CERTIFIERAD SÄKERHETSCHEF

Denna utbildning spänner över en bred front, med inriktning för dig som vill bli certifierad Säkerhetschef.

·         Områden som kommer att beröras är främst: 

 • Security Management

 Med viktiga delområden som:

·         Risk Management

·         Compliance Management

·         Health and Safety Management

·         Emergency Management

Utbildningen kommer att leda till ditt nästa karriärsmål som säkerhetschef.

Under utbildningen ges möjlighet att analysera, reflektera och diskutera kring det egna säkerhetsarbetet.

Efterfrågan på kunniga och professionella säkerhetschefer är ökande och ständig. Med denna utbildning får du verktygen att lösa uppgifterna som säkerhetschef, men också metoderna att göra djupdyk i ämnen som engagerar dig över tid.

Din roll som säkerhetschef är viktig. Ansvarsområdet är dynamiskt, säkerhetslägen förändras. Du som säkerhetschef måste hålla dig uppdaterad och införstådd i ett brett spektrum av ämnen. Du kommer att behöva anpassa dina metoder och coacha ditt säkerhetsteam för att skydda verksamheten på bästa sätt.

Men andra ord, säkerhetschefen måste vara väl på läst och insatt, hålla fokus på flera olika områden samtidigt. Säkerhetschefen måste också veta hur och vart man hämtar de senaste och mest aktuella verktygen för att arbeta med säkerheten dynamiskt och systematiskt.

Utbildningen kommer att guida dig igenom dessa olika delar och rollen som säkerhetschef.

Den här grundläggande utbildningen ger dig möjligheten att undersöka, mäta och att se nya vinklar i ditt säkerhetsarbete. För att på så vis kunna utveckla och hålla skyddet uppdaterat i takt med en föränderlig värld.

Innehåll

Att arbeta systematiskt och metodiskt, med tydliga arbetsmetoder och duktiga medarbetare kommer att vara avgörande för den kvalitet ni förväntas leverera.

Det är också viktigt att säkerhetschefen kan bedriva affärsmässig ledning i säkerhetsarbetet. Att se risker och mäta resultat, för att ställa dem mot nyttan och effekt. Men för den del inte hindra kärnverksamheten att löpa så smidigt som möjligt.

Vi kommer att gå igenom de olika stegen i att planera, leda och genomföra ett systematiskt säkerhetsarbete. Med mätverktyg och återkommande egenkontroller för att kvalitetssäkra det löpande arbetet.

Utbildningens målsättning

Efter avslutad utbildning skall eleven vara väl insatt i och kunna arbeta med:

·         Security & Risk Management

·         Verksamhetsstyrning

·         Systematiskt säkerhetsarbete inom fysisk-, informations-, person- och brandsäkerhet.

·         Säkerhetsjuridik

·         Ledningssystem, dokumentation och rapport.

·         Extern och internutredning, samt proaktivt och reaktivt säkerhetsarbete

·         Krishantering

·         Affärsmässig säkerhetslösning

Att planera, leda och genomföra verksamhetens säkerhets- och riskhanteringsarbete, samt att följa upp verksamheten genom efterlevnadskontroll.

Att för verksamheten skapa dokumentation och rapporteringssystem i säkerhetsarbetet.

Införstådd i användning och tillämpning av aktuell lagstiftning för säkerhetsarbetet utifrån verksamheten intressen.

Kunna leda ett effektivt säkerhetsteam och förstå vikten av kärnverksamhetens betydelse och hur man på ett kostnadseffektivt sätt kan bedriva kvalitativt säkerhetsarbete.

Förkunskaper

Inga krav.

Men rekommenderat är

Några års erfarenhet inom säkerhetsarbete, kanske som säkerhetssamordnare eller säkerhetschef.

Att vara väl insatt i

·         Svensk lagstiftning

·         Ledarskap och organisation.

Ett akademiskt förhållningssätt till studier. Med ett kritisk-analytiskt förhållningssätt.

En del extra material kommer att vara på engelska som textdokument och videoklipp. Detta material är dock inte nödvändiga för att klara kursen. Det finns med för den som vill djupdyka i något ämne.

Målgrupp

För dig som redan arbetar med säkerhet och vill fördjupa dina kunskaper inom ämnet säkerhetschef.

Eller för dig som vill ta nästa steg i din karriär och arbeta som säkerhetschef inom privat eller offentlig verksamhet.

För dig som vill jobba som Säkerhetschef. Eller för dig som i dag arbetar och vill utveckla dina kunskaper.


Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

ATT STUDERA TILL CERTIFIERAD SÄKERHETSCHEF INNEBÄR ATT:

- Du startar din utbildning när du vill
- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon
- Du avgör själv studietakten
- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar våra lärare med olika specialområden.

Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter och inlämningsuppgifter som skickas in för granskning av vår personal som därefter ger dig feedback.

I kursportalen finns det ett Forum där du kan diskutera och fråga andra kursdeltagare och lärarna om kursinnehållet. Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chat, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

KURSPLAN

Intro Säkerhetschef

 • Säkerhet och tillgångar
 • Säkerhetsbranschens bakgrund
 • Övningsuppgift 1
 • Säkerhetschef i praktiken
 • Säkerhetschefens roll
 • Hot- och Riskbilden
 • Kravställare
 • Konkret utföranden
 • Systematiskt säkerhetsarbete
 • Affärsmannaskap
 • Övningsuppgift 2
 • Inlämningsuppgift 1

Ansvar och Förväntningar

 • Säkerhetschefens ansvar
 • Systematiskt säkerhetsarbete
 • Proaktivt och reaktivt säkerhetsarbete
 • Övningsuppgift 3
 • Riskminimera
 • Compliance Management
 • Efterlevnadskontroll
 • QA Kvalitetsansvar
 • GDPR
 • Dokumentera och rapportera
 • Övningsuppgift 4
 • Inlämningsuppgift  2

Säkerhetschefens roll

 • Security Management
 • Risk Management
 • Övninguppgift 5
 • Planera, hantera och genomföra
 • Utvärdera & Utreda
 • Övningsuppgift 6
 • Inlämningsuppgift 3

Ledarskap

 • Systematiskt säkerhetsarbete
 • Verksamhetsstyrning och Planering
 • Fysisk säkerhet
 • Brandskydd
 • Arbetsmiljö
 • Informationssäkerhet
 • Cybersäkerhet
 • Organisation – Ekonomi
 • Övningsuppgift 8
 • Skapa säkerhetskultur
 • Skapa ett säkerhetsteam
 • Samordna och samarbeta - Projektledning
 • Förankra säkerhetsarbetet i hela organisationen
 • Presentationsteknik
 • Tydliga riktlinjer och policy
 • Övningsuppgift 9
 • Inlämningsuppgift

Juridik

 • Lagar & Förordningar
 • Allmän juridik säkerhetsområdet
 • Myndighetskrav
 • Utredning och Straffrätt
 • Övningsuppgift 10
 • Bra juridik för säkerhetschefen
 • Övningsuppgift 11
 • Inlämningsuppgift 5

Proaktivt- & Reaktivtarbete

 • Säkerhetsmiljöer & skyddsvärden
 • Säkerhetsskydd
 • Fysisk säkerhet
 • Övningsuppgift 12
 • Personsäkerhet
 • Teknisk säkerhet
 • Datasäkerhet
 • Övningsuppgift 13
 • Företagssäkerhet
 • Övningsuppgift 14
 • Kris- & Konflikthantering
 • Kontinuitetsplanering
 • Utbildning
 • Övningsuppgift 15
 • Inköp & Upphandling
 • Inlämningsuppgift 6
 • Tentamen / Certifieringsprov

Från det att du börjar studera en kurs har du tillgång till materialet under ett år.

När du gjort alla övningar och inlämningsuppgifter samt avklarat examen skickar vi dig ett Certifikat.
Vi är lyhörda för våra kunders omdömen och kommer därför att maila dig en kort enkät efter avslutad kurs.

KURSPORTALEN

Du läser utbildningen i vår kursportal när du vill. Där finns skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Du gör allt i kursportalen inkl examensarbetet.

MÅLGRUPP

Utbildningen är gjord för dig som vill studera var du vill, när du vill och hur du vill. Du har tillgång till kursmaterialet oavsett teknikplattform, t ex stationär dator, laptop, surfplatta eller mobiltelefon. Eftersom utbildningen bedrivs i din valda studietakt går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete. Du väljer också själv när du vill starta utbildningen. Inga förkunskaper behövs om det inte anges att du måste ha läst en viss modul eller kurs innan.

EXAMEN

Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete har du uppnått kraven för Certifierad Säkerhetschef.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Här ovan hittar du en detaljerad kursplan. Du får tillgång till skärminspelade föreläsningar, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Övningsuppgifterna är till för att du ska träna med nyss genomgånget material. Dessa skickas inte in. Inlämningsuppgifterna skickas in för granskning av vår personal och sedan får du återkoppling på dessa. Avslutande certifieringsuppgift. Du läser i valfri studietakt.

Studietakten är valfri och varierar beroende på tidigare erfarenhet. Utbildningen omfattar ca 14 veckor på heltid.

KURSAVGIFT

Kursavgiften för utbildningen är 29 995 kr inkl. moms. Betalning i förskott mot faktura inför varje kursmodul med  4 999 kr inkl. moms eller hela utbildningen mot en faktura. Månadsbetalning möjlig på 12 månader a 2 708 kr. Du måste ha slutbetalat utbildningen innan du kan få ditt Certifikat.

I kursavgiften ingår:
-Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom skärminspelade föreläsningar
-Övningsuppgifter
-Inlämningsuppgifter
-Examineringsprov
-Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning
-Utfärdande och utskick av av examensbevis

SUPPORT

Om du under dina studier stöter på frågor eller problem kan du maila på support@academyonline.se så hjälper vi dig.

FRÅGOR

Om du har frågor innan du gör din anmälan maila dessa till support@academyonline.se
Du kan också ringa på 0775-544000 vx.

ANMÄLAN

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret nedan eller via mail till support3@academyonline.se
Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.