Avtals- och köprätt

 

Om kursen

I vardagen gör vi avtal som privatpersoner och företagare kontinuerligt. De flesta av dessa överenskommelser regleras inte skriftligen utan det räcker med en handskakning. Den stora fördelen med att upprätta skriftliga avtal är om man inte under avtalstiden kommer överens kan det leda till att någon av parterna vill dra sig ur avtalet och då är det lättare med bevisbördan om vad som överenskommits om detta avtal finns skriftligt upprättat.

Vi tar upp hur man upprättar ett avtal och detta avtal sluts. Vilka formalia som alltid ska finnas med för att avtalet ska vara giltigt samt vilka som har rätt att sluta avtal för t ex ett företag. Vilka möjligheter och vägar det finns att gå om man dra sig ur ett avtal.

Kursen omfattar ca 25 timmar.

  • Du startar din kurs när du vill
  • Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon
  • Du avgör själv studietakten
  • Du studerar var du vill

Kursportalen

Du läser kursen på egen hand i vår kursportal, när det passar dig. Där finns allt material, skärminspelade föreläsningar, filmer, bilder från föreläsningarna och övningsuppgifter. Du har tillgång till kursen i ett år, från det att du har påbörjat den.

Support och frågor

Om du har frågor angående anmälan eller betalning når du oss enklast och snabbast genom att skicka ett mejl till support@academyonline.se  

Du kan också ringa vår växel 0775-54 40 00 och lämna ett meddelande så kontaktar vi dig.  

Om du har frågor om själva kursen och dess innehåll kan du maila till kursledarens mail som anges inne på kursen.

Betalning

Kursavgiften är 3 750 kr inkl. moms. Betalning i förskott.
I kursavgiften ingår

  • Skärminspelade föreläsningar och bilder
  • Övningsuppgifter
  • Kursintyg

Kursintyg

Du erhåller efter genomförd kurs ett intyg om du så önskar.

Recensioner

Vi är lyhörda för våra studenters omdömen. Efter genomförd kurs ber vi dig svara på en kort utvärdering, som ligger sist i menyn i kursportalen.


Kursskapare
Peter Thuresson
Ekonomie Magister i Företagsekonomi

Education Made Easy