
 • Relationship to Other Management Functions
 • Why People Follow Up
 • Necessity as Work Motivation Advantage as Work Motivation
 • Personal Satisfaction as Work Motivation
 • Independence as Work Motivation
 • Money as Work Motivation
 • Company Policy as Work Motivation
 • Does Happiness Lead to Productivity?
 • Leadership Theories
 • Three Important Elements of Modern Leadership Participation
 • Communication
 • Barriers to Communication Gateways to Communication
 • The Elements of Leading and Directing
 • Leadership and Change
 • Developing Your Own Leadership Style Summary
 • Key Words and Concepts
 • Review Questions
 • Internet Exercises

ACCESS

Från det att du börjar studera en kurs har du tillgång till materialet under ett år.

CERTIFIERAD
När du gjort alla övningar och inlämningsuppgifter samt avklarat examen skickar vi dig ett Certifikat.
KUNDNÖJDHET
Vi är lyhörda för våra kunders omdömen och kommer därför att maila dig en kort enkät efter avslutad kurs.

KURSPORTALEN

Du läser utbildningen i vår kursportal när du vill. Där finns skärminspelade föreläsningar, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Du gör allt i kursportalen.

MÅLGRUPP

Utbildningen är gjord för dig som vill studera var du vill, när du vill och hur du vill. Du har tillgång till kursmaterialet oavsett teknikplattform, t ex stationär dator, laptop, surfplatta eller mobiltelefon. Eftersom utbildningen bedrivs i din valda studietakt går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete. Du väljer också själv när du vill starta utbildningen. Inga förkunskaper behövs om det inte anges att du måste ha läst en viss modul eller kurs innan.

EXAMEN

Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete har du uppnått kraven för Certificate in Hotel Business Management.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Här ovan hittar du en detaljerad kursplan. Du får tillgång till skärminspelade föreläsningar, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Övningsuppgifterna är till för att du ska träna med nyss genomgånget material. Dessa skickas inte in. Inlämningsuppgifterna skickas in för granskning av vår personal och sedan får du återkoppling på dessa. 

Du läser i valfri studietakt men om heltid ca 12 veckor.

KURSAVGIFT

Kursavgiften för utbildningen är 23 000 kr inkl moms. Betalning i förskott mot faktura med 2 300 kr inkl moms per modul eller hela utbildningen mot en faktura. Delbetalning under 12 månader ej möjligt.

I kursavgiften ingår:
- Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom skärminspelade föreläsningar
- Övningsuppgifter
- Inlämningsuppgifter
- Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning
- Utfärdande och utskick av examensbevis

SUPPORT

Om du under dina studier stöter på frågor eller problem kan du maila på support@academyonline.se så hjälper vi dig.

FRÅGOR

Om du har frågor innan du gör din anmälan maila dessa till support@academyonline.se
Du kan också ringa på 0775-544000 vx.

ANMÄLAN

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret nedan eller via mail till support3@academyonline.se
Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.