CERTIFIERAD EKONOMICHEF

En ekonomichef ansvarar för arbetet på ekonomiavdelningen och har en viktig nyckelroll i vidareutvecklingen av företaget/bolaget/organisationen eller myndigheten.

Ekonomichefer leder arbetet med att ta fram ekonomiska planer, utredningar och styr- och kontrollsystem för att följa upp verksamheten. Att sätta upp en årsbudget och arbeta med att ta fram olika prognoser hör också till arbetsuppgifterna. Som ekonomichef är man ofta även ansvarig för deklaration och skattefrågor. Utbildningen avser att med teori och praktiska exempel ge dig förutsättningar att arbeta som ekonomichef. Du kommer bland annat få lära dig hur ekonomichefens arbete påverkar företagens utveckling, och även anpassa chefsrollen utifrån företagets specifika mål. Utbildningen riktar sig till dig som har en grundförståelse för ekonomi och är redo för att ta nästa kliv i karriären.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

ATT STUDERA TILL EKONOMICHEF INNEBÄR ATT:

- Du startar din utbildning när du vill
- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon
- Du avgör själv studietakten
- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar våra lärare med olika specialområden. Du kommer att få se korta filmer med våra föreläsare som presenterar sig själva och respektive ämne samt med tal skärminspelade föreläsningar i Powerpoint.

Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter och inlämningsuppgifter som skickas in för granskning av vår personal som därefter ger dig feedback. Du kan också kontrollera din kunskapsnivå genom att svara på diagnostiska test.

I kursportalen finns det ett Forum där du kan diskutera och fråga andra kursdeltagare och lärarna om kursinnehållet. Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chat, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

KURSPLAN

EKONOMI

FÖRELÄSNING Budget

·       Varför budgeterar man?

·       Resultatbudget

·       Likviditetsbudget

·       Övningsuppgift

·       Inlämningsuppgift

FÖRELÄSNING Bokföring och bokslut

·       Baskontoplanen

·       Debet och kredit

·       Bokföring med moms

·       Momsredovisning

·       Kreditfakturor

·       Övningsuppgifter bokföring

·       Inlämningsuppgift

·       Bokslutstablå

·       Periodisering

·       Bokslutsdispositioner

·       Resultaträkning

·       Balansräkning

·       Resultatrapport

·       Balansrapport

·       Övningsuppgifter bokslut

·       Inlämningsuppgift

FÖRELÄSNING Kalkylering

·       Kalkylering

·       Inköpskalkyler

·       Investeringskalkyler

·       Självkostnadskalkyler

·       Bidragskalkyler

·       Övningsuppgifter kalkyler

·       Inlämningsuppgift

FÖRELÄSNING Controlling

·       Kassaflödesanalys

·       Nyckeltal

·       Övninguppg.

·       Inlämningsuppgift 

·       Intäktssidan

·       Kostnadssidan

·       Mål och delmål

·       Övningsuppgift

·       Internkommunikation

·       Produktionskostnader

·       Företagsspecifika nyckeltal

·       Övningsuppgift

·       Vilka kostnader som förtjänar uppmärksamhet

·       Hur ofta man bör följa upp kostnader

·       Varför kostnader avviker

·       Lönsamhet

·       Inlämningsuppgift


LÖN

FÖRELÄSNING

·       Löneavdelningens roll

·       Sekretess

·       Sjukfrånvaro

·       Rehabilitering

·       Friskvård och Företagshälsovård

·       Social Hållbarhet

·       Övningsuppgift

·       Personalkategorier

·       Lönerevision

·       Pension

·       Försäkringar

·       Tjänstledighet

·       Övningsuppgift

·       Chefsansvar

·       Grundlönelista

·       Arbetstider och Tidsredovisning

·       Attest och Chefssupport

·       Avvikelser

·       Ledighet

·       Reseräkning och Traktamente

·       Arbetstidsförkortning och Flex

·       Övertid

·       Semesterplanering

·       Inlämningsuppgift


JURIDIK

FÖRELÄSNING Arbetsrätt

·       Arbetsmarknadens parter

·       Medbestämmande (MBL)

·       LAS

·       Kollektivavtal

·       Övningsuppgift

·       Anställningsformer

·       Anställningsavtalet

·       Anställningens upphörande

·       Övningsuppgift

·       Arbetsmiljö

·       Diskriminering

·       Inlämningsuppgift

FÖRELÄSNING Associationsrätt

·       Aktiebolag

·       Enskild firma

·       Handelsbolag

·       Kommanditbolag

·       Ekonomisk förening

·       Företagsbeskattning

·       Bokföringslagen

·       Årsredovisningslagen

·       Handelslagar

·       Dataskyddsförordningen

·       Övningsuppgift

·       inlämningsuppgift

 FÖRELÄSNING Avtalsrätt

·       Avtalets innehåll

·       Innebörd av att ingå avtal

·       Firmateckningsrätt

·       Fullmakt

·       Köplagarnas tillämpning

·       Avtalsbrotten dröjsmål och fel

·       Avlämnande och riskövergång

·       Påföljder vid avtalsbrott

·       Övningsuppgift

·       inlämningsuppgift

FÖRELÄSNING Marknadsrätt

·       Marknadsföringsrätt

·       Konkurrensrätt

·       Övningsuppgift

FÖRELÄSNING Fordringsrätt

·       Fordrans uppkomst

·       Förpliktelser

·       Utebliven eller sen betalning

·       Invändningsrätt

·       Skuldebrevsrätt

·       Betalning av fordran

·       Kvittningsbegreppet

.   Inlämningsuppgift

MARKNADSFÖRING

FÖRELÄSNING 

Organisation och ledarskap

·       Vad är en organisation?

·       Organisationsformer

·       Övningsuppgift

·       Ledarskap

·       Gruppen

·       Motivation

·       Företagskultur & ansvar

·       Övningsuppgift

·       Inlämningsuppgift

FÖRELÄSNING Marknadsföring

·       Affärsidé

·       Affärsplan

·       SWOT

·       Kundtyper

·       Försäljning

·       Sociala medier

·       Övningsuppgift

·       Vilka är dina kunder?

·       Varumärkesbyggande

·       Logotyp

·       Övningsuppgift

.   Inlämningsuppgift

ACCESS

Från det att du börjar studera en kurs har du tillgång till materialet under ett år.

CERTIFIERAD

När du gjort alla övningar och inlämningsuppgifter samt avklarat examen skickar vi dig ett Certifikat

KUNDNÖJDHET

Vi är lyhörda för våra kunders omdömen och kommer därför att maila dig en kort enkät efter avslutad kurs.

KURSPORTALEN

Du läser utbildningen i vår kursportal när du vill. Där finns skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Du gör allt i kursportalen inkl examensarbetet.

MÅLGRUPP

Utbildningen är gjord för dig som vill studera var du vill, när du vill och hur du vill. Du har tillgång till kursmaterialet oavsett teknikplattform,

t ex stationär dator, laptop, surfplatta eller mobiltelefon. Eftersom utbildningen bedrivs i din valda studietakt går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete. Du väljer också själv när du vill starta utbildningen. Inga förkunskaper behövs om det inte anges att du måste ha läst en viss modul eller kurs innan.

EXAMEN

Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete har du uppnått kraven för Certifierad Ekonomichef.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Här ovan hittar du en detaljerad kursplan. Du får tillgång till skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Övningsuppgifterna är till för att du ska träna med nyss genomgånget material. Dessa skickas inte in. Inlämningsuppgifterna skickas in för granskning av vår personal och sedan får du återkoppling på dessa.

Studietakten är valfri och varierar beroende på tidigare erfarenhet men om heltid ca 8 veckor.

KURSAVGIFT

Kursavgiften för utbildningen är 29 990 kr inkl. moms. Betalning i förskott mot faktura inför varje kursmodul med 7 498 kr inkl moms eller hela utbildningen mot en faktura. Avbetalning på 12 månader möjlig a 2 708 kr. Du måste ha slutbetalat utbildningen innan du kan få ditt Certifikat.

I kursavgiften ingår:
-Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom skärminspelningar
-Övningsuppgifter
-Inlämningsuppgifter
-Examineringsprov
-Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning
-Utfärdande och utskick av av examensbevis

SUPPORT

Om du under dina studier stöter på frågor eller problem kan du maila på support@academyonline.se så hjälper vi dig.

FRÅGOR

Om du har frågor innan du gör din anmälan maila dessa till support@academyonline.se
Du kan också ringa på 0775-544000 vx.

ANMÄLAN

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret nedan eller via mail till support3@academyonline.se
Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.