DIPLOMERAD ELEV- OCH LÄRARASSISTENT

Vill du arbeta i skolan som ett stöd för elever och lärare? Då är det denna utbildning du letar efter.

Vår utbildning till Diplomerad Elev- och Lärarassistent utvecklar dina kunskaper kring barn, ungdomar och vuxna med olika funktionsnedsättningar i förskolan, skolan och samhället.

I utbildningen utvecklas din förmåga att möta barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning med respekt och arbeta utifrån ett inkluderande förhållningssätt med utgångspunkt i en demokratisk värdegrund, mänskliga rättigheter och Barnkonventionen.

I utbildningen fördjupas också dina kunskaper kring olika funktionsnedsättningar och hur vi kan arbeta för att möta och kommunicera med barn, ungdomar och vuxna i olika verksamheter, så att de kan utvecklas så långt det är möjligt. Utbildningen ger dig också en god inblick i lärarens arbete och hur du som elevassistent och lärarassistent kan vara ett stöd i klassrummet.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

Poddlänk:

https://soundcloud.com/familjebalanspodden/118-utbildning-av-elev-och-lararassistenter-ellinor-wikma...


ATT STUDERA TILL ELEV- OCH LÄRARASSISTENT INNEBÄR ATT:

- Du startar din utbildning när du vill
- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon
- Du avgör själv studietakten
- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar vår kursledare. Du kommer att få ta del av skärminspelade föreläsningar i Powerpoint.

Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter och inlämningsuppgifter som skickas in för granskning av vår personal som därefter ger dig feedback.

I kursportalen finns det ett Forum där du kan diskutera och fråga andra kursdeltagare och lärarna om kursinnehållet. Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chat, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

KURSPLAN

• Lärare
• Elevassistent
• Lärarassistent
• Specialpedagogik?
• Specialpedagogikens historik
• Specialpedagogikens utveckling
• Speciallärare och specialpedagog
• Skolans historia
• Elever i behov av stöd
• Lagar och riktlinjer
• Salamancadeklaration
• Övningsuppgifter
• Inlämningsuppgift

• Pedagogiska teorier
• Sociokulturell teori
• Behaviorism
• Kognitivism
• Inlärningstyper
• Specialpedagogiska teorier
• Övningsuppgifter
• Inlämningsuppgift

• Diagnoser
• Utvecklingsstörning
• Downs syndrom
• Neuropsykiatriska funktionshinder
• Autism
• Aspbergers syndrom
• ADHD och ADD
• Tourettes syndrom
• Dyslexi
• Dyskalkyli
• Övningsuppgifter
• Inlämningsuppgift

• Psykiska funktionshinder
• Tvångssyndrom/OCD
• Depressioner
• Fysiska funktionshinder
• Förvärvad hjärnskada
• Traumatisk hjärnskada
• Cerebral Pares
• Synnedsättning
• Hörselnedsättning
• Övningsuppgifter
• Inlämningsuppgift

• Vad är kommunikation?
• Språk och kommunikation
• Kommunikationsmodell
• Barns lek
• Tydliggörande pedagogik
• Övningsuppgifter
• Inlämningsuppgift

• Söka arbete som elevassistent
• Söka arbete som lärarassistent
• Anställningsintervju
• Första tiden på arbetet
• Personligt brev
• Övningsuppgifter
• Inlämningsuppgift

• Professionellt förhållningssätt
• Människosyn
• Syn på vår yrkesroll
• Anmälningsplikt
• Aggressivitet, hot och våld
• Lågaffektivt bemötande
• Övningsuppgifter
• Inlämningsuppgift

• Vad har vi lärt oss?
• Sammanfattning av utbildningen
• Fördjupningsuppgift
• Genomgång av sluttentamen
• Sluttentamen

• Åtgärdsprogram
• Svenska som andraspråk
• Kommunikativa hjälpmedel
• Kognitiva hjälpmedel
• Taktila hjälpmedel
• Övningsuppgifter
• Inlämningsuppgift

• Kränkande behandling
• Skolans ansvar
• Konflikthantering
• Samtalsmetodik
• Konflikter i personalgruppen
• Konfliktstilar
• Utmaningar i arbetet
• Övningsuppgifter
• Inlämningsuppgift

ACCESS

Från det att du börjar studera en kurs har du tillgång till materialet under ett år.

CERTIFIERAD

När du gjort alla övningar och inlämningsuppgifter samt avklarat examen skickar vi dig ett Certifikat

KUNDNÖJDHET

Vi är lyhörda för våra kunders omdömen och kommer därför att maila dig en kort enkät efter avslutad kurs.

KURSPORTALEN

Du läser utbildningen i vår kursportal när du vill. Där finns skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Du gör allt i kursportalen inkl examensarbetet.

MÅLGRUPP

Utbildningen är gjord för dig som vill studera var du vill, när du vill och hur du vill. Du har tillgång till kursmaterialet oavsett teknikplattform,
t ex stationär dator, laptop, surfplatta eller mobiltelefon. Eftersom utbildningen bedrivs i din valda studietakt går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete. Du väljer också själv när du vill starta utbildningen. Inga förkunskaper behövs om det inte anges att du måste ha läst en viss modul eller kurs innan.

EXAMEN

Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete har du uppnått kraven för Diplomerad Elev- och Lärarassistent

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Här ovan hittar du en detaljerad kursplan. Du får tillgång till skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Övningsuppgifterna är till för att du ska träna med nyss genomgånget material. Dessa skickas inte in. Inlämningsuppgifterna skickas in för granskning av vår personal och sedan får du återkoppling på dessa. Du läser i valfri studietakt men om heltid ca 7 veckor.

KURSAVGIFT

Kursavgiften för utbildningen till Diplomerad Elev- och Lärarassistent är 16 500 kr inkl. moms. Betalning i förskott mot faktura med 1 750 kr inkl moms per modul eller hela utbildningen mot en faktura.

I kursavgiften ingår:
- Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom skärminspelningar
- Övningsuppgifter
- Inlämningsuppgifter
- Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning
- Utfärdande och utskick av examensbevis

SUPPORT

Om du under dina studier stöter på frågor eller problem kan du maila på support@academyonline.se så hjälper vi dig.

FRÅGOR

Om du har frågor innan du gör din anmälan maila dessa till support@academyonline.se
Du kan också ringa på 0775-544000 vx.

ANMÄLAN

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret nedan eller via mail till support3@academyonline.se
Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.