CERTIFIERAD FASTIGHETSTEKNIKER

Som fastighetstekniker är du en specialist med ansvar för drift och underhåll av fastighetens tekniska system. De fastigheter som byggs idag i Sverige är mycket teknikutvecklade och tekniken utvecklas ständigt. Det framtida hållbara samhället ställer helt andra och högre krav på våra fastigheter.

Att arbeta som fastighetstekniker innebär ett stort ansvar för skötseln av de olika system som finns i fastigheten. I ditt dagliga arbete ser du till att dessa system fungerar som fastighetsägaren vill och utifrån hyresgästens förväntningar. Du bör ha social kompetens och ha ett bra kundbemötande och samtidigt vara fastighetsägarens ansikte utåt.

Fastighetsbranschen behöver utbildade och kompetenta tekniker. Det finns mycket goda möjligheter till arbete inom yrket.
Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

ATT STUDERA TILL FASTIGHETSTEKNIKER INNEBÄR ATT:

- Du startar din utbildning när du vill
- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon
- Du avgör själv studietakten
- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar vår kursledare. Du kommer att få ta del av skärminspelade föreläsningar i Powerpoint.

Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter och inlämningsuppgifter som skickas in för granskning av vår personal som därefter ger dig feedback

I kursportalen finns det ett Forum där du kan diskutera och fråga andra kursdeltagare och lärarna om kursinnehållet. Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chat, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

KURSPLAN

ENERGIBALANS

 • Klimatutvecklingen
 • Sveriges Energiförsörjning
 • Internationell Energiförsörjning
 • EU:s 2020 – mål om klimat och energi
 • Energianvändningen i Sverige
 • Övningsuppgifter
TEST 1

BYGGNADSTEKNIK

 • Klimatutvecklingen
 • Sveriges Energiförsörjning
 • Internationell Energiförsörjning
 • EU:s 2020 – mål om klimat och energi
 • Energianvändningen i Sverige
 • Övningsuppgifter
TEST 1

UPPVÄRMNING

 • Värmesystem
 • Fjärr- och närvärmesystem
 • Värmepumpssystem
 • Dimensionering av värmesystem
 • Solenergi
 • Övningsuppgifter

TEST 3

ENERGIOPTIMERING

 • Energieffektiva Åtgärder
 • Driftoptimering
 • Styr och Övervakning
 • Luftbehandling & Ventilation
 • Inneklimat
 • Övningsuppgifter

TEST 4

BIOENERGI

 • Bioenergins roll i energisystemet
 • Bioenergi, från avverkning till förbränning.
 • Bioenergins tekniska, ekonomiska förutsättningar och konsekvenser
 • Drift av bioenergianläggningar
 • Övningsuppgifter

TEST 5

ENERGIDEKLARATION

 • Energideklaration
 • Energieffektivisering
 • Normalisering
 • Besiktningen & Checklista
 • Övningsuppgifter

TEST 6
Certifieringsprov

ACCESS

Från det att du börjar studera en kurs har du tillgång till materialet under ett år.

CERTIFIERAD

När du gjort alla övningar och inlämningsuppgifter samt avklarat examen skickar vi dig ett Certifikat

KUNDNÖJDHET

Vi är lyhörda för våra kunders omdömen och kommer därför att maila dig en kort enkät efter avslutad kurs.

KURSPORTALEN

Du läser utbildningen i vår kursportal när du vill. Där finns skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Du gör allt i kursportalen inkl examensarbetet.

MÅLGRUPP

Utbildningen är gjord för dig som vill studera var du vill, när du vill och hur du vill. Du har tillgång till kursmaterialet oavsett teknikplattform,

t ex stationär dator, laptop, surfplatta eller mobiltelefon. Eftersom utbildningen bedrivs i din valda studietakt går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete. Du väljer också själv när du vill starta utbildningen.

Förkunskaper:

- Du bör ha Matematik 2 eller motsvarande
- Du bör ha Svenska 1 eller motsvarande
- Du bör ha Engelska 5 eller motsvarande
- Du bör ha praktisk Ellära eller motsvarande

EXAMEN

Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete har du uppnått kraven för Certifierad Fastighetstekniker.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Här ovan hittar du en detaljerad kursplan. Du får tillgång till skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Övningsuppgifterna är till för att du ska träna med nyss genomgånget material. Dessa skickas inte in. Inlämningsuppgifterna skickas in för granskning av vår personal och sedan får du återkoppling på dessa. D

Du läser i valfri studietakt men om heltid ca 6 veckor.

KURSAVGIFT

Kursavgiften för utbildningen till Certifierad Fastighetstekniker är 19 000 kr inkl. moms. Betalning i förskott mot faktura med 3167 kr inkl moms per modul eller hela utbildningen mot en faktura. Delbetalning under 12 månader möjlig a 1708 kr/månad.


I kursavgiften ingår:

- Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom filmer och skärminspelningar
- Övningsuppgifter
- Inlämningsuppgifter
- Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning
- Utfärdande och utskick av examensbevis

SUPPORT

Om du under dina studier stöter på frågor eller problem kan du maila på support@academyonline.se så hjälper vi dig.

FRÅGOR

Om du har frågor innan du gör din anmälan maila dessa till support@academyonline.se
Du kan också ringa på 0775-544000 vx.

ANMÄLAN

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret nedan eller via mail till support3@academyonline.se
Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.