Frågor & svar

Vad innebär certifiering/diplomering?

Certifierad kan man bli man om man genomfört en utbildning som tillhandahåller certifiering om man klarat de tester som visar på en viss kompetensnivå. Certifiering används för att visa att en person uppnått en viss grad av kunskap inom det aktuella området. Certifieringen hos oss utförs av våra kvalificerade och kompetenta lärare.

Diplomerad blir man genom att gå en utbildning där man får ett diplom. Ett diplom intygar att du har gjort en utbildning och att du varit närvarande.

 Erbjuder ni CSN?

Tyvärr är inte våra utbildningar CSN-berättigade.

 På vilka olika sätt kan jag betala min utbildning?

  • Betalning i förskott inför varje modul.
  • Hela utbildningen mot en faktura.
  • Avbetalning under 12 månader.
  • Lån via vår samarbetspartner Lendo.
Hur länge har jag tillgång till utbildningsmaterialet?
Du har tillgång till var och en av modulerna i ett år från det att du påbörjar den.

 

Om du har frågor som inte besvaras på denna sida kontakta oss på support@academyonline.se