Diplomerad

Genuspedagog

Om utbildningen

Den här utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med barn och unga utifrån ett normkritiskt genusperspektiv. Det läggs ett särkilt fokus på arbete inom förskolan och skolan men utbildningen passar även dig som möter barn och unga i andra sammanhang för din yrkesövning.  

Vår utbildning till diplomerad genuspedagog utvecklar dina kunskaper om diskrimineringsgrunderna med ett särskilt fokus på kön, genus och könsidentitet.  

Du får genom utbildningen kunskaper om värdegrundsarbete i praktiken, aktuella frågor som påverkar skapandet av socialt kön (genus) exempelvis machokultur, sex, samlevnad och samtycke samt hederskultur. 

I utbildningen ges du möjlighet att utveckla normkritiskt tänkande och få en större förståelse för hur vi skapar ett samhälle där fler känner sig inkluderade.  

I utbildningen fördjupas dina kunskaper om värdegrundsarbete, jämställdhetsfrågor historiskt och idag utifrån feministiskt teoribildning, driva förändringsprocesser, pedagogik, läroplansteori, samtalsmetodik, konflikthantering och konfliktlösning.  

Utbildningen omfattar om heltidsstudier ca 5 veckor.

 

Anmälan

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret. Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.  Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

Har du frågor innan du anmäler dig maila till support@academyonline.se 


Betalning

Avgiften för utbildningen till diplomerad Genuspedagog är 11 900 kr. Du kan betala på tre olika sätt. Hela avgiften på en faktura. Per modul i förskott för 2 380 kr. Delbetalning i 12 månader för 1 200 kr per månad. Alla avgifter är inklusive moms. 

I priset ingår

  • Skärminspelade föreläsningar och bilder
  • Övningsuppgifter
  • Inlämningsuppgifter
  • Kontinuerlig support via mejl och forum 
  • Utfärdande och utskick av certifikat/diplom
 

 

Huvudlärare
Emilia Friberg
Legitimerad ämneslärare
Lärarexamen på mastersnivå
Två fil.kand. inom humaniora
Handledare
Cirkelledare

 

Access

Du har tillgång till var och en av modulerna i din utbildning i ett år, från det att du har påbörjat respektive modul.

Certifikat | Diplom

Efter genomförd och fullt betald utbildning, med godkänt resultat på samtliga inlämningsuppgifter, får du ett certifikat eller diplom. 

Recensioner

Vi är lyhörda för våra studenters omdömen. Efter genomförd utbildning ber vi dig svara på en kort utvärdering som ligger i kursportalen.

Education Made Easy