DIPLOMERAD SÄKERHETSSKYDDSCHEF

Denna yrkesutbildning är skapad för dig som skall arbeta inom säkerhetskänslig verksamhet. Utbildningen går igenom lagkraven som gäller för den som skall arbeta med säkerhetsskydd. I enlighet med Säkerhetsskyddsförordningen skall säkerhetsskyddschefen ha utbildning och kompetens inom området. Området säkerhetsskydd har betydelse för Sveriges säkerhet och den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Säkerhetsskyddschefen leder och ansvarar i området och skall bland annat analysera, planera, följa upp och dokumentera verksamhetens säkerhetsarbete. 

Inledning 

Utbildningen är anpassad för just säkerhetsskydd och ger en övergripande förståelse inom området. Vi kommer att gå igenom verksamhetskontroller, ett systematiskt och metodiskt förhållningssätt utifrån gällande lagstiftning och rådande säkerhetsläge. Utbildningen kommer att guida dig igenom dessa olika delar och rollen som säkerhetsskyddschef. 

Innehåll

Som säkerhetsskyddschef säkerställer du att verksamheten lever upp till säkerhetsskyddslagen.

Områden som kommer att beröras är:

·         Säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen

·         Säkerhetsskyddsanalys

·         Säkerhetsskyddsplan

·         Fysisk säkerhet

·         Informationssäkerhet

·         IT-säkerhet

·         Säkerhetsklass

·         Utbildning och tillsyn

·         Säkerhetsskyddad upphandling (SUA)

·         Incidenthantering och rapportering

Utbildningens målsättning

Säkerhetsskyddförordningen (2018:658) beskriver ett krav om utbildning av personal i verksamheten. Kursen utgår från dessa krav och förväntningar i sitt grundmaterial. Ytterligare övningsuppgifter och inläsningstext för den som vill fördjupa sig ytterligare kommer att finnas med i varje modul för den vetgirige.

Efter avslutad kurs skall kursdeltagaren vara insatt i säkerhetsskyddsarbetets betydelse. Att förstå innebörden och nyttan av fastställda rutiner, att övergripande leda och genomföra verksamhetens säkerhetsskyddsarbete i överstämmelse med gällande kravställning för verksamheten.

Deltagaren skall vara insatt i att:

·         För verksamheten skapa dokumentation och rapporteringssystem i säkerhetsarbetet.

·         Förstå användning och tillämpning av aktuell säkerhetsskyddslagstiftning för säkerhetsarbetet utifrån verksamheten och den föränderliga världsbilden.

·         Kunna planera utbildning, övning och kontroll i enlighet med gällande lagstiftning.

·         Genomföra en säkerhetsskyddsanalys, en omvärldsanalys och se hur en förändrad hotbild kan påverka den egna verksamheten.

·         Se rätt åtgärder på plats när situationen så kräver.

·         Se betydelsen av ett systematiskt- och metodiskt säkerhetsarbete.

Förkunskaper

Inga krav.

Men rekommenderat är

Att vara insatt i svensk lagstiftning, ledarskap och organisations frågor.

Ett akademiskt förhållningssätt till studier, med ett kritisk-analytiskt förhållningssätt.

En del extra material kommer att vara på engelska som textdokument och videoklipp. Detta material är dock inte nödvändiga för att klara kursen. Det finns med för den som vill djupdyka i något ämne.

Målgrupp

Utbildning för dig som vill bli Diplomerad Säkerhetsskyddschef.

För dig som redan arbetar med säkerhet och vill fördjupa dina kunskaper inom ämnet säkerhetsskydd.

Eller för dig som vill ta nästa steg i din karriär och arbeta som säkerhetsskyddschef eller biträdande roll inom säkerhetskänslig verksamhet, i enlighet med gällande lagstiftning.

För dig som vill jobba som:

·         Säkerhetsskyddschef

·         Säkerhetsskyddsansvarig

·         Biträdande chefer inom säkerhetsskyddet 

ATT STUDERA TILL SÄKERHETSSKYDDSCHEF INNEBÄR ATT:

- Du startar din utbildning när du vill
- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon
- Du avgör själv studietakten
- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar vår kursledare. Du kommer att få ta del av skärminspelade föreläsningar i Powerpoint.

Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter och inlämningsuppgifter som skickas in för granskning av vår personal som därefter ger dig feedback.

I kursportalen finns det ett Forum där du kan diskutera och fråga andra kursdeltagare och lärarna om kursinnehållet. Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chat, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

KURSPLAN

Säkerhetsskydd och lagen

 • Säkerhet och skyddsvärdet
 • Skyddsobjekt bakgrund
 • Övningsuppgift 1
 • Säkerhetsskydd och säkerhetskänslig verksamhet
 • Säkerhetsskyddslagen
 • Säkerhetsskyddsförordningen
 • Angränsande lagar, förordningar och riktlinjer
 • Övningsuppgift 2
 • Inlämningsuppgift 1Intro Säkerhetsskyddschefen

 • Rollen
 • Säkerhetsansvar i praktiken
 • Proaktiv säkerhet
 • Reaktiv säkerhet
 • Övningsuppgift 3
 • Riskminimera
 • Efterlevnadskontroll
 • QA Kvalitetsansvar
 • Dokumentera och rapportera
 • Övningsuppgift 4
 • Inlämningsuppgift 2

Krav och utförande

 • Säkerhetsskyddsanalys
 • Säkerhetsläge
 • Hotbild
 • Omvärldsanalys
 • Övningsuppgift5
 • Säkerhetsskyddsplanering
 • Planera, hantera och genomföra
 • Utvärdera & Utreda
 • Övningsuppgift 6
 • Inlämningsuppgift 3

Säkerhetsskyddsåtgärder

 • Systematiskt säkerhetsarbete
 • Fysisk säkerhet
 • Informationssäkerhet
 • Datasäkerhet
 • Personalsäkerhet
 • Övningsuppgift 7
 • Skapa säkerhetskultur
 • Samordna och samarbeta
 • Förankra säkerhetsarbetet i hela organisationen
 • Utbildning och övning
 • Säkerhetsskyddad upphandling
 • Incidenthantering och rapportering
 • Övningsuppgift 8
 • Inlämningsuppgift 4
 • Sluttentamen

ACCESS

Från det att du börjar studera en kurs har du tillgång till materialet under ett år.

DIPLOMERAD
När du gjort alla övningar och inlämningsuppgifter samt avklarat examen skickar vi dig ett Diplom.
KUNDNÖJDHET
Vi är lyhörda för våra kunders omdömen och kommer därför att maila dig en kort enkät efter avslutad kurs.

KURSPORTALEN

Du läser utbildningen i vår kursportal när du vill. Där finns skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Du gör allt i kursportalen inkl examensarbetet.

MÅLGRUPP

Utbildningen är gjord för dig som vill studera var du vill, när du vill och hur du vill. Du har tillgång till kursmaterialet oavsett teknikplattform, t ex stationär dator, laptop, surfplatta eller mobiltelefon. Eftersom utbildningen bedrivs i din valda studietakt går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete. Du väljer också själv när du vill starta utbildningen. Inga förkunskaper behövs om det inte anges att du måste ha läst en viss modul eller kurs innan.

EXAMEN

Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete har du uppnått kraven för Diplomerad Säkerhetsskyddschef.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Här ovan hittar du en detaljerad kursplan. Du får tillgång till skärminspelade föreläsningar, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Övningsuppgifterna är till för att du ska träna med nyss genomgånget material. Dessa skickas inte in. Inlämningsuppgifterna skickas in för granskning av vår personal och sedan får du återkoppling på dessa.

Du läser i valfri studietakt men om heltid ca 10 dagar.

KURSAVGIFT

Kursavgiften för utbildningen till Diplomerad Säkerhetsskyddschef är 22 500 kr inkl. moms. Betalning i förskott mot faktura med 5 625 kr inkl moms per modul eller hela utbildningen mot en faktura. Delbetalning under 12 månader möjlig a 2 083 kr/månad.

I kursavgiften ingår:
- Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom skärminspelade föreläsningar
- Övningsuppgifter
- Inlämningsuppgifter
|- Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning
- Utfärdande och utskick av examensbevis

SUPPORT

Om du under dina studier stöter på frågor eller problem kan du maila på support@academyonline.se så hjälper vi dig.

FRÅGOR

Om du har frågor innan du gör din anmälan maila dessa till support@academyonline.se
Du kan också ringa på 0775-544000 vx.

ANMÄLAN

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret nedan eller via mail till support3@academyonline.se
Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.