DIPLOMERAD I BUSINESS INTELLIGENCE

Utbildningen kommer att ge dig en helhetssyn inom business analys och konsten att kommunicera med dator, samtidigt som den ger uppfattning om den visuella användningen av information, som finns i den digitala rymden. Målet är att rusta deltagare med färdigheter som behövs för att kunna använda dataanalys i beslutsfattande processer.

Deltagare kommer lära sig att använda olika analysverktyg och välja de optimala lösningarna, som passar bäst för deras specifika behov. Utbildningen består av fyra moduler som ger dig en djup förståelse av konsten att samla in, analysera och visualisera data, samt använda analytiska lösningar dagligen i sitt yrkesliv. Utbildning passar dig som har redan en befattningsfunktion inom organisationen eller befinner sig i början av sin karriär.

Modul 1

Denna modul hjälper dig att skaffa kunskaper som behövs för att visualisera information på det optimala sättet. Du kommer lära dig om datavisualiseringshistorik, får en uppfattning om olika visualiserings verktyg, ansluta dig till processen och utvärdera effektiviteten av datavisualiseringar. Modulen avslutas med kunskapsprov.

Modul 2

Den här modulen leder deltagare genom olika metoder för att komma åt data som finns i olika informationskällor. Modulen förklarar också varför det är viktigt för analytiker att definiera tydliga mål för analys. Deltagare kommer får olika tips och råd som hjälper till att genomföra digital marknadsföringsanalys och förstå betydelse av datavisualisering. Modulen avslutas med kunskapsprov.

Modul 3

I den här modulen kommer deltagare lära sig om olika sätt att använda datavisualisering. Du kommer att få förståelse hur olika diagram eller bilder kan användas inom kommunikation i beslutsfattande eller utforskande syften. Därefter kommer deltagare lära sig att använda olika kartläggningstekniker för att presentera olika mönster. Visuella hjälpmedel spelar en viktig roll för att presentera dina idéer. Vidare kommer deltagare matcha en lämplig visuell teknik med sina projekt. Därefter praktiserar deltagare med olika analysverktyg. Slutligen kommer deltagare att bekanta sig i praktiken med rutiner som hjälper analytiker att planera effektivt sin datainsamling, analys och visualisering. Här påbörjar man sin inlämningsuppgift.

Modul 4

Deltagare kommer skapa sina egna projekt med hjälp av tidigare kunskaper som är inriktade mot det aktuella yrkeslivet eller affärsverksamhet. Här kommer deltagare att lära sig de viktigaste uppgifterna, kraven och regler som leder till en tydlig visualisering av sina resultat och den mest effektiva kommunikationen med omgivningen. Modulen avslutas med inlämningsuppgift.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

ATT STUDERA BUSINESS INTELLIGENCE INNEBÄR ATT:

- Du startar din utbildning när du vill
- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon
- Du avgör själv studietakten
- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar vår kursledare. Du kommer att få ta del av skärminspelade föreläsningar i Powerpoint.

Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter och inlämningsuppgifter som skickas in för granskning av vår personal som därefter ger dig feedback.

I kursportalen finns det ett Forum där du kan diskutera och fråga andra kursdeltagare och lärarna om kursinnehållet. Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chat, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

KURSPLAN

BUSINESS INTELLIGENCE

Lektion 1. Inledning i BI.
Lektion 2. Datavisualisering.
Lektion 3. Sätt att visa data:
Kapabilitet.
Användbarhet.
Övning. ”Dataviz” verktyg.
Lektion 4. Tolkning av resultat:
Visuell uppfattning.
McCandless regler.
Lektion 5. Datainsamling.
Övning. Databaser.
Kunskapsprov


DATAÅTKOMST
Lektion 6. BI och marknad.
Förstå datatillväxt
”Brinkers martech”
Lektion 7. Åtkomst till data.
Nedladdningar
Appar
Webskrapning
Övning. Bearbeta data.
Lektion 8. Datascenario.
MECE
Organisera data
Lektion 9. Resultat och kunder.
Konsumentbeslut
Kundbeslut
Övning. Datascenario
Kunskapsprov

ATT ARBETA MED BI
Lektion 10. Kvalitetsdata.
Minto’s pyramid
Lektion 11. Hantera rådata.
Hitta datamönster
Analysera data
Visuella hjälpmedel
Övning. Koppla olika data.
Lektion 12. Datatransformation.
Lektion 13. Bearbeta data.
Övning. Bearbeta tabeller.
Inlämningsuppgift

OPTIMERA BI
Lektion 14. BI och publik.
Anslutning till publik.
Lektion 15. Effektivitet i BI.
Formkontrast
Storlekskontrast
Färgkontrast
Konstruerat kontrast
Övning. Skapa layout.
Lektion 16. Läsa diagram.
Lektion 17. Analysera karta.
Övning. Skapa diagram och kartor.
Lektion 18. Design och resultat.
Inlämningsuppgift

ACCESS

Från det att du börjar studera en kurs har du tillgång till materialet under ett år.

CERTIFIERAD

När du gjort alla övningar och inlämningsuppgifter samt avklarat examen skickar vi dig ett Certifikat

KUNDNÖJDHET

Vi är lyhörda för våra kunders omdömen och kommer därför att maila dig en kort enkät efter avslutad kurs.

KURSPORTALEN

Du läser utbildningen i vår kursportal när du vill. Där finns skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Du gör allt i kursportalen inkl examensarbetet.

MÅLGRUPP

Utbildningen är gjord för dig som vill studera var du vill, när du vill och hur du vill. Du har tillgång till kursmaterialet oavsett teknikplattform,

t ex stationär dator, laptop, surfplatta eller mobiltelefon. Eftersom utbildningen bedrivs i din valda studietakt går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete. Du väljer också själv när du vill starta utbildningen. Inga förkunskaper behövs om det inte anges att du måste ha läst en viss modul eller kurs innan.

EXAMEN

Efter godkända inlämningsuppgifter har du uppnått kraven för Diplom i Business Intelligence.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Här ovan hittar du en detaljerad kursplan. Du får tillgång till skärminspelade föreläsningar, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Övningsuppgifterna är till för att du ska träna med nyss genomgånget material. Dessa skickas inte in. Inlämningsuppgifterna skickas in för granskning av vår personal och sedan får du återkoppling på dessa.

Du läser i valfri studietakt men om heltid ca 10 veckor.

KURSAVGIFT

Kursavgiften för utbildningen Diplomerad i Business Intelligence är 14 900 kr inkl. moms. Betalning i förskott mot faktura med 3 725 kr inkl moms per modul eller hela utbildningen mot en faktura. Delbetalning under 12 månader möjlig a 1 367 kr/månad.
- Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom skärminspelade föreläsningar och filmer.
- Övningsuppgifter
- Inlämningsuppgifter
- Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning
- Utfärdande och utskick av examensbevis

SUPPORT

Om du under dina studier stöter på frågor eller problem kan du maila på support@academyonline.se så hjälper vi dig.

FRÅGOR

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret nedan eller via mail till support3@academyonline.se
Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.

ANMÄLAN

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret nedan eller via mail till support3@academyonline.se
Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.